Kształtem miłości piękno jest – wieczór poetycki w wykonaniu Jerzego Zelnika

Jerzy Zelnik będzie recytował najpiękniejsze wiersze o miłości autorstwa Juliana Tuwima, ks. Jana Twardowskiego, Adama Mickiewicza, Edwarda Stachury czy Tadeusza Różewicza. Głosy poetów, którzy pisząc o miłości czerpali z biblijnego źródła. Ten scenariusz to hymn o miłości, o tym boskim uczuciu, które jest łaską. Bowiem zdolność kochania jest wielkim darem, choć za ten dar nieraz płaci się cierpieniem a nawet życiem. Ale jak mówił Jan Paweł II miłość jest ostatecznym sensem wszystkiego co na tym świecie istnieje. Celem człowieka jest poznać ten sens w pełni. Doznać dobrodziejstwa miłości Boga, bliźniego, bliskiego, natury, piękna, ojczyzny, siebie samego wreszcie – jako dzieła stworzenia. Siebie, którego rozpoznaje w drodze życia, jako tego, który ma coraz większą szansę być na obraz Boży, podobać się stwórcy.