Książka przyszłości, przyszłość książki

anafora

Zapraszamy wraz z Kołem Literackim Anafora oraz Częstochowskim Kolektywem Twórczym WyTwórnia  na kolejne spotkanie w ramach kursu popularnonaukowego „Nowe spojrzenie na literaturę”, odbywającego w ramach projektu Pomysłodzielnia – 10 kwietnia, godz. 15:00, wstęp wolny.

Jak pisarze (i nie tylko, bo również myśliciele, wynalazcy) wyobrażali sobie literaturę przyszłości? Wizje dotyczące tego, co stanie się z tekstem, książką, literaturą, słowem w (dalekiej lub niedalekiej) przyszłości na przestrzeni dziejów (od starożytności po współczesność). Jak może wyglądać książka jutra?

Prowadzącym kurs będzie Michał Wilk, przewodniczący Koła Literackiego Anafora, wydawca i redaktor naczelny wortalu czeKultura.pl, absolwent studiów filologicznych o specjalności dziennikarskiej, obecnie uczestnik studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, interesujący się literaturą cyfrową oraz nowymi mediami. Ponadto członek Częstochowskiego Kolektywu Twórczego WyTwórnia, współorganizator Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj!, koordynator ds. promocji i mediów 13. Nocy Kulturalnej. W 2016 roku otrzymał Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie upowszechnianie kultury.

Szczegóły na temat całego projektu oraz kursu znajdziecie na stronie internetowej: http://anafora.dmz.edu.pl/pomyslodzielnia/