Turniej Jednego Opowiadania S02.e03

Turniej Jednego Opowiadania

Sierpniowy Turniej Jednego Opowiadania dostarczył znakomitej rywalizacji i literackich zmagań, dzięki czemu zwyciężyły aż trzy osoby: Barbara Strzelbicka (z tekstem Uprzejmie donoszę), Sławomir Domański (Kolega) oraz Marek Palutkiewicz (Dzięwiątka).

Kolejny Turniej odbędzie się 28 września w ramach Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj! Do zobaczenia!

fot. Marcin Szczygieł