Musica Sacra ‚2011 – wyniki

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY
VII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO
„MUSICA SACRA” 2011, Rouen, Francja

W dniach 26-27 lutego 2011 roku w Rouen (Francja) odbyło się posiedzenie Jury VII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Musica Sacra” 2011. Na konkurs nadesłano 34 kompozycje z 12 krajów: Austria, Chorwacja, Filipiny, Francja, Holandia, Korea Płd., Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy. Wszystkie prace spełniały warunki regulaminu.

Jury w składzie:
Marian Borkowski (Polska) – przewodniczący
Vaclovas Augustinas (Litwa)
Thierry Escaich (Francja)
Stephen Layton (Wielka Brytania)
Jan Łukaszewski (Polska)

zadecydowało o następującym podziale nagród:

I NAGRODA – Prezydenta Miasta Częstochowy
Daniel J. Knaggs (Stany Zjednoczone) za Hic est discipulus ille
(2.500 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu „Gaude Mater” w Częstochowie oraz wykonania w Cambridge, Wilnie i Gdańsku)

II NAGRODA – Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
Łukasz Urbaniak (Polska) za Psalm V
(1.500 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu „Gaude Mater” w Częstochowie oraz wykonania w Wilnie i Gdańsku)

III NAGRODA – Marszalka Wojewodztwa Slaskiego
Mattia Culmone (Wlochy) za Cantate Domino
(1.000 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu „Gaude Mater” w Częstochowie oraz wykonania w Wilnie i Gdańsku)

NAGRODA SPECJALNA– Arcybiskupa Rouen
Alexander Campkin (Wielka Brytania) za Sancte Deus
(1.000 €, zaproszenie i wykonanie na Festiwalu „Courant d’Art” w Rouen, Francja)