Konkurs ‚2014 – regulamin

7. Festiwal im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie
21-23 marca 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU DOBREJ PIOSENKI

I. Organizator

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

II. Cele Konkursu

1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Edyty Geppert.
2. Promocja utalentowanych wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.

III. Warunki udziału

1. Do konkursu może przystąpić każdy wokalista przed debiutem płytowym, bez limitu wieku.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja 2 piosenek, z których jedna powinna być z repertuaru Edyty Geppert. Druga piosenka – z repertuaru innego wykonawcy lub nowa (mile widziane piosenki Kaliny Jędrusik) powinna spełniać następujące kryteria:
– czas jej wykonania nie powinien przekraczać 4 minut,
– dobrze napisany tekst w języku polskim.
3 Demo (piosenki zgłoszone do konkursu, nagrane na płytę CD w formacie audio) należy nadesłać na adres:
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa, z dopiskiem „Festiwal im. Kaliny Jędrusik”, do dnia 24 lutego 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do płyty należy dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie www.gaudemater.pl). W przypadku braku możliwości odtworzenia płyty ze względów technicznych (uszkodzenie pliku, inny format itp.) zgłoszenie zostanie odrzucone jako niezgodne z regulaminem.
Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
4. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione do 7 marca 2014 r.
5. Festiwal (przesłuchania konkursowe i koncert finałowy) odbędzie się w dniach 21-23 marca 2014 r.
6. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator (jedna osoba, instrument dowolny), półplaybecki są zabronione.

IV. Kryteria oceny i nagrody

1. Jury oceniać będzie walory głosowe, własną interpretację, muzykalność i indywidualność artystyczną.
2. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
– I nagroda – Grand Prix – w wysokości 5.000 zł
– II nagroda w wysokości 4.000 zł
– III nagroda w wysokości 3.000 zł
3. Zdobywca Grand Prix ma prawo do recitalu w kolejnej edycji Festiwalu, w 2014 roku.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
5. Werdykt jury jest ostateczny.

V. Przepisy ogólne

1. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie dla wykonawcy i akompaniatora.
2. Wykonawcy za występ nie otrzymują honorarium.
3. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych
Festiwalu informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
Uczestnicy konkursu oraz akompaniatorzy wyrażają zgodę na publikację wizerunku na stronie www.gaudemater.pl .

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia