Swingujący Kruk ‚2011 – wyniki

Częstochowa, 28.05.2011

 

Protokół posiedzenia Jury konkursu Swingujący Kruk

Jury w składzie:
•    Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski – przewodniczący
•    Lous Dassen
•    Zbigniew Konopczyński
•    Witold Mirski
•    Janusz Sołtysik

Po przesłuchaniu nadesłanych przez kandydatów nagrań zakwalifikowało do finału dziewięciu uczestników występujących w następującej kolejności:
•    David Andres
•    Kuba Płuzek
•    Tomasz Sołtys
•    Grzegorz Tarwid
•    Jagoda Brzezińska
•    Marcelina Gawron
•    Bartek Kalicki
•    Olivia Sawano
•    Anna Wysmołek

Jury postanowiło przyznać:
•    Statuetkę Swingującego Kruka oraz nagrodę pieniężną
w wysokości 3.000 zł ufundowaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka za zajęcie pierwszego miejsca otrzymuje
David Andres

•    Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w wysokości 1.500 zł ufundowaną przez  Prezesa Zarządu Spółki WULKAN Janusza Zatonia otrzymuje
Olivia Sawano

•    Nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości 500 zł ufundowaną przez Prezydenta Wyższej Szkoły Lingwistycznej Jarosława Koperę otrzymuje
Bartek Kalicki

•    Nagrodę Specjalną Dyrektora Artystycznego Festiwalu Tadeusza Erhardta-Orgielewskiego dla najmłodszego uczestnika Konkursu w postaci kompletu płyt otrzymuje
Grzegorz Tarwid
Jury pragnie podkreślić znaczący postęp w grze najmłodszego uczestnika festiwalu – Grzegorza Tarwida.