Magia Częstochowy – w obiektywie młodych

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Magia Częstochowy – w obiektywie młodych”

pod patronatem „Życia Częstochowskiego”
i Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

ORGANIZATORZY

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie

FUNDATORZY NAGRÓD

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie
„Życie Częstochowskie”
Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Rada Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie

CELE KONKURSU:

•    popularyzacja sztuki fotografii wśród młodzieży
•    utrwalanie otaczającej rzeczywistości w formie fotografii jako wypowiedzi artystycznej
•    kształtowanie wrażliwości na piękno Częstochowy
•    wzbudzanie patriotyzmu lokalnego
•    rozwijanie wyobraźni

Regulamin konkursu fotograficznego:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów częstochowskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Wiek uczestników nie powinien przekraczać 20 lat.
2. Każdy autor może nadesłać 5 prac. Dopuszczalne będą również cykle tematyczne nie przekraczające trzech fotogramów, które dotychczas nie były prezentowane.
3. Technika wykonania prac jest dowolna.
4. Format powinien wynosić: 13 x 18 lub 18 x 24 cm.
5. Prace należy nadsyłać w terminie do 11 marca 2010 roku na adres:
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe, ul. Kukuczki 30,
42-200 Częstochowa z dopiskiem: „Magia Częstochowy”.
6. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (w załączeniu lub do pobrania na stronach: www.gaudemater.pl, www.8los.internetdsl.pl ).
7. Terminarz:
●    Nadesłanie prac do 11 marca 2010 r.
●    Ocena jury: 12 marca –  18 marca 2010 r.
● Zamieszczenie listy laureatów na stronach: www.gaudemater.pl, www.8los.internetdsl.pl  – 19 marca 2010 r.
● Wręczenie nagród 22 marca 2010 r. podczas obchodów Dnia Samorządności – Święta VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego.
8. Przyznane zostaną: I, II, III nagroda oraz wyróżnienia. Główną nagrodą jest wysokiej klasy aparat fotograficzny.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach informacyjnych i  reklamowych w lokalnej prasie i w lokalnych wydawnictwach. Prace nie będą zwracane uczestnikom.
10. Uczestnicy, nadsyłając prace na konkurs, wyrażają zgodę na ich publikację.
11. Organizatorzy przewidują wystawę prac konkursowych w czasie 7. Nocy Kulturalnej w Częstochowie w czerwcu 2010 r.

DO POBRANIA:
Karta zgłoszenia