Konkurs na pomysł bicia rekordu – wyniki

W dniu 4 marca 2009 w Częstochowie odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego dotyczące Konkursu na pomysł bicia rekordu Guinnessa. Do konkursu zgłosiło się 27 uczestników, którzy nadesłali łącznie 136 propozycji.

Komitet Organizacyjny w składzie:

Małgorzata Nowak – OPK „Gaude Mater – przewodnicząca
Ireneusz Kozera – Wydział Kultury i Sztuki UM
Paweł Ruksza – Wydział Organizacyjny UM
Agata Pietras – Wydział Komunikacji Społecznej UM
Anna Pawłowska – Sekretarz UM
Anna Operacz – Regionalny Ośrodek Kultury
Beata Młynaczyk – Filharmonia Częstochowska
Janusz Jadczyk – Muzeum Częstochowskie
Iwona Coner – Okręgowa Izba Lekarska
Anna Góra – Wydział Organizacyjny UM

zadecydował o przyznaniu nagrody za pomysł bicia rekordu w ilości osób mieszczących się w autobusie IKARUS. Autor pomysłu to ja_qb.

Komitet podkreśla, że podczas wyboru kierował się możliwościami realizacji projektu, zasadami bicia rekordów Guinnessa oraz obecnymi rekordami w proponowanych dziedzinach.

Poprzedni rekord to 320 osób. Wynik ten spróbujemy poprawić podczas 3. Światowego Kongresu Częstochowian, który odbędzie się w dniach 11-13 września 2009.