Konkurs na pomysł bicia rekordu Guinnessa

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”.
 2. Udział w konkursie może wziąć każdy – bez ograniczeń wiekowych.
 3. Konkurs polega na wymyśleniu i przesłaniu na adres ada@gaudemater.pl pomysłu bicia rekordu Guinnessa podczas 3. Światowego Kongresu Częstochowian.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę pomysłów.
 5. Autor przesłanych na konkurs pomysłów podaje swoje imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Na życzenie autora dane te zostaną zachowane do wiadomości organizatorów konkursu. W takim wypadku oprócz danych osobowych należy podać pseudonim. Nie dokonanie zastrzeżenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania. Pomysły nadesłane anonimowo nie biorą udziału w konkursie.
 6. Czas trwania konkursu: 1 stycznia – 15 lutego 2009. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca lutego 2009 na stronie: www.gaudemater.pl.
 7. Zwycięzcę konkursu wybierze komitet organizacyjny Kongresu.
 8. Autor wybranego przez jury pomysłu otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 zł.
 9. Zwycięski pomysł zostanie zrealizowany w trakcie Kongresu: 13 września 2009, przed koncertem plenerowym.
 10. Imię i nazwisko autora nagrodzonego pomysłu (o ile nie zostaną zastrzeżone) będą opublikowane na stronie internetowej www.gaudemater.pl oraz udostępnione mediom.
 11. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne ze zgodą autora na warunki niniejszego regulaminu.