Konkurs na hasło 8. Nocy Kulturalnej – regulamin

Czerwiec 2011 to niezwykle bogaty czas dla częstochowskiej kultury. Jedną z pozycji obowiązkowych będzie na pewno ósma odsłona Nocy Kulturalnej – 18 czerwca bawimy się aż do świtu. A teraz, zimową porą, rozpoczynamy poszukiwania hasła tegorocznej Nocy, która po raz pierwszy będzie mieć swój motyw przewodni: światło. Niech ono będzie dla Was inspiracją w wymyślaniu hasła. Na propozycje czekamy do 4 marca. Zwycięzcę wyłoni jury składające się z przedstawicieli patronów medialnych, a nagroda to 1.000 zł. Regulamin można znaleźć na stronie www.gaudemater.pl.

KONKURS NA HASŁO 8. NOCY KULTURALNEJ

REGULAMIN

1.    Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”.
2.    Udział w konkursie może wziąć każdy – bez ograniczeń wiekowych.
3.    Konkurs polega na wymyśleniu hasła 8. edycji Nocy Kulturalnej. Hasło powinno być związane z motywem przewodnim tegorocznej imprezy: światłem. Propozycje należy przesyłać na adres ada@gaudemater.pl .
4.    Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 hasła.
5.    Autor przesłanych na konkurs haseł podaje swoje imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Na życzenie autora dane te zostaną zachowane do wiadomości organizatorów konkursu. W takim wypadku oprócz danych osobowych należy podać pseudonim. Nie dokonanie zastrzeżenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania. Hasła nadesłane anonimowo nie biorą udziału w konkursie.
6.    Czas trwania konkursu: 17 stycznia – 4 marca 2011. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 marca 2011 na stronie www.gaudemater.pl .
7.    Zwycięzcę konkursu wybierze jury, w skład którego wejdą przedstawiciele patronów medialnych imprezy.
8.    Autor wybranego przez jury hasła otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 zł oraz 2 wejściówki na Noc Kulturalną.
9.    Zwycięskie hasło zostanie umieszczone na materiałach promocyjnych imprezy.
10.    Autorzy haseł przystępując do konkursu przekazują Ośrodkowi Promocji Kultury „Gaude Mater” nieodpłatnie prawa do ich używania.
11.    Imię i nazwisko autora nagrodzonego hasła (o ile nie zostaną zastrzeżone) będą opublikowane na stronie internetowej www.gaudemater.pl oraz udostępnione mediom.
12.    Nadesłanie hasła na konkurs jest równoznaczne ze zgodą autora na warunki niniejszego regulaminu.