III Konkurs Fotograficzny ‚Magia Częstochowy’

III KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Magia Częstochowy – w obiektywie młodych”

pod patronatem
„Życia Częstochowskiego”
i Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

ORGANIZATORZY

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie

FUNDATORZY NAGRÓD

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie
„Życie Częstochowskie”
Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie

CELE KONKURSU:

•    popularyzacja sztuki fotografii wśród młodzieży
•    utrwalanie otaczającej rzeczywistości w formie fotografii jako wypowiedzi artystycznej
•    kształtowanie wrażliwości na piękno Częstochowy
•    wzbudzanie patriotyzmu lokalnego
•    rozwijanie wyobraźni

Regulamin konkursu fotograficznego:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
2. Wiek uczestników nie powinien przekraczać 20 lat.
3. Każdy autor może nadesłać 5 prac. Dopuszczalne będą również cykle tematyczne nie przekraczające trzech fotogramów, które dotychczas nie były prezentowane.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Format powinien wynosić: 13 x 18 lub 18 x 24 cm.
6. Prace należy nadsyłać w terminie do 2 marca 2012 roku na adres:
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe, ul. Kukuczki 30,
42-200 Częstochowa z dopiskiem: „Magia Częstochowy”.
7. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (w załączeniu lub do pobrania na stronach: www.gaudemater.pl, www.8los.pl) oraz płytę CD z zapisanymi zdjęciami w formacie jpg.
8.    Terminarz:
•    Nadesłanie prac do 2 marca 2012 r.
•    Ocena jury: 5 marca – 9 marca 2012 r.
•    Zamieszczenie listy laureatów na stronach: www.gaudemater.pl, www.8los.pl – 12 marca 2012 r.
•    Wręczenie nagród 21 marca 2012 r. podczas obchodów Dnia Samorządności – Święta VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego.
9. Przyznane zostaną: I, II, III nagroda oraz wyróżnienia.
10. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  wykorzystania  nadesłanych prac w celach informacyjnych  i  reklamowych w lokalnej prasie i w lokalnych i wydawnictwach. Prace nie będą zwracane uczestnikom.
11. Uczestnicy, nadsyłając prace na konkurs, wyrażają  zgodę na ich publikację.
12. Organizatorzy przewidują wystawę prac konkursowych w podczas 9. Nocy Kulturalnej w Częstochowie w czerwcu 2012 r.

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia