II KONKURS FOTOGRAFICZNY „Magia Częstochowy – w obiektywie młodych”

II KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Magia Częstochowy – w obiektywie młodych”
pod patronatem „Życia Częstochowskiego”
i Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole