Dofinansowane projekty

Na posiedzeniu Rady Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Częstochowie w dniu 19 marca 2008 r. przyznano dofinansowania następującym wnioskodawcom:

Muzyczne:

Zespół „Saint City Surfers” – 1.000 zł

Zespół Szkół Muzycznych – 1.200 zł

Zespół „Post Funktum” – 1.000 zł

Zespół „2.V.1” – 500 zł

Zespół Metal terror – 1.000 zł

Zespół „Elephant Stone” – 1.000 zł

Zespół „Nefre” – 1.000 zł

Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej – 1.200 zł

Fotograficzne:

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – 1.600 zł

Filmowe:

Design The Word – 1.200 zł

Taneczne:

Zespół Chearleaderski przy ZST i O im. S. Żeromskiego – 600 zł

Literackie:

Andrzej Kuśnierczyk – 300 zł

Justyna Kowalik – 1.000 zł

Spotkania w literackim klubie „Złota Jesień” – 1.200 zł

Turnieje Jednego Wiersza – 1.200 zł

Razem rozdysponowano kwotę 15.000 zł na I połowę 2008r.

DO POBRANIA:
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia artystycznego