CARA ‚2011

Wnioskodawcy, którzy decyzją Rady Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego Częstochowie w dniu 19 października 2011otrzymali dofinansowanie do przedsięwzięć artystycznych:

Muzyczne

Zespół  MENHOR – Michał Huptyś
na realizacje nagrań zespołu, zakup płyt CD i opakowań
800 zł

Zespół FUNKED – Łukasz Kumor
Na realizacje nagrań zespołu
800 zł

Zespół WSZYSKO JASNE – Maciej Niementowski
Na nagranie płyty zespołu i opakowania
500 zł

Zespół ELEOHANT  STONE – Robert Kafel
Na realizacje pierwszego wideoklipu zespołu
900 zł

Anita Grobelak Stowarzyszenie „Integracja”
Przygotowanie III edycji Przeglądu Muzycznego
Nagłośnienie i nagrody
1500 zł

Zespół TOXYMORON – Sylwia Szepelak
Druk okładek do płyty zespołu i plakaty
500 zł

Fotograficzne

Małgorzata Skuza – SP Nr 20
Na nagrody i organizację konkursu fotograficznego
„Bóg w obiektywie”
500 zł

Jurajski Oddział Fotoklubu RP – Dariusz Gawroński
Na nagrody dla uczestników konkursu
800 zł

Plastyczne

ZSP – Agnieszka Tyman
Druk prac plastycznych
900 zł

Agnieszka Batorek
Na materiały do warsztatów plastycznych
900 zł

„Gupa plenerowa” – Mirosława Woroniec
Na organizację wystawy poplenerowej
1200 zł

Literackie

Seweryn Wroński
Na wydanie książki „Kartoteka wspomnień”
1500 zł

Zespoły Szkolne

PS z Oddziałami Integracyjnymi – Wanda Szymczyk
Na organizację „Wigilii Integracyjnej”
Poczęstunek, scenografia
500 zł

SP Nr 24 – Żaneta Gałek
Na przygotowanie widowiska słowno-muzycznego pt. „W krainie bajek”
Stroje i scenografia, organizacja turnieju tanecznego (puchary i nagrody)
700 zł

Inne

Na organizację dwóch wieczorów literackich w zamian za Turnieje Jednego Wiersza
500 zł
Najbliższe spotkanie 26 października
„Gra z Miłoszem”
*Wystąpienie dr hab prof. .AJD w Częstochowie Agnieszki Czajkowskiej „Zmagania z Czesławem Miłoszem”
*Koncert zespołu „Tetramorfy” inspirowany twórczością poety

Zajęcia w Klubie Literackim  Złota Jesień
1200 zł

RAZEM: 13 700 zł

Wnioskodawcy, którzy decyzją Rady
Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego Częstochowie
w dniu 11 maja 2011 otrzymali dofinansowanie do przedsięwzięć artystycznych:

Muzyczne

Filip Olejniczak
Mix, mastering oraz nagranie utworów muzycznych  w profesjonalnym studio
1000 zł

Jakub Konieczko
Wykonanie okładek do płyty DIPACK 2
1000 zł

Asteniusz Cuprjak
Wynajem studia nagraniowego
1000 zł

Alan Mucha
Nagranie studyjne zespołu „Rain”
1000 zł

Robert Kucharski
Wykonanie 500 kopii płyt wraz z okładką i opakowaniem
1000 zł

Ewa Malinowska
Scenariusz i realizacja teledysku zespołu „Zegarmistrz czasu”
1000 zł

Adam Garbaciak
Klub Spółdzielczy CSM „Nasza Praca”
Nagrania studyjne, kostiumy i reklamę zespołu „Kotwica”
1000 zł

Jasnogórski Chór Dziewczęcy „Filiae Marie”
Mariola Jeziorowska
Częściowe dofinansowanie kosztów pobytu zespołu na warsztatach muzycznych.
1000 zł

Zespół TOXYMORON. Mateusz Błaszczyk.
Nagranie materiału demo w studiu „Homstudio” w Kłobucku
1500 zł

Jasnogórski Chór Mieszany im. NMP Królowej Polski
Na spódnice dla dziewcząt z chóru
1000 zł

Taneczno-muzyczne

Zespół „Bambino” SP nr 53 Małgorzata Gruca
Stroje i buty do tańca dla zespołu
900 zł

SP z oddziałami integracyjnymi Nr 53 w Częstochowie
Wanda Szymczyk
Organizacja Międzyszkolnych Spotkań Integracyjnych „Mam talent”
1000 zł

Literackie

Bartłomiej Jejda
Na dofinansowanie druku tomiku wierszy
400 zł

Marianna Falkowska
Na dofinansowanie druku tomiku wierszy
1000 zł

Henryk Ogłaza
Na dofinansowanie druku tomiku poetyckiego
2500 zł

L.O im. J. Słowackiego
Elzbieta Szyma i Małgorzata Szczerek
Organizacja konkursu recytatorskiego w języku niemieckim
400 zł

Anita Grobelak Stowarzyszenie „Integracja”
Na nagrody i kostiumy do konkursu „Częstochowa bajkowa”
1500 zł

Plastyczne

Towarzystwo Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej
Na zakup materiałów do pleneru malarskiego w Zawadach
1500 zł

Anna Przewłocka
Na druk plakatów i oprawę obrazów do wystawy w Miejskim Domu Kultury w Mykanowie
500 zł

Michał Błach
Pomalowanie ściany graffiti kawiarni „Coffeart”
Zakup materiałów
1000 zł

Fotograficzne

Oddział Jurajski  Fotoklubu RP
Dariusz Gawroński
Druk Folderu do wystawy
1500 zł

Piotr Bednarek
Na wykonanie zdjęć i oprawę prac do projektu „Religie w Polsce”
1000 zł

Zajęcia w klubie literackim „Złota jesień” (cały rok)
3000 zł

Turnieje Jednego Wiersza (pierwsze półrocze 2011)
900 zł

Wnioski w drugim naborze ‚2011 można składać
do końca września 2011 – realizacja w drugiej połowie 2011 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 tygodni od daty zakończenia naboru wniosków.

Wniosek można otrzymać od poniedziałku do piątku w sekretariacie OPK „Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1) w godz. 9.00 – 18.00 lub pobrać ze strony internetowej.

Centrum dofinansowuje jedynie przedsięwzięcia amatorów z terenu Częstochowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora CARA: Mariola Florek, mariola@gaudemater.pl , tel. 34 324 36 38.

Do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie

Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania przez Radę Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Częstochowie:

1.    O dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych z budżetu Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego mogą ubiegać się artyści nieprofesjonalni tworzący indywidualnie lub grupowo w każdej dziedzinie twórczości artystycznej  na terenie miasta Częstochowy.

2.    Wnioski składane przez podmioty spoza granic administracyjnych Częstochowy nie będą rozpatrywane.

3.    W przypadku dofinansowania projektu grupy twórców zasadą jest, że tylko ta osoba, która złożyła wniosek, uprawniona jest do podpisania z Ośrodkiem Promocji Kultury stosownej umowy.

4.    Wnioski składane w imieniu zespołów szkolnych powinny być podpisane przez dyrektora szkoły.

5.    Wnioskodawcy starający się o wydanie pozycji książkowych zobowiązani są dołączyć do wniosku kalkulację kosztów druku z drukarni oraz dwie recenzje.

6.    Soliści i zespoły muzyczne zobowiązani są dołączyć do wniosku materiał muzyczny w postaci nagrań na płycie CD.

7.    Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, rozliczają się z Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater” na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Preferowanym sposobem płatności faktur jest przelew.

8.    Terminy rozliczeń zawarte będą w umowach.

9.    W przypadku otrzymania dofinansowania wnioskodawcy zobowiązani są informować o tym fakcie we wszystkich swoich materiałach reklamowych, treść tej informacji zawarta będzie w umowie.

10.    W przypadku dofinansowania pozycji wydawniczej wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia Ośrodkowi Promocji Kultury „Gaude Mater” dziesięciu egzemplarzy.

11.    Wnioski w formie papierowej składać można w sekretariacie Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” przy ul. Dąbrowskiego 1 w dni robocze w godz. 9.00-17.00 dwa razy w roku:

–    wnioski na dofinansowanie w I połowie roku do ostatniego dnia grudnia roku poprzedzajacego
–    wnioski na dofinansowanie w II połowie roku do  ostatniego dnia maja

12.    O decyzji komisji wnioskodawcy będą informowani pisemnie. Decyzje te są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia na piśmie.

13.    Wnioski o dofinansowanie dostępne są w Internecie na stronie:
www.gaudemater.pl oraz w sekretariacie Ośrodka.