Koncert Letni w niedzielne popołudnie

Orkiestra Dęta PławnoPowstanie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławnie to połowa lutego 1915 roku. Inicjatorem i jednocześnie fundatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny właściciel majątku ziemskiego w Pławnie Książę Stanisław Lubomirski.Na miejscu istnienia łaźni miejskiej jako pozostałości okresu zaborów wybudowano remizę strażacką, w której Orkiestra Dęta miała swoją siedzibę. Obiekt ten wykorzystywany był również do wystawiania sztuk teatralnych, emisji kina objazdowego. W ciągu ostatnich lat skład został znacznie odmłodzony, a co za tym idzie zmienił się priorytet imprez kulturalno-rozrywkowych, jakie wpisują się na nasze konto. Jako instytucja działająca na terenie gminy Gidle Orkiestra bierze udział we wszelkich uroczystościach lokalnych.Od 2007 r. Orkiestra działa jako stowarzyszenie.Osiągnięcia Orkiestry• uświetnienie III rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II podczas spektaklu „Święci Nie Przemijają” – wspólne widowisko stworzone z gwiazdami tj. Grzegorz Turnau , Andrzej Grabowski• udział w Międzynarodowym Turnieju Policji Konnej Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę o godz. 17:00.