„KONCERT DLA JURKA”

Teresa_Cz

1 kwietnia o godz. 18:00 zapraszamy wraz z absolwentami II LO im. R. Traugutta na recital fortepianowy Teresy Janiny Czekaj, połączony ze zbiórką funduszy na rehabilitację poudarową Jerzego Mizgały.

W programie m.in. Jan Ladislas Dussek – Cierpienia Marii Antoniny op.23 (narrator Jerzy Mizgała – tekst braci Goncourt), utwory Franciszka Lessla, Michała Kleofasa Ogińskiego, Hélène de Montgeroult, Fryderyka Chopina i wiele innych niespodzianek nie tylko muzycznych.

Teresa Janina Czekaj ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zbigniewa Szymonowicza. Kontynuowała studia pianistyczne w Konserwatorium Paryskim w klasie Dominika Merlet, a także na kursach mistrzowskich u Nikity Magaloffa, Pascala Rogé, Paula Badury-Skody i Rudolfa Kerera.

Jest laureatką międzynarodowych konkursów pianistycznych. Jako solistka i kameralistka koncertuje w niemal wszystkich państwach europejskich, a także w Azji i w Stanach Zjednoczonych.

Jest współzałożycielką tria „Arsis”, które specjalizuje się w wykonawstwie muzyki mniej znanej, a wręcz zapomnianej.

Mieszkająca w Paryżu Teresa Janina Czekaj stara się włączyć do swych programów koncertowych muzykę polską, a jej praca poświęcona Juliuszowi Zarębskiemu i prezentowanemu przez niego fortepianowi o dwu klawiaturach zyskała uznanie francuskiego środowiska muzykologicznego.

Jednocześnie Teresa Janina Czekaj współpracuje z polską i francuską prasą, pisząc artykuły na temat korespondencji sztuk, muzyki, sztuki współczesnej i historii Polski.
Współredagowała francuską kolekcję dotyczącą muzyki klasycznej, a jako redaktor naczelny popularnej w Polsce kolekcji „Gazety Wojenne” przyczyniła się do udostępnienia czytelnikom wielu nieznanych dokumentów (w tym prasowych) dotyczących II wojny światowej.

Współpracowała z COLISEE, francuskim Komitetem Więzi z Europą Wschodnią przygotowując wydarzenia artystyczne mające przybliżyć polski dorobek kulturalny francuskiemu odbiorcy.

Prowadzi również działalność pedagogiczną, koncentrując się przede wszystkim na problemach związanych z interpretacją muzyki Franciszka Schuberta, Karola Szymanowskiego i Fryderyka Chopina i z przygotowywaniem do konkursów pianistycznych.

W 2002 roku ukazał się tomik jej poezji „Sny o zakazanym szczęściu”, a w 2005 roku wydawnictwo Bellona wydało przetłumaczoną przez nią książkę Christiana de La Mazière „Marzyciel w hełmie”.

W czasie trwania Roku Chopinowskiego 2010 została wybrana do roli przewodnika po Paryżu i konsultanta włoskiego filmu o Chopinie zrealizowanego na potrzeby telewizji RAI. Pojawiła się w nim obok Marthy Argerich, Adama Harasiewicza, Roberto Prossedy i innych.

Teresa Janina Czekaj od 2012 roku jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków we Francji, które organizuje comiesięcznie koncerty w Bibliotece Polskiej w Paryżu.