Kapela „Ani-Ani” w Altanie Parkowej

 Kapela
podwórkowa „Ani-Ani” została powołana w 1997 r. z inicjatywy Henryka
Sikorskiego, mieszkańca Żarek. Zespół działa przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Żarkach.W bogatym repertuarze Kapeli najczęściej
pojawiają się melodie o charakterze ballad podwórkowych z rubasznymi
tekstami i komentarzami do zdarzeń społecznych. Kapela wykonuje także
utwory estradowe znane i lubiane wśród szerokiego kręgu odbiorców.
Znakomicie przygrywa do tańca i rozwesela słuchaczy dowcipami i
skeczami. Kapela koncertuje na wszystkich uroczystościach
miejscowych jak Dni Żarek (czerwiec), czy Dożynki (wrzesień), grywa na
majówkach i w letniej kawiarence Domu Kultury. Chętnie zapraszana jest
na festyny plenerowe na terenie województwa śląskiego.Kapela
uczestniczy w przeglądach i festiwalach. Otrzymała wiele nagród i
wyróżnień, m.in. nagrodę publiczności oraz możliwość występu w TV
Katowice na IV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych w Chorzowie
oraz nagrodę za autentyczne odtwarzanie muzyki podwórkowej w Łaziskach
Górnych.W 2008 roku Kapela Ani Ani była jednym z bohaterów programu „Tydzień Ludzi Pozytywnie Zakręconych” w Telewizji Katowice.