Warsztaty Teatru Nieoczywistego

KIEDY: 13.02.2019 — 17:00-19:30


Teatr Nieoczywisty to projekt, który zrodził się z inicjatywy dwóch osób: arteterapeutki, pedagoga Jolanty Stanisz i artystki lalkarki Mirosławy Truchty-Nowickiej. Sama idea ma na celu prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie teatru i działalności scenicznej poszerzonej o inne obszary kultury i sztuki.

Swoje zajęcia Teatr Nieoczywisty zapowiada jako „warsztatowe spotkania z baśnią dla dzieci i z dziećmi”. Szeroko zakrojona formuła opiera się o różnorodne formy ekspresji aktywizujące spontaniczną kreatywność i aktywne uczestnictwo zarówno dzieci jak i rodziców. I tak pojawia się tu np. Kamishibai, teatr cieni, żywy plan, zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne, literatura piękna, a wszystko zmierza ku teatrowi lalkowemu. W proponowanych działaniach ważna jest wzajemna relacja i cenny jest dialog między małymi i dużymi uczestnikami, a przede wszystkim współdziałanie i dobra zabawa.

Zajęcia w Teatrze Nieoczywistym zaczynają się najczęściej od krótkiej inscenizowanej etiudy, która staje się pretekstem do podejmowania dalszych działań. Prowadzące chętnie sięgają do dobrej polskiej literatury i małych wierszowanych form.

Teatr Nieoczywisty działa od października 2015 roku, początkowo w Centrum Promocji Młodych, obecnie w Ośrodku Promocji Kultury w Częstochowie. W grudniu 2016 roku dzięki zaangażowaniu rodziców, odbyła się premiera “Czerwonego Kapturka”. Warsztaty odbywają się dwa razy w miesiącu, a udział w nich jest bezpłatny.