Udostępnienie wystawy malarstwa Cezarego Trzepizura

Data/czas- 18/08/2017
15:15
Lokalizacja
Siedziba OPK


Galeria „Słoneczna” – finisaż wystawy z udziałem autora w środę 13 września godz. 19