Toastmasters – Klub publicznego przemawiania i przywództwa

Data/czas- 11/04/2017
17:45
Lokalizacja
Siedziba OPK


Temat spotkania brzmi: „Myślę krytycznie tu i teraz”