Spotkanie Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”;

KIEDY: 15.01.2015 — 17:00-18:00
MIEJSCE: Siedziba OPK