Spotkanie Klubu Literackiego Złota Jesień

Data/czas- 31/01/2018
16:00


złota jesień

Klub „Złota Jesień” działa w Częstochowie od 15 września 2000 roku. Jego założycielkami byłyMarianna Falkowska, Irena Biełuńska i Lena Głowacka. Spotkania klubu literackiego w OPK „Gaude Mater” są otwarte i mają charakter warsztatowy. Organizowane zajęcia stały się źródłem wzajemnych inspiracji i wspólnej wymiany doświadczeń. Wieloletni członkowie Klubu „Złota Jesień” w swoim dorobku posiadają m.in. trzy tomy Antologii wierszy oraz liczne publikacje w lokalnej i ogólnopolskiej prasie. Swoim doświadczeniem dzielą się z nowymi uczestnikami spotkań, którzy mają możliwość zdobycia cennych informacji na początku swojej drogi twórczej.