Koncerty Letnie w Altanie Parkowej

KIEDY: 03.07.2016 — 17:00


Przed Państwem wystąpi Orkiestra OSP Dubidze-Wiewiec. Jej kapelmistrzem jest Kamil Kęsoń, zaś nad kompozycyjnym opracowaniem utworów czuwa Michał Beśka.

dubidze-wiewiec2

HISTORIA ORKIESTRY OSP DUBIDZE

W roku 1922 w miejscowości Dubidze po wielkim pożarze w swojej posiadłości Dziedzic Wacław Siemiński postanowił założyć Straż Pożarną , w której sam został Prezesem. Dziedzic wyposażył straż w wóz z wodą i dał swoje konie do wyjazdów ratunkowych. Niedługo po założeniu powstała orkiestra składająca się z kilku instrumentalistów, którzy grali w kościele parafialnym w Nowej Brzeźnicy na mszach świętych zamiast organisty, którego nie było. Nie było też organ do grania w kościele. Mały skład Orkiestry Strażacko-Parafialnej zachęcał kolejnych ludzi do próbowania grać razem z nimi. I tak w roku 1950 Orkiestra przekształciła się już w ORKIESTRĘ DĘTĄ OSP DUBIDZE, która liczyła już ponad 30 instrumentalistów. Wtedy pierwszym Kapelmistrzem został Stefan Sterczewski, który był klarnecistą. Orkiestra udzielała się w uroczystościach Państwowych i Kościelnych. Kolejnymi Kapelmistrzami byli:
– Stanisław Ziółkowski , który prowadził Orkiestrę prawie 40 lat
– Stanisław Sterczewski ( syn pierwszego Kapelmistrza), który zmarł w 1998 roku.

Po śmierci kapelmistrza Stanisława Orkiestrę prowadził Henryk Kęsoń, który zakończył współpracę w roku 2001. Wtedy Orkiestrą dowodzili wspólnymi siłami Andrzej Kęsoń i Tomasz Krystaszek. W roku 2003 Kapelmistrzem był Andrzej Kęsoń razem z Kamilem Kęsoniem. Od roku 2006 Kapelmistrz został jeden Pan Andrzej Kęsoń, który zrezygnował z tej funkcji w styczniu 2015 roku. Wtedy decyzją Zarządu OSP Dubidze Kapelmistrzem został Kamil Kęsoń, który od styczna 2015 podjął się prowadzenia Orkiestry. W sierpniu 2015 roku Orkiestra OSP Dubidze połączyła swoje siły z Orkiestrą OSP Wiewiec  pod batutą Michała Beśki i właśnie teraz współpracują razem i prezentują swój poziom na wszystkich uroczystościach państwowych, narodowych, kościelnych i imprezach takich jak festyny, spotkania np. Dzień Kobiet itp. Przez cały czas działalności Orkiestra zawsze udzielała się na wszystkich imprezach, występach, imprezach okolicznościowych, a w latach 70-tych grała koncerty w Częstochowie, kiedy to przychodziła z pielgrzymką z parafii Nowa Brzeźnica.
Orkiestra w swoich najlepszych latach zdobywała wiele wyróżnień i pucharów na konkursach Orkiestr Dętych. Występowała w bardzo wielu prezentacjach Orkiestr i zawsze brała czynny udział we wszystkich wydarzeniach regionalnych takich jak
– festyny
– odpusty parafialne
– prezentacje orkiestr dętych
– uroczystości kościelne
– koncerty dla mieszkańców Gminy Nowa Brzeźnica
– i wiele innych
Orkiestra nigdy nie przekształciła się w Młodzieżową czy inną Orkiestrę i zawsze zostaje wierna tradycji, czyli swojej Straży, której zawdzięcza swoje istnienie.
Po połączeniu sił z Orkiestrą OSP Wiewiec dajemy krok w przód i gramy utwory znane i lubiane. Gramy dla ludzi i cieszymy się z tego, że jeszcze bardziej się to podoba. Obiecujemy, że nie zawiedziemy naszej publiczności na koncercie letnim w Altanie Parkowej. Do zobaczenia 3 lipca na koncercie, myślę że się spodoba
Jeśli chodzi o historię Orkiestry z Wiewca udało im się uzyskać tylko tyle informacji
Orkiestra ochotniczej straży pożarnej w Wiewcu powstała w bardzo 1918 roku. Jej założycielem i pierwszym kapelmistrzem był Z. Rossa.
Następcami kapelmistrza Rossy byli kolejno Stanisław Nowakowski, Henryk Kęsoń i Tomasz Gajęcki
Orkiestra uświetniła miejscowe uroczystości kościelne i narodowe.
Z czasem orkiestra coraz bardziej rozwijała się i powiększała repertuar
Obecnym kapelmistrzem orkiestry ochotniczej straży pożarnej w Wiewcu jest Michał Beśka.