Koncert Letni w Altanie – Orkiestra Dęta OSP Dubidze-Wiewiec

KIEDY: 19.08.2018 — 17:00-18:00


W 1922 roku w miejscowości Dubidze po wielkim pożarze w swojej posiadłości dziedzic Wacław Siemiński postanowił założyć Straż Pożarną, w której sam został prezesem. Niedługo po tym powstała orkiestra, składająca się z kilku instrumentalistów, którzy grali w kościele parafialnym w Nowej Brzeźnicy podczas mszy świętych, z powodu braku organisty i organów w kościele.

Mały skład Orkiestry Strażacko-Parafialnej zachęcał kolejnych ludzi do próbowania sił w muzykowaniu. I tak w 1950 roku grupa przekształciła się w Orkiestrę Dętą OSP Dubidze, która liczyła ponad 30 instrumentalistów. Wówczas pierwszym kapelmistrzem został Stefan Sterczewski, grający na klarnecie.

Z kolei w sierpniu 2015 roku Orkiestra OSP Dubidze połączyła swoje siły z Orkiestrą OSP Wiewiec (powstałą w 1918 roku z inicjatywy Z. Rossa) pod batutą Michała Beśki. Obecnie obie orkiestry współpracują razem i prezentują się na wszystkich uroczystościach państwowych, narodowych, kościelnych oraz podczas takich imprez jak festyny czy odpusty.