JAZZtochowa: Kaczmarczyk vs Paderewski: Tatra – PRZEŁOŻONY

KIEDY: 01.06.2019 — 19:00-20:30


KONCERT ZOSTAŁ PRZEŁOŻONY NA 29 LISTOPADA 2019.