17–18 sierpnia 2017 – Jak podróżować w czasie – warsztaty historyczno-fotograficzne

1718 sierpnia 2017 Jak podróżować w czasie warsztaty historyczno-fotograficzne g. 11.0015.00 

Jak jedno stare zdjęcie może stać się wehikułem przenoszącym nas w czasie i odkrywającym przed nami światy wydawałoby się już nieistniejące? Jak samemu stać się badaczem lokalnej historii i jaką formę prezentacji przyjąć mogą odkryte przez nas mikrohistorie? Dwudniowe zajęcia fotograficzne będą uczyć metod i technik pracy lokalnego badacza historii, a następnie pozwolą stworzyć własną opowieść o przeszłości w oparciu o materiały audiowizualne. Efektem warsztatów będzie stworzenie koncepcji własnej wypowiedzi artystycznej bazującej na archiwaliach.

Prowadzący: Wojtek Mazan założyciel i lider Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki”, w ramach którego realizuje projekty artystyczne łączące fotografię i historię lokalną. Fotograf, lokalny aktywista. W 2016 r. wydał książkę fotograficzną „Szmul Muszkies – fotograf profesjonalny”.