9–11 sierpnia 2017 – Spacerownik

911 sierpnia 2017 Spacerownik warsztaty miejskie g. 11.0013.00

Zajęcia interdyscyplinarne oparte na twórczym wykorzystaniu różnorodnych umiejętności artystycznych. Punktem wyjścia będzie Częstochowa, jej historia, ale również osobiste i subiektywne opowieści i tajemnice z nią związane. Przez pierwsze dwa dni zajęć uczestnicy warsztatów będą odczytywać miasto na nowo. Odkrywać miejsca, które na co dzień mijają w takim pośpiechu, że właściwie ich nie zauważają. Kolejny etap to kolektywna praca twórcza. Uczestnicy będą tworzyć projekt, bazując na tym, czego udało im się dowiedzieć i co odkryć. Wspólnie ustalą, co i jak chcą zrobić. Nie ma tu narzuconych formatów – uczestnicy Spacerownika będą mogli sięgnąć zarówno po sztuki wizualne, fotografie, słowo pisane, akcje artystyczne, jak i po nowe media czy inne środki twórcze. Istotne jest jedynie, by ich działanie namawiało innych mieszkańców do lepszego poznania Częstochowy. Dlatego akcja finałowa musi być nie tylko dobrze przygotowana, ale również wypromowana (co również będzie spoczywało na barkach uczestników zajęć). Miasto powinno być ciągłym wyzwaniem, jawić się swoim mieszkańcom jako enigma, którą należy odkrywać wciąż i wciąż na nowo, co podczas warsztatów będziemy chcieli pokazać.

Prowadzący: dr Juliusz Sętowski od 2006 r. kieruje Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego. Był współtwórcą scenariuszy i współorganizatorem wielu wystaw oraz sesji naukowych i popularnonaukowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Jest pomysłodawcą rowerowych wycieczek historycznych po Częstochowie, prowadzi wykłady i odczyty w ramach „Gawęd Historycznych”, a także dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, różnych stowarzyszeń oraz uczniów szkół częstochowskich.

Adam Florczyk jest pomysłodawcą i współorganizatorem Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, od czterech edycji pomaga koordynować częstochowską Noc Kulturalną, a w latach 20112016 pracował w Centrum Promocji Młodych, gdzie zajmował się m.in. warsztatami dla młodych animatorów kultury „Generator”. Wielki miłośnik popkultury.