Promocje książek 2017

11 stycznia o godzinie 17.00 zapraszamy na promocję książki pt. „Częstochowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego” pod redakcją Ryszarda Stefaniaka.

Zaproszenie promocja książki str 4

11 stycznia o godzinie 17.00 zapraszamy na promocję książki pt. „Częstochowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego” pod redakcją Ryszarda Stefaniaka, wydanej we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Jana Pawła II. Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, absolwent pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz historii (na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach). Jest  również doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia.

Laureat nagród m.in. częstochowskiego i śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Od 2011 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie. Jest autorem licznych publikacji, także książkowych, dotyczących m.in. historii harcerstwa, Józefa Piłsudskiego oraz Jasnej Góry.

18 stycznia o godzinie 18.00 zapraszamy na promocję książki Idy Łubińskiej „Ułamki czasu i pejzaże”.

lubinska_cover_ulamki_czasu

18 stycznia o godzinie 18.00 zapraszamy na promocję książki Idy Łubińskiej „Ułamki czasu i pejzaże”. Książka jest zwartym wydaniem tekstów publikowanych dotąd na łamach częstochowskiego magazynu literackiego GALERIA. Jej autorka to magister filologii polskiej, dziennikarka, dyplomowany praktyk australijskiej szkoły psychologiczno-terapeutycznej, animatorka kultury. Nagrodzona  w 2011 roku Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności.

25 stycznia o godzinie 18:00 odbędzie się promocja książki ks. Jarosława Grabowskiego pt. „O Bogu po ludzku”.

Ks. Jarosław Grabowski

Książka zawiera krótkie refleksje o Bogu, wierze, o trudnych ludzkich doświadczeniach, o Kościele, dialogu i wieczności.

Ks. Dr Jarosław Grabowski  (ur. 1969), kapłan archidiecezji częstochowskiej, teolog dogmatyk, absolwent papieskiego Uniwesytetu św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Wykładowca dogmatyki i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Autor książki Przewodnik dla pytających o wiarę (Edycja Świętego Pawła, 2015) i wielu artykułów zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych.  Jego pasją jest głoszenie wiary językiem zrozumiałym dla wszystkich.