Promocje książek – 2017

Promocja książki pt. „Częstochowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego” pod redakcją Ryszarda Stefaniaka, 11 stycznia godz. 17.00.

Zaproszenie promocja książki str 4

11 stycznia o godzinie 17.00 odbyła się promocja książki pt. „Częstochowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego” pod redakcją Ryszarda Stefaniaka, wydanej we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Jana Pawła II. Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, absolwent pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz historii (na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach). Jest  również doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia.

Laureat nagród m.in. częstochowskiego i śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Od 2011 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie. Jest autorem licznych publikacji, także książkowych, dotyczących m.in. historii harcerstwa, Józefa Piłsudskiego oraz Jasnej Góry.

Promocja książki Idy Łubińskiej „Ułamki czasu i pejzaże”, 18 stycznia, godz. 18.00.

lubinska_cover_ulamki_czasu

18 stycznia o godzinie 18.00 odbyła się promocja książki Idy Łubińskiej „Ułamki czasu i pejzaże”. Książka jest zwartym wydaniem tekstów publikowanych dotąd na łamach częstochowskiego magazynu literackiego GALERIA. Jej autorka to magister filologii polskiej, dziennikarka, dyplomowany praktyk australijskiej szkoły psychologiczno-terapeutycznej, animatorka kultury. Nagrodzona  w 2011 roku Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności.

Promocja książki ks. Jarosława Grabowskiego pt. „O Bogu po ludzku”, 25 stycznia godz. 18:00.

Ks. Jarosław Grabowski

Książka zawiera krótkie refleksje o Bogu, wierze, o trudnych ludzkich doświadczeniach, o Kościele, dialogu i wieczności.

Ks. Dr Jarosław Grabowski  (ur. 1969), kapłan archidiecezji częstochowskiej, teolog dogmatyk, absolwent papieskiego Uniwesytetu św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Wykładowca dogmatyki i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Autor książki Przewodnik dla pytających o wiarę (Edycja Świętego Pawła, 2015) i wielu artykułów zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych.  Jego pasją jest głoszenie wiary językiem zrozumiałym dla wszystkich.

Promocja tomika wierszy Jacka Gierasińskiego pt. „Trzecia twarz”, spotkanie poprowadził Bogdan Knop, 15 lutego godz. 18:00.

Jacek-Gierasinski-720x480

Jacek Gierasiński jest autorem zbiorów poezji „Przypowieści stracha na wróble”, „Na smyczy”, a także wielu publikacji w gazetach lokalnych, ale i ogólnopolskich np. :”Integracje”, „Okolice”. W latach osiemdziesiątych był członkiem prezydium literackiej grupy „Scena Ludowa” w Krakowie. Nagradzany w konkursach poetyckich, w tym w Konkursie Poetyckim im. H. Poświatowskiej.

Promocja książki Barbary Rosiek pt. „Obsesja Baśki eR.”, 22 marca godz.18.00.

Rosiek

„Dlaczego Baśka eR musiała oszaleć?”

Autorka debiutowała w 1985 Pamiętnikiem narkomanki, pisanym od 14. roku życia aż do czasów studiów. Opisywała w nim swoje autentyczne przeżycia związane z walką z nałogiem. Po wyjściu z nałogu ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim i zaczęła pracować jako psycholog kliniczny w szpitalach w Lublińcu i Częstochowie. Swoje kolejne książki, choć często pisane w pierwszej osobie, oparła na doświadczeniach swoich pacjentów.

Promocja książki dra Ryszarda Stefaniaka „Płk Michał Kamiński, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari”, 29 maja godz. 18:00.

– Niniejsza książka jest zapisem drogi życiowej, dokonań zawodowych i żołnierskiej służby płk Michała Kamińskiego – pisze autor. – Powstała w oparciu o osobiste dokumenty, pamiątki, fotografie, cenne z historycznego punktu widzenia oficjalne dokumenty, zgromadzone w domowym archiwum pułkownika. Dopełnieniem treści zawartych w publikacji jest wspomnienie Michała Kamińskiego w czasie udzielonego Markowi Kępińskiemu wywiadu radiowego.

Promocja tomiku wierszy i opowiadań Klubu Literackiego „Metafora” „OD WCZORAJ DO JUTRA”, 20 września  godz. 17.00.

tomik

Klub Literacki „Metafora” działa od kilkudziesięciu już lat przy Zarządzie Oddziału ZNP w Częstochowie. Tworzą go w większości emerytowani nauczyciele, pedagog specjalny, psycholog, ekonomistka oraz biochemik. Są to bardzo płodni twórczo autorzy. Wśród nich wielu bywało laureatami konkursów literackich.

Promocja książki Joanny Szymańskiej pt. “Wiersze dla dużych i małych dzieci”, 27 września godz. 18:00. 

0001 (1)

Pochodząca z Częstochowy pisarka już od dzieciństwa tworzy poezje. Uczestnictwo autorki w spotkaniach Klubu Literackiego „Złota Jesień” potwierdza jej zainteresowanie słowem pisanym. Debiut Joanny Szymańskiej przypada na 2009 rok, kiedy to częstochowianka wydała tomik „Przez okno wiersza”. Joanna Szymańska ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska oraz Studium Kształcenia Nauczycieli Technicznych na Politechnice Częstochowskiej. Ponadto autorka kształciła się w Studium Życia Rodzinnego przy Wyższym Seminarium Duchownym. Natomiast w 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Lingwistycznej na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Promocja książki Kaliny Słomskiej i Zbigniewa Mygi „Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach”, 11 października godz. 18:30. 

cytat

11 października upływa 50 lat od śmierci Haliny Poświatowskiej – literackiej dumy naszego miasta. W roku jubileuszowym zyskała ona dodatkowy pomnik. To książka (album?) „Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach” autorstwa Kaliny Słomskiej i Zbigniewa Mygi. Książka czy album – to wahanie nie jest bezzasadne. Najważniejszy w tym wydawnictwie jest tekst. Przyjemność sprawia jednak już samo wzięcie tomu do ręki. Twarda oprawa i wewnątrz przepiękny papier o barwie czerpanego. Projekt graficzny i ilustracje autorstwa znakomitego plakacisty Lecha Majewskiego. W środku mnóstwo fotografii pochodzących wprost z domowych archiwów członków rodziny Mygów.

Promocja książki Konrada Ludwickiego „Bóg – Zło – Modlitwa. Wokół ‚Uwag 1940 – 1942′ Karola Ludwika Konińskiego”, 18 października godz. 18:00. 

ludwicki

Konrad Ludwicki urodził się w 1969 roku, w Częstochowie, gdzie ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie zdobył tytuł naukowy doktora. Zawodowo związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konrad Ludwicki jest autorem zarówno książek naukowych jak i prozatorskich. W jego twórczości znalazły się m.in.: powieść Lakrimma (Katowice 2008), jak i monografia dotycząca portugalskiego pisarza i poety Fernanda Pessoi – Pisanie jako egzystencjona(lizm). Refleksja autotematyczna na marginesie „Księgi niepokoju” Fernanda Pessoi (Warszawa 2011). Ponadto autor publikował m.in.: w „Akancie”, „Gazecie Wyborczej”, czy „Horyzontach”. Polski prozaik, eseista oraz literaturoznawca w swojej najnowszej książce prezentuje postać publicysty i krytyka litarackiego – Karola Ludwika Konińskiego.