Promocje książek ‚2014

Promocja książki prof. Rafała Stobieckiego „Historycy
polscy wobec wyzwań XX wieku” odbędzie się w sali Ośrodka Promocji
Kultury „Gaude Mater” 25 listopada o godz. 17. Współorganizują ją:
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie oraz Instytut
Historii Akademii Jana Długosza. Wstęp wolny.

– Praca jest zbiorem szkiców nawiązujących do formuły
klasycznych na gruncie polskim studiów biograficzno-historiograficznych,
składających się z rozważań mających charakter biografii intelektualnych,
rekonstruujących drogi wybranych bohaterów do historii oraz mniej lub bardziej
syntetyzującej próby analizy ich dorobku – napisało o tym dziele Wydawnictwo
Nauka i Innowacje, które wprowadziło książkę na rynek we wrześniu tego roku. – Ujęte
w tytule słowo „wyzwania” w intencji autora stanowi swoistą klamrę spinającą
losy wybranych historyków. XX wiek, nazywany niekiedy „stuleciem skrajności”
stanowił i stanowi szczególne wyzwanie dla historyków. Zarówno dla tych,
których życie było jego częścią, jak i tych, którzy obecnie z niewielkiej jeszcze
perspektywy czasowej próbują zinterpretować jego miejsce w historii świata.
Książka wpisuje się w toczony od wielu lat spór o postawy inteligencji w XX
wieku.

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki jest od 2000 roku kierownikiem
Katedry Historii, Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie
Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się naukowo dziejami myśli
historycznej polskiej i powszechnej w XIX i XX wieku ze szczególnym
uwzględnieniem polskiej historiografii po II wojnie światowej. Od 2007 roku
profesor zwyczajny nauk humanistycznych. W 1999 roku otrzymał Nagrodę Oddziału
Łódzkiego PAN w dziedzinie nauk humanistycznych dla młodych pracowników naukowych.
Był kilkakrotnie nagradzany przez  Rektora UŁ  za osiągnięcia naukowe (indywidualne i
zbiorowe) oraz dydaktyczne. Odbywał staże naukowe na uniwersytetach w Utrechcie
i Moskwie (trzykrotnie. Był stypendystą Funduszu dla Popierania Niezależnej
Nauki i Kultury (Paryż) oraz Polonia Aid Foundation Trust (Londyn, dwukrotnie).
Jest członkiem Komisji Metodologii Historii i Historii Historiografii Komitetu
Nauk Historycznych PAN oraz komitetów redakcyjnych  „Dziejów Najnowszych” , „Historyki”
i „Kultury i Historii” (wersja internetowa) .

Jego najważniejsze publikacje książkowe to: „Historia pod
nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce – druga połowa lat
czterdziestych – początek lat pięćdziesiątych” (Łódź 1993), „Bolszewizm a
historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów” ( Łódź 1998), „Słownik
biograficzny historyków łódzkich” (Łódź 2000), „Klio na wygnaniu. Z dziejów
polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r.” (Poznań
2005), „Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką” (Łódź 2005), „Historiografia
PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna…, ale skomplikowana. Studia i szkice” (Warszawa
2007) oraz „Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów”
(Łódź 2008).

„Bajki i opowiadania” – nowa książka Piotra Kobiera będzie mieć swoją promocję 5 listopada o godz. 18. Wstęp wolny.

Piotr Paweł Kobier (ur.1951 r.) jest mieszkańcem Częstochowy,
pracownikiem ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie. Studia licencjackie
ukończył w zakresie pedagogiki pracy, a magisterskie w dziedzinie etyki i
religii. :Podyplomowo studiował też teologię ewangelicką.

Literaturą zacząłem zajmować się w 2000 roku, łącząc kilku dziedzin
naukowych i beletrystycznych w całość – mówi autor. – Inspiracją były
dla mnie wnuki, Wnuki i pisanie okazały się wypełniać mi życie.
Piotr Paweł Kobier ma w dorobku książki:
– „Modlitwa” (opisującą modlitwę w aspektach judaizmu, islamu, buddyzmu oraz chrześcijaństwa – w szczególności „Ojcze nasz”).

„Rola Kościoła katolickiego w zapobieganiu zagrożenia traumą we
współczesnej rodzinie w okresie III Rzeczypospolitej”. (traktującą o
problemach współczesnych rodzin i ich skrajnych patologiach w wyniku
przemian ekonomiczno–społecznych).
– „Bajki, opowiadania i legendy
Jurajskie” (opisującą piękno krajobrazu Jury Krakowsko–Częstochowskie
oraz umiejscawianych w tym krajobrazie ludzkich historii).
– „Bajki i opowiadania” – tom obecnie promowany, będący już czystą autorską kreacją.
– W druku jest pozycja najnowsza: „Dawid a siła grzechu”.
Piotr Paweł Kobier napisał również wiele felietonów, artykułów do periodyków i recenzji do prac naukowych.
O
jego książce „Bajki, opowiadania i legendy Jurajskie” – pokrewnej wobec
tomu promowanego 5 listopada –  pisano w 2008 roku: Charakterystyczny
dla tego typu form literackich język i dynamiczna, choć zasadniczo
krótka, fabuła powodują, że czytanie zawartych w zbiorze opowiadań może
być atrakcyjne zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych.

Na promocję książki Lamy Olego Nydahla „Być
pożytecznym” do sali OPK zapraszamy wspólnie z Buddyjskim Ośrodkiem
Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu w Częstochowie. 14 listopada o godz.
18 spotkanie poprowadzi Marek Witek, uczeń Olego Nydhala. Wstęp wolny.

Marek Witek jest jednym z pierwszych nauczycieli dharmy w
Polsce. Przyczynił się do powstania i szybkiego rozwoju wielu ośrodków
południowej Polski oraz w Czechach i na Słowacji. Wraz z przyjaciółmi prowadzi
ośrodek buddyjski w Opolu.

 - Wywiad rzeka z Lamą
Ole Nydahlem, pierwszym Europejczykiem, który otrzymał pełen przekaz nauk
buddyzmu tybetańskiego i jako Lama przeniósł je na Zachód – pisze o książce
„Być pożytecznym” wydawca: Czarna Owca. – To jednocześnie fascynująca opowieść
o naszym umyśle, jego ogromnym potencjale, a w szczególności doskonałych
właściwościach: nieustraszonej mądrości, spontanicznej radości i aktywnym
współczuciu. Lama Ole mówi o tym, jak nauki buddy pomagają nam zobaczyć
nieograniczone możliwości świata i nadać naszemu życiu sens i znaczenie.  Jak znaleźć się w punkcie, w którym nie
musimy się już niczego obawiać, ponieważ doświadczyliśmy umysłu jako
przestrzeni.  Ta książka zabierze nas na
wycieczkę w rejony gdzie można poczuć prawdziwy sens słów Wyzwolenie i
Oświecenie, a jednocześnie jest pasjonującą rozmową o życiu, filozofii,
religii, fizyce kwantowej, kulturze, wolności, polityce i wielu innych
rzeczach, które nas w życiu interesują i pociągają. Lama Ole dzieli się z nami
ogromnym życiowym doświadczeniem, które wspiera medytacja i błogosławieństwo
oświeconych mistrzów szkoły Karma Kagyu. W pełen humoru  sposób opowiada po prostu o tym, jak być
szczęśliwym i wolnym człowiekiem.

Po spotkaniu książkę Olego Nydhala sprzedawać będzie
księgarnia Matras.

Choć znającym Zbisława Janikowskiego trudno w to
uwierzyć – świętuje on w tym roku 75-lecie. Na urodziny to on
przygotował prezent dla częstochowian: nową książkę pt. „Remanent”.
Spotkanie z autorem przy jubileuszowej okazji odbędzie się 15 listopada o
godz. 17 w sali OPK. Prowadzenie Janusz Pawlikowski. Wstęp wolny,
przewidziane liczne niespodzianki.

Zbisław Janikowski – co łatwo policzyć – urodził się w
Częstochowie w  1939 roku. Jak sam pisze
o sobie: mieszkaniec śródmieścia: Racławicka, Jasnogórska, Dąbrowskiego,
Waszyngtona. Inżynier włókiennik, praca: P.Cz. Wełnopol, ZJD Poraj, własna
firma. Działacz społeczny- a było tych organizacji niemało.

Od kilkunastu lat zajmuje się publicystyką prasową, ma w
dorobku kilkuletnią współpracę z „Życiem Częstochowskim”, częstochowskim
periodykiem kulturalnym „Aleje 3”, z rozgłośniami radiowymi: Radio Jasna Góra i
Radio Fiat, ponadto szereg publikacji w „Almanachu Częstochowskim”. Autor
kilkunastu satyrycznych „Szopek Noworocznych”. Napisał i wydał szereg książek
dla dorosłych i dzieci.

I tak: dla dorosłych – „Pieska książka kucharska”, „Moje dni
Częstochowy”, „Nowe baśnie, legendy i
opowieści z dziejów i okolicy”, „Częstochowa między wojnami 1918 – 1939”
(nagroda Miasta Częstochowy  2012), „Z
pamiętnika rozwodnika”, „Sztandar”; dla dzieci – „Święty Mikołaj”, „Boże
Narodzenie”, „Święta Wielkanocne”, „Jasna Góra”, „Z pielgrzymką na Jasną Górę”,
„Bobolice”, „Olsztyn”, „Leśniów”.

Od czasu do czasu ukazują się „Zeszyty – Organ JTPTZJ (Jednoosobowe
Towarzystwo Popierania Twórczości Zbisława Janikowskiego), periodyk satyryczny –
ukazało się 11 numerów.

- Teksty – z różnych lat – zebrane w całość tworzą
konglomerat złożony z różnych nastrojów, czasem łagodne, czasem trochę
metafizyczne, czasem poprzetykane ukrytymi znaczeniami. Teksty, które w wielu z
nas również przywołują skojarzenia, wzruszenia, wspomnienia… „(…) tej wiejsko-miejskiej
ciszy”. „(…) Co zachowało się w pamięci, a co się pokręciło?” 

Beata Grzanka

- Dwa opowiadania pochodzą sprzed lat. Już nie pamiętam, czy
pisałem je dla siebie, czy dla wnuczki, koniomanki, wtedy jeszcze
dziesięcioletniej dziewczynki. W moje ręce.  tych opowiadań więcej, ale gdzieś się
zapodziały, jest jednak nadzieja, że jeszcze kiedyś wpadną w moje ręce. Kilka
innych „leżało” niewykończonych w komputerze, no to je w ramach tych
remanentowych porządków dokończyłem, przy tym – bo tak zawsze bywa ze starymi
tekstami – częściowo zmieniłem.  Kilka to
„ostatnia produkcja”, pospieszna, może i niestaranna, ale podyktowana wymogami
chwili lub potrzebą zapisania – niby do późniejszego rozwinięcia pomysłu. Te,
jako najłatwiejsze do znalezienia, znalazły się na początku remanentowej listy.

Zbisław Janikowski

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” zaprasza na
wieczór autorski Leszka Engelkinga, odbywany wokół jego ostatniego
tomiku wierszy „Komu kibicują umarli?”. Wieczór 20 października
(początek o godz. 18) ubarwią muzyką: Paweł Łowicki – gitara, śpiew i
Jacek Stawiarski – fortepian. Wstęp wolny.

Częstochowianie znają autora doskonale jako jednego z
jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej.
Promocja jego najnowszego poetyckiego wydawnictwa miała towarzyszyć
ubiegłorocznej edycji Konkursu. Niestety nie została zorganizowana, podobnie jak
tegoroczna, której wieczór autorski Engelkinga miał być jednym z elementów
programu towarzyszącego. Potraktujmy więc możliwość rozmowy z poetą jako
zapowiedź już ogłoszonego XXXVI Konkursu – z finałem na przyszłoroczne, 80. urodziny
Poświatowskiej.

Choć urodził się w Bytomiu, mieszka w Brwinowie pod Warszawą,
pracuje jako adiunkt w Łodzi na tamtejszy Uniwersytecie, Leszek Engelking jest
w Częstochowie częstym gościem. Drugi dom znalazł bowiem w pobliskich
Rędzinach, skąd pochodzi jego żona, Maja Chadryś Engelking.

Poprzez „Poświatowską” i nowy tomik wierszy eksponujemy
poetycką twórczość autora. Posada on jedna o wiele więc oblicz. Może bardziej niż
z własnych poezji jest on znany z przekładów z języka czeskiego, angielskiego,
hiszpańskiego i rosyjskiego. Za działalność translatorską otrzymał dwukrotnie
nagrody Literatury na świecie oraz polskiego PEN Clubu. Ale zajmuje się również
nowelistyką, krytyką literacką i działalnością pedagogiczną.

Jego  najnowszy tom
wierszy „Komu kibicują umarli?” ukazał się nakładem Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
w serii „Biblioteki Poezji Współczesnej”. Podobnie jak tom poprzedni -„Muzeum
dzieciństwa” (nominowany do Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz”
i do Nagrody Literackiej m. st. Warszawy), jest refleksją nad
przemijaniem.

Ośrodek Promocji Kultury zaprasza na promocję
kolejnej książki dla dzieci Małgorzaty Plucińskiej-Sętowskiej. „Bajkowe
podróże” zostaną zaprezentowane czytelnikom 29 października o godz. 18.
Wstęp wolny.

Małgorzata Plucińska-Sętowska  jest rodowitą częstochowianką.
Absolwentka Liceum Plastycznego i częstochowskiej WSP (obecnie AJD).
Nauczyciel dyplomowany z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem
pedagogicznym w zakresie edukacji plastycznej. Pracując  zawodowo cały
czas była aktywna na różnych pozaszkolnych polach: wciąż  działa
społecznie na rzecz dzieci, w fundacjach, stowarzyszeniach, maluje,
pisze bajki, wiersze. Wspiera działania charytatywne przekazując na nie
prace malarskie i książeczki.

Maluje obrazy inspirowane zabawkami
dziecięcymi, portrety, pejzaże, martwe natury. Preferuje technikę
pasteli. Ma w dorobku wystawy indywidualne, uczestniczy chętnie w
prezentacjach zbiorowych i plenerach. Jej prace znalazły się w zbiorach
prywatnych w kraju oraz m.in. w: Niemczech, Szwecji, Francji, USA,
Australii. Jest członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im.
Dudy-Gracza, Klubu „Koloryt” przy Oddziale ZNP, Polskiego Stowarzyszenia
Edukacji Plastycznej PSEP w Warszawie oraz Związku Polskich Artystów
Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa w Opolu.

Jest autorką „Bajek z
szuflady” z ilustracjami Agnieszki Żmudzińskiej, Mariana Michalika,
Jacka Pałuchy i Tomka Sętowskiego, „Bajek do poduszki” oraz „Bajek z
rękawa”. Obecnie czytelnicy otrzymują „Bajkowe podróże” z ilustracjami
syna autorki, Jasia Sętowskiego.

Małgorzata Sętowska w 2011 roku
wyróżniona została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba spotka się z
częstochowianami promując swoją najnowszą książkę „Samobójstwo Europy”.
Spotkanie współorganizowane przez Instytut Historii AJD oraz Polskie
Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie odbędzie się 15
października o godz. 16 w sali OPK. Wstęp wolny.

Autor to absolwent
VIII LO w Częstochowie. Po ukończeniu studiów historycznych na
Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972 r. podjął pracę nauczyciela historii w IV LO
im. Sienkiewicza. Wrócił jednak do pracy w macierzystej uczelni. Tytuł  profesora otrzymał w 1995 roku.

- Należy do najbardziej cenionych historyków polskich-
czytamy na histmag.org.  - Jest nie tylko
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też wiceprezesem Polskiego
Towarzystwa Historycznego, pomysłodawcą kongresów zagranicznych badaczy dziejów
Polski oraz laureatem wielu prestiżowych nagród z KLIO i Paszportem „Polityki”
na czele. Jego dorobek obejmuje przeszło dwadzieścia książek poświęconych
przeważnie historii XIX i XX wieku.

- W Polsce nie było od lat tak nowoczesnej, wnikliwej, a
przy tym tak elektryzującej książki o I wojnie światowe – rekomenduje
Wydawnictwo Literackie, które wydało książkę. „Samobójstwo Europy…”
to coś znacznie więcej niż rozprawa o przyczynach, przebiegu i skutkach Wielkiej
Wojny. To rzecz, która przenosi czytelnika w epokę schyłku dawnych obyczajów,
pozwala poczuć atmosferę przedwojennego, wielokulturowego Sarajewa i niemal
zatańczyć na Trafalgar Square po podpisaniu rozejmu.

15 października o godz. 18.30 w sali OPK swoje nowe
publikacje zaprezentują Joanna Szymańska -„Pytania (d)o Boga” oraz
Agnieszka Złota – „Częstochowskie szkice krytycznoliterackie
2011-2013”. Wstęp wolny.

Joanna Szymańska urodziła się i wychowała w Częstochowie.
Ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska oraz Studium Kształcenia Nauczycieli
Technicznych na Politechnice Częstochowskiej. Kształciła się również w Studium
Życia Rodzinnego przy Wyższym Seminarium Duchownym. W roku 2012 ukończyła
studia podyplomowe – zintegrowana edukację przedszkolną i wczesnoszkolną w
Wyższej Szkole Lingwistycznej.

Wiersze pisze od dzieciństwa. Uczestniczy w spotkaniach
Klubu Literackiego „Złota Jesień” Wiersze publikowała w prasie, w II tomie
Antologii Wierszy Poetów Częstochowskich Klubu „Złota Jesień”. Jest laureatka
konkursu literackiego Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu.

Debiutowała tomikiem „Przez okno wiersza” w 2009 roku. W
roku 2012 opublikowała wiersze dla dzieci w tomiku „Bajeczki dla dwóch synków i
córeczki”., a dwa lata później erotyki w tomiku „Jak dwie połówki jabłka”.
Obecnie przygotowuje kołysanki dla dzieci i kolędy.

Agnieszka Złota ma w dorobku tomiki poetyckie: „Rachunek
skupienia” (Częstochowa 2011), „Studium filozofii upadku” (Częstochowa 2012),
„Raport o zieleni” (Częstochowa 2013) oraz „Częstochowskich szkiców
historyczno-literackich 2011-2013”. Publikowała m.in. w „Medycynie Nowożytnej.  Stdiach na kulturą medyczną”, Pracach
Naukowych AJD w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i teoria literatury;
Kwartalniku Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Zeszytach Prasoznawczych,. Otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta
Częstochowy w dziedzinie literatury (2012). Obecnie realizuje studia
doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa.

 

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” zaprasza 3
września na godz. 18 do sali OPK „Gaude Mater” na promocję książki
Katarzyny Bodziachowskiej „Księżna Izabela Czartoryska”.

Spotkanie poprowadzi Janusz Strojec, oprawa muzyczna – Paweł Łowicki. Wstęp wolny
Pisarka urodziła
się i wychowała w Częstochowie. Obecnie mieszka na wsi, w Lgocie pod
Częstochową. Z wykształcenia jest nauczycielem polonistą i logopedą. Od 21
lat uczy w IX LO.
– Moim skarbem i sukcesem jest moja rodzina – mówi – mąż Przemek i
córki: Blanka i Zuzia. Kocham muzykę, literaturę i piękną polszczyznę. Pewnie
stąd zrodził się pomysł organizowania Regionalnego Konkursu Językoznawczego dla
gimnazjalistów Ziemi Częstochowskiej, który organizuję już 12 raz i który
wpisał się w mapę naukowo-kulturalną naszego miasta. Ostatnio zaczęłam próbować
swoich sił pisarskich i – ku mojemu zdziwieniu – zyskałam aplauz, największy,
rzecz jasna, wśród przyjaciół.
Jej teksty mają charakter epicki i są to:
opowiadania: „Fortepianowa podróż Fryderyka Chopina” i
„Marynka”, rzecz o Marii Leszczyńskiej. Katarzyna Bodziachowska twierdzi, że jej duma i swoiste spełnienie
to właśnie promowana powieść „Księżna Izabela Czartoryska”, w której
pokusiła się o przybliżenie Rzeczypospolitej XVIII wieku z Izabelą Czartoryską
w roli głównej. W ostatnim tygodniu wysłała do warszawskiej Redakcji Rytm
kolejną powieść – tym razem o Henryku Wieniawskim – pod roboczym tytułem
„Droga do gwiazd”.
– Pisanie jest moją pasją, historia – odkrytym
żywiołem, który uwielbiam zgłębiać -dodaje. –  Na co dzień borykam się z polską oświatą.

 

Prezentacja najnowszych wydawnictw książkowych
Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie odbędzie się z
udziałem autorów 26 czerwca o godz. 18 w Sali Ośrodka Promocji Kultury
„Gaude Mater”. Wstęp wolny.

Zaprezentowane zostaną trzy tytuły: „Powstanie styczniowe w
regionie częstochowskim i w województwie kaliskim (1863 – 1864)”, pod redakcją:
Macieja Trąbskiego, Norberta Morawca i Roberta W. Szweda, Częstochowa 2014;
„Częstochowskie teki historyczne”, tom 4, pod redakcją: Norberta Morawca i Macieja
Trąbskiego, Częstochowa 2014 oraz „Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs
humanistyczny w Częstochowie”, pod redakcją: Rafała Dymczyka, Igora Krywoszeji
i Norberta Morawca, Częstochowa 2014.

„Jan Paweł II Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy” promocja książki dra Ryszarda Stefaniaka

– Z wdzięcznością przyjąłem książkę Szanownego Pana dr
Ryszarda Stefaniaka poświęconą osobie i posłudze apostolskiej bł. Jana
Pawła II jako Honorowego Obywatela naszego miasta Częstochowy –  napisał
abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski w liście do twórcy
promowanej przez OPK książki. – Na kanwie tej pozycji można postawić
pytanie, na ile Papież Jana Paweł II jest nadal „obecny” w
społeczeństwie polskim, zwłaszcza w jego myśli?
Sam dr Ryszard
Stefaniak we wstępie do swojej publikacji zwraca uwagę, że Jan Paweł II –
już święty – przez swoje zawołanie „Totus Tuus” zawierzał Maryi, w
sposób szczególny wiążąc się z Jasną Górą. Przywołuje kolejne pobyty
Papieża w Częstochowie, łącznie ze Światowym Dniem Młodzieży sprzed 25
lat, kiedy przyjął on Honorowe Obywatelstwo Miasta.
– Niniejsza
książka jest próbą ukazania życiowej drogi oraz kapłańskiej posługi Ojca
Świętego, w kontekście Jego związków z Częstochową- napisał autor we
wstępie. – Poza licznymi ilustracjami i dokumentami źródłowymi, które
niewątpliwie ubogacają tę publikację i czynią ją bardziej wymowną – w
przekonaniu autora – zasługują niepublikowane dotychczas wpisy młodzieży
Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego
w Częstochowie, zawarte na kartach kondolencyjnych po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II w kwietniu 2005 roku.
Dodajmy,
że historyk dr Stefaniak był wiele lat nauczycielem i dyrektorem
Gimnazjum nr 16, aż do powołania go na naczelnika Wydziału Oświaty i
Wychowania UM. Obecnie jest wiceprezydentem Miasta. Młodzież jego dawnej
szkoły urozmaici wieczór promocyjny występami artystycznymi.

                  Prezentacja zbiorowego tomiku „To… co ważne”
członków Klubu Literackiego „Metafora”.
14 maja o godz. 18.
Prowadzenie: Elżbieta Gola i Maciej Rudlicki.


Klub Literacki „Metafora” działa od kilkudziesięciu już lat przy Zarządzie Oddziału ZNP w Częstochowie. Tworzą go w większości emerytowani nauczyciele, pedagog specjalny, psycholog, ekonomistka oraz biochemik. Są to bardzo płodni twórczo autorzy. Wśród nich wielu bywało laureatami konkursów literackich. Dotychczas przy wsparciu finansowym Oddziału ZNP w Częstochowie Metafora wydała już pięć tomików: „Wiersze”, „Za niejednym progiem”, „Codzienność w liryce”, „Od wiosny do wiosny” oraz W przestrzeni myśli”.

Nowa publikacja zawiera utwory dziesięciu autorów: Krystyny Biskup, Elżbiety J. Goli, Bożeny Kownackiej, Teresy Nengo-Tomzik, Wiesławy Owczarek, Haliny Pałki, Macieja Rudlickiego, Ireny Węgrzynowskiej, Stefana Wolaka oraz Miry Woroniec. Tematyka prezentowanych w najnowszym wydaniu wierszy, opowiadań i piosenek dotyka problematyki dnia codziennego, relacji międzyludzkich. Nie zabraknie w niej wspomnień, odniesień do niedawnej przeszłości oraz ważnej dla każdego z nas sfery uczuć.
O „To… co ważne” doświadczona polonistka z Zespołu Szkół im. Norwida, Katarzyna Maria Bodziachowska napisała: „To wszystko – humanizm w pigułce – mieści się w poetyckim tomiku zacnej grupy poetów  częstochowskiej „Metafory”. Teksty autorów urzekają głębią przemyśleń połączonych z nierzadko figlarnym i lekkim humorem, ujmują wielością barw i smaków słowa, zachęcają różnorodnością form”. Honorowy prezes Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” Władysław E. Piekarski dodaje: Wśród tekstów znaleźć można dobrze skonstruowane wiersze, dobrze napisane opowiadania, znaleźć głębię intelektualna oraz pasję pisania wierszy czy prozy”.


Promocja tomików wierszy Ryszarda Sidorkiewicza:
„Pamięć żywa” oraz „Zwierzęcenie”

środa, 9 kwietnia 2014, godz. 18:00
sala OPK, wstęp wolny

prowadzenie: Aleksandra Keller

 

 

Ryszard Sidorkiewicz
urodził się 22 lipca 1959 r. w Częstochowie. Poeta, tłumacz, pisuje też recenzje literackie. Z wykształcenia filolog – polonista i rusycysta, pedagog; ukończył także studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej dwukrotnie otrzymał Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Animator uczniowskiej i nieprofesjonalnej twórczości literackiej, współzałożyciel i prezes Janowskiego Klubu Literackiego, pomysłodawca cyklicznych Jurajskich Jesieni Poetyckich. Jest członkiem Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” w Częstochowie.
Debiutował wierszem w 1978 r. na łamach miesięcznika „Nurt”. Wiersze, tłumaczenia, recenzje, szkice publikował w prasie literackiej i kulturalnej (m.in. na łamach „Akantu”, „Aspektów Filozoficzno-Prozatorskich”, „Dekady Literackiej”, „Forum Myśli Wolnej”, „Galerii”, „Gazety Kulturalnej”, „Nurtu”, „Poezji dzisiaj”) oraz w kilkudziesięciu almanachach, antologiach i wydawnictwach zbiorowych. Jego utwory były nagradzane w ogólnopolskich konkursach poetyckich (m.in.: O Nagrodę Milowego Słupa – Konin, O Laur Miedzianego Amora – Lubin, OKP im. H. Poświatowskiej – Częstochowa, OKL im E. Szymańskiego – Szczecin, O Statuę Piastowskiego Rycerza – Wrocław, O Laur Tarnowskiej Starówki – Tarnów, O Laur Opina –  Ciechanów, Dać Świadectwo – Kraków, OKL im.  M. Stryjewskiego – Lębork).
Wyróżniony m.in.: Nagrodą Starosty Częstochowskiego (2001), tytułem Regionalny Mistrz Mowy Polskiej (2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy (2004). W 2008 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Opublikował: Piosenki z miasteczka Sidorów (1992), Jeszcze (1993), Księgę ( 1994, wyd. 2. 1996; wyd. 3. 2012), Sidorów (1996), Wiersze z rymami i bez (2001), Legendę znad Gopła [dla dzieci] (2002), Światełko (2003), Poezje wybrane (2008), Syberiadę. Wiersze poetów znad Bajkału [przekłady z j. rosyjskiego] (2010), Tryptyk polski (2012), Serce [wolny przekład rosyjskiego tekstu na motywach baśni A. Dimarowa] (2012), Pamięć żywą (2013),  Zwierzęcenie (2013).


Promocja dwóch tomików wierszy:
„Raport o zieleni”
Agnieszki Złotej
oraz
„Rozmyślania o zmierzchu” Małgorzaty Franc

środa, 12 lutego 2014, godz. 17:00

sala OPK, wstęp wolny

prowadzenie: Aleksandra Keller

 

Agnieszka Złota
autorka tomików poetyckich „Rachunek skupienia” (Częstochowa 2011), „Studium filozofii upadku” (Częstochowa 2012) oraz „Częstochowskich Szkiców Krytycznoliterackich 2011-2013″ (Częstochowa 2013). Otrzymała stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie literatury w 2012 roku.

Małgorzata Franc
ur. 26 stycznia 1968 roku w Częstochowie.  Absolwentka Wydziału Pedagogicznego WSP w Częstochowie (obecnie AJD). Działa w grupach poetyckich i literackich Złota Jesień, Fraszka, Li-TWA. Debiutowała tomikiem wierszy „Barwy uczuć”(2006). Kolejne tomiki poetyckie Małgorzaty Franc to: „Ja, Margott” (2007 r.), „Las westchnień” (2010 r.). Tomik poetycki „Rozmyślania o zmierzchu” (2014 r.) to kolejna książka wydana w Literackim Towarzystwie Li-TWA i próba podsumowania oraz zamknięcia pewnego rozdziału w życiu autorki.