Promocje książek – 2018

Promocja tomu poezji Barbary Strzelbickiej „Mój pierwszy język” oraz 44 numeru magazynu literackiego „GALERIA”, 17 stycznia 2018

M├│j pierwszy j─Özyk

Promocja książki Barbary Strzelbickiej „Mój pierwszy język” odbyła się 17 stycznia o godz. 18:00. To już trzecia książka poetycka autorki po „Dojrzewaniu” (2011) oraz „Czułości” (2014). W skład tomu wchodzą trzy cykle wierszy, z których środkowy, inspirowany reminiscencjami dzieciństwa i młodości, dał tytuł całości. Wiersze opatrzyła posłowiem Bożena Gorska a oprawę graficzną z rodzinnych fotografii autorki stworzył Jacek M. Krasucki. Wydawcą książki jest Towarzystwo Galeria Literacka.

Barbara Strzelbicka jest absolwentką polonistyki i filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Związana jest z częstochowskimi środowiskami literackimi, w tym z: Towarzystwem Galeria Literacka oraz Klubem Literackim „Złota Jesień”. Współredaguje także Częstochowski Magazyn Literacki „Galeria”.

Promocja książki Leszka Grochulskiego pt.: „Zrozumieć kobietę” i otwarcie towarzyszącej wystawy ilustracji, 21 marca 2018

lech grochulski wiersze

Promocja książki Leszka Grochulskiego pt.: „Zrozumieć kobietę”. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy ilustracji, pochodzących z wspomnianej książki. Początek o godzinie 18:00. O oprawę muzyczną wieczoru, zadbają uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie.

Lech Grochulski urodził się Kamieńcu Wrocławskim. Obecnie jest archiwistą. Do jego zainteresowań należy przede wszystkim: sztuka współczesna, opera, turystyka i szachy. Publikował m.in. w: „Faktach – Wydarzeniach”, „Żołnierzu Ludu”, miesięczniku literackim „Nike”, „Palium”, „Biuletynie Informacyjnym” gminy Czernica, czy w częstochowskim magazynie literackim „Galeria”. Jego twórczość została doceniona, m.in. wyróżnieniami w Ogólnopolskich Konkursach Poetyckich w Wieluniu w 2011 i 2012 roku. W dorobku twórczym Lecha Grochulskiego znaleźć można m.in.: dwa tomiki wierszy z cyklu „KOBIETA” pt: „Powiedzieć kobiecie” (2012) oraz „Rozmowy z kobietą”(2014). Jest członkiem Klubu Literackiego „Złota Jesień” działającym przy OPK „Gaude Mater”. Należy także do Towarzystwa Literackiego „LI-TWA”.

Pomiędzy zbrodniami. Spotkanie autorskie z Adamem Regiewiczem, 4 kwietnia 2018

Adam-Regiewicz-Pomiędzy-zbrodniami-Ośrodek-Promocji-KulturyCo słychać w powieściach kryminalnych? Co porabia detektyw w czasie wolnym? Co kryminały mówią o nas samych? Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć podczas spotkania autorskiego z Adamem Regiewiczem, literaturoznawcą, medioznawcą i antropologiem, który w 2017 roku opublikował m.in. dwie książki: swój debiut prozatorski, powieść kryminalną Kamienica przy Antycznej oraz publikację naukową Pomiędzy zbrodniami. Komparatystyka na tropach kryminału, poświęconą powieściom tego gatunku.

Adam Regiewicz to doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor nadzwyczajny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; obecnie dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, kierownik Zakładu Teorii Literatury oraz Pracowni Komparatystyki Kulturowej AJD, członek Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej.

„Autodafe” Karola Samsela /spotkanie autorskie, 24 maja 2018

32207485_1855429051155841_577145460284719104_o

Karol Samsel – poeta, literaturoznawca, filozof, redaktor działu esejów i szkiców kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2014 roku pracownik Zakładu Literatury Romantyzmu oraz doktorant Instytutu Filozofii UW. W ostatnich latach wydał tomy poetyckie zatytułowane „Z domami ludzi” (2017) oraz „Autodafe” (2018). Jest ponadto autorem m.in. tryptyku poetyckiego „Trzy pogrzeby”, wydawanego w latach 2014-2016 (w 2017 roku nominowany do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego za tom „Jonestown”), książek „Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu” (2015) oraz „Inwalida intencji. Studia o Norwidzie” (2017).

„Mamusiu, przecież byłam grzeczna”. Spotkanie z Rafałem Cuprjakiem, 25 maja 2018

Rafał Cuprjak jest częstochowianinem. Trzy lata temu zadebiutował powieścią „Po drugiej stronie”. Na co dzień jest logistykem. Uwielbia biegać i chodzić po górach. Za to jego miłość do książek i pisania zaowocowała również drugą powieścią. Wydana w tym roku książka „Mamusiu, przecież byłam grzeczna” staje się pretekstem do spotkania, podczas którego może odpowiemy na postawione na okładce pytanie: „Czy Internet to Bóg?”

Promocja tomiku wierszy „Polana dwojga” Aleksandry Kowalskiej, 30 maja 2018

polana w lesie

Tomik „Polana dwojga” poświęcony jest miłości. Składa się z trzech części: Obietnica, Sacrum, Turkusowa. Cały tomik powstał pod opieką prof. dr hab. Elżbiety Hurnik, a słowo wstępu do niego napisał ks. dr Jarosław Grabowski. Okładka tomiku przedstawia obraz „Polana dwojga” autorstwa Aleksandry Kowalskiej.

Aleksandra Kowalska – należy do Związku Polskich Artystów Plastyków; posiada w swoim dorobku artystycznym liczne wystawy w kraju a także za granicą; uprawia malarstwo, grafikę i rysunek, a także zajmuje się projektowaniem graficznym. Poetka: w 2015 roku wydała swój tomik wierszy „W objęciach Boga – miniatury szpitalne”. Była chórzystka COLLEGIUM CANTORUM, obecnego Chóru Filharmonii Częstochowskiej. Należy do Stowarzyszenia Muzealników Polskich, pracuje w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. Ponadto należy do charyzmatycznego ruchu katolickiego Odnowy w Duchu Świętym, wspólnota Miriam (Częstochowa).

Promocja książki „Częstochowa a obrona Lwowa”, pod redakcją dr. Ryszarda Stefaniaka oraz Rafała Piotrowskiego, 9 czerwca 2018

Okładka - Częstochowa a obrona Lwowa- poprawiona (1)

„W Częstochowie podobnie jak w całym kraju obchodzić będziemy rocznicę w sposób szczególny. Uroczystości państwowe, samorządowe i lokalne inicjatywy przypominać będą o tych wyjątkowych wydarzeniach. Warto abyśmy pamiętali nie tylko o wydarzeniach o zasięgu ogólnopolskim, ale jako społeczność lokalna budowali pamięć młodych pokoleń wobec naszej „małej częstochowskiej ojczyzny” i abyśmy spoglądali na przeszłość przez pryzmat dziejów naszych lokalnych bohaterów i wydarzeń związanych z Częstochową i Jasną Górą. Autorzy niniejszej publikacji zwrócili szczególną uwagę na rolę Lwowa, miasta zawsze wiernego. Jego los w historii Polski w krwawym XX wieku i próba spojrzenia na rolę tego niezwykłego miasta z perspektywy Częstochowy – udziału częstochowian w walkach o Lwów. Marek Fiszer pisał o obronie Lwowa w 1918, zwrócił szczególną uwagę na walki lwowskich orląt. Rafał Piotrowski w swoim artykule skupia się na roli częstochowian w walce o wolność Lwowa i zaangażowanie mieszkańców regionu w pomoc dla Lwowa i Kresów. Agnieszka Burzyńska opisała obronę Lwowa we wrześniu 1939 r. i tzw. drugą obronę Lwowa, gdy po II wojnie światowej trzeba było stanąć w walce chyba najtrudniejszej, o pamięć. Ryszard Stefaniak opisał powstanie Pomnika Orląt Lwowskich, a Mariusz Zawada powstanie Pomnika Nieznanego Żołnierza. Działając na rzecz wspólnego dobra pomiędzy narodami tworzącymi niegdyś jedno państwo, należy pamiętać w sposób szczególny o wkładzie narodu polskiego. Odwiedzając Kresy i współpracując z różnymi środowiskami mam nadzieję, że ta publikacja będzie mostem łączącym podróżujących ze mną pielgrzymów do Lwowa z piękną wspólną przeszłością.” – zapowiadają autorzy książki.