Promocje książek – 2016

MPK

Promocja książki Tomasza Haładyja „Historia komunikacji miejskiej w Częstochowie”, 20 stycznia godz. 18.00.

20 stycznia o godz. 18 Tomasz Haładyj zaprezentuje swoją nową książkę. Pięknie wydana, albumowa wręcz pozycja nosi tytuł „65-lecie MPK w Częstochowie. Historia komunikacji miejskiej”. Współorganizatorem promocji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie. Wstęp wolny. Tomasz Haładyj to wieloletni dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny częstochowskiej redakcji „Gazety Wyborczej”. Pisze o komunikacji, architekturze, urbanistyce. Laureat nagrody Silesia Press za głośny raport o dworcach kolejowych opublikowany w 2009 roku w „Gazecie Wyborczej”. Jest autorem kilku cykli historycznych, na których w dużej mierze oparł się wydany drukiem „Spacerownik po Częstochowie”. Napisał też „Opowieść o częstochowskich tramwajach”, która wydaną w roku 2009. Współzakładał Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej a w latach 2011-2015 był jego wiceprezesem. Prowadzi bloga 42200.blox.pl o komunikacji, urbanistyce i architekturze w Częstochowie. Tomasz Haładyj jest z wykształcenia ekonomistą transportu. W 1991 roku ukończył warszawską Szkołę Główną Handlową, a pracę magisterską pisał o systemie komunikacyjnym Białegostoku – skąd pochodzi – analizując argumenty za i przeciw ewentualnej budowy linii tramwajowych w tym mieście. Jak zapowiada autor, w programie promocji przewiduje nie tylko rozmowę o książce, ale też pokaz fragmentów filmu o historii MPK oraz błyskawiczne konkursy na rozpoznawanie na starych fotografiach bardzo nierozpoznawalnych zakątków miasta.

Promocja tomiku poetycko-fotograficznego pt. „slajdy z kucykami” Małgorzaty Januszewskiej, 27 stycznia godz. 18.00.

OKŁADKA KSIĄŻKI slajdy z kucykami

To poezja namalowana zmysłami. Wypełniona echem dziecięcych spostrzeżeń i sielskim krajobrazem Podlasia. Ale nie tylko. Bo zderzają się w niej dwa, skrajnie różne, światy (wieś-miasto), dwa oddzielone przepaścią czasu wymiary (dzieciństwo-dorosłość). Padają pytania o przyczynę, skutek i istotę życia „równo ujętego w tabeli”, kiedyś zabarwionego „pierwszym makijażem” skrzydeł motyla…
„W każdym z nas mieszkają osobiste „slajdy z kucykami”. Odrębne, a jednak wspólnie bliskie. W każdym z nas dziecko smakowało, słuchało i oglądało przez swoje szkiełko powiększające świat. Zdejmijmy na chwilę szpilki i odnajdźmy w sobie cząstkę tamtej wrażliwości” – zaprasza autorka.
To poezja również doceniona przez krytyków i pisarzy. W marcu 2015 r. zestaw wierszy pochodzący z tomiku zwyciężył w 36. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej i był prezentowany podczas Salonów Poezji w częstochowskim Teatrze im. A. Mickiewicza. Wcześniej strofy z w/w cyklu zdobywały nagrody bądź wyróżnienia na Ogólnopolskich Konkursach im. R. III Mikoszewskiego „Ziemia najbliższa”, im. M. Czychowskiego „Malowanie Słowem”, im. W. Pietrzaka „Kropla wieczności”. Inne wiersze, jak również opowiadania, autorki – do dziś laureatki 20 konkursów słowa pisanego – znajdujemy w prasie literackiej (Akant, CML Galeria) oraz kilkunastu antologiach, a reportaże – w prasie lokalnej i internetowym wydaniu National Geographic Traveler.

okładka+dla+Rafała+28.11+str+1

Promocja książki „Częstochowa w czasie II wojny światowej” pod redakcją dra Ryszarda Stefaniaka, 10 lutego godz. 18.00.

Książka zbiera materiały konferencji o tym samym tytule odbytej w ubiegłym roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Ta z kolei była jednym z elementów projektu historycznego „Ojczyzna to ziemia i groby. Częstochowianie w czasie II wojny światowej” trwającego od września 2014 roku z inicjatywy Ryszarda Stefaniaka jako zastępcy Prezydenta Częstochowy.

 

Kowalska (1)

Promocja tomiku wierszy Aleksandry Kowalskiej „W objęciach Boga. Miniatury szpitalne”, 17 lutego godz. 18.00.

Aleksandra Kowalska – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, które ukończyła z wyróżnieniem. W latach 1993 – 1998 studiowała na kierunku wychowania plastycznego, na wydziale wychowania artystycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Uzyskała dyplom artystyczny z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ewy Zawadzkiej. W 2008 roku rozpoczęła studia podyplomowe w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uprawniające do nauczania wiedzy o kulturze. W 2011 roku ukończyła AJD w Instytucie Sztuk Pięknych na kierunku malarstwo. Zdobyła dyplom artystyczny z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Włodzimierza Karankiewicza.

Wiersze zaczęłam pisać jako nastolatka, potem była dość długa przerwa. Do pisania powróciłam około 2012 roku, równocześnie zaczęłam pisać teksty i muzykę. Słowo jest dla mnie wyrazem uczuć i pragnień, rejestruje doświadczenia. W mojej twórczości przeplata się z muzyką i kolorem. Czasami nadrzędne, czasami bywa dopowiedzeniem, zawsze jest refleksją chwili. Piszę o dniu codziennym, o pięknie przyrody, o miłości, o kolorach a także o cierpieniu, i o Bogu, piszę o swoim życiu. W roku 2013, wiersz Zwykły pejzaż został wyróżniony na XIV Jurajskiej Jesieni Poetyckiej. Do tej pory moje wiersze ukazały się w Monografii Janowskiego Klubu Literackiego 2000 – 2015, Ze słowa się zrodził a także towarzyszyły cyklowi obrazów Światło w dialogu z chwilą, będącego moim dyplomem artystycznym z malarstwa, który uzyskałam w 2013 r. na Wydziale Sztuki w pracowni malarstwa sztalugowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Często wykorzystuję słowo zestawiając je z konkretnym swoim obrazem podczas wernisaży malarstwa, czy podczas recitali poezji śpiewanej. Ogromnie cieszę się, że udało mi się wydać swój pierwszy tomik W objęciach Boga. Miniatury szpitalne.

Aleksandra Kowalska

Promocja książki Marka Maculewicza „Zapiski barmana”,  24 lutego godz. 18.00.

OKLADKA2 (1)

Marek Maculewicz – kierowca ciężarówki, prozaik, czasem poeta; w swoim dorobku ma powieść satyryczną „Pierdziszew Wielki” (2011)

Urodził się 3 marca 1964 w Świebodzinie (woj. lubuskie). Od 1971 roku mieszka w Częstochowie. W 1983 roku ukończył TZN, a w latach 1987- 92 studiował na częstochowskiej WSP. Zadebiutował w tygodniku „Razem” (03.05.1987). W 1987 roku przystąpił do częstochowskiej grupy poetyckiej „Lit-Ars”, działającej przy Stowarzyszeniu Środowisk Twórczych w Częstochowie. Jednocześnie był członkiem Sceny Ludowej z siedzibą w Krakowie. W latach 1987- 2002 współredagował środowiskowe pisma studenckie: „Pestka” i „Gazeta Wyborowa”. W tym pierwszym prowadziłem dział literacki. Publikował w „Integracjach”, „Tygodniku Częstochowskim – 24 godziny”. W latach dziewięćdziesiątych współpracował z kilkoma lokalnymi gazetami (m.in. „Dziennik – 24 Godziny” i lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”). W latach 1995 – 1997 współredagował lokalne pismo „Tygodnik Częstochowski”. W latach 1998 – 1999 współpracował stale z regionalnym dziennikiem „Trybuna Śląska”, do której pisywał felietony satyryczne. 1998 rok należy uznać za debiut książkowy książką: „Pielgrzym: komedia na dwoje aktorów i telefon komórkowy” oraz scenariusz pt. „Porno i duszno”. W 2002 roku opublikował pierwszy tom książki prozatorskiej pt. „Pierdziszew Wielki”. Drugi tom tego obrazoburczego antyeposu jest przygotowany do wydania. W 2008 roku ukazał się zbiór wierszy pt. „Dojrzewanie”, będący podsumowaniem 25 lat twórczości autora w dziedzinie poezji, choć ta obecnie stanowi ledwie margines pisarstwa Marka Maculewicza. Aktualnie jest Członkiem Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „LI-TWA” w Częstochowie.

Uczestniczył w wielu konkursach i turniejach poetyckich, z których jeden wgrał w 1987 roku – Turniej Jednego Wiesza redakcji tygodnika „Razem”. Nagrodzony utwór to wiersz p.t. „Pora wiatru”.Na Festiwalu Literatury Niezależnej w Krakowie (3 czerwca 2012 r.) otrzymał wyróżnienie za satyryczny tekst prozatorski p.t. „Cynamon”, będący częścią niniejszej książki.

Publikacje książkowe:
Dojrzewanie / Marek Maculewicz – Częstochowa : Wydawnictwo „Dom Książki”, 2008 s 75 +[1]; 21 cm
Pielgrzym: komedia na dwoje aktorów i telefon komórkowy / Marek Maculewicz. – Częstochowa: nakładem autora, 1998. – [1], 30 k.; 30 cm
Pierdziszew Wielki / Marek „Gadżet” Maculewicz. – Kraków : Jurax, 2002. – 187 s.; 21 cm
Porno i duszno: scenariusz / Marek Maculewicz. – Częstochowa: nakładem autora, 1998. – [1], 42 k.; 30 cm

Publikacje prasowe (wybór) :
Autka, Za otwartymi drzwiami, 22.30 [wiersze] / Marek Maculewicz // Kontekst (częstochowskie pismo studenckie) – 1988
Konieczna psychoanaliza [wiersz]/ Marek Maculewicz // Integracje – 1989r.
Owce: [wiersz]. / Marek Maculewicz // 24 Godziny. Dz. Częst. – 1992, nr 98, s. 13
Nasza mowa [wiersz] / Marek Maculewicz // Dziennik Częstochowski 24 Godziny -1988
Pora wiatru / Marek Maculewicz // Razem 03.05.1987
Prekursorzy; Zmiana stanów [wiersze] / Marek Maculewicz // Pestka (pismo studentów Częstochowy) – 1987
Sztuka tresury [ wiersz] Jan Kowalski [proza ] / Marek Maculewicz // Pestka (pismo studentów Częstochowy) – 1988

Publikacje w edycjach zbiorowych:
Nasza mowa [wiersz] / Marek Maculewicz // Almanach poetów częstochowskich – 1989r.
Poeci Częstochowy 1988
[wiersze] Poetycka Częstochowa (wraz z okolicami) 1945-2005 Cz. 2 / red. Władysław Edward Piekarski. – Częstochowa 2006 (w druku)

Opracowania i wybrane teksty o twórczości autora:
Ćwierć wieku poezjowania Marka Maculewicza /Władysław E.Piekarski // [w] Dojrzewanie / Marek Maculewicz – Częstochowa : Wydawnictwo „Dom Książki”, 2008 s 75 +[1]; 21 cm
Literaci związani z Ziemią Częstochowską Słownik Bibliograficzny / Halina Swatoń // Kwartalnik Metodyczny WiMBP im. dr Wł. Biegańskiego Nr.1-2(37-38) 1985
Słownik biobibliograficzny twórców literatury związanych z ziemią częstochowską (wraz z okolicą) / Władysław Edward Piekarski, Zbigniew Stańczyk. – Częstochowa : „Wikstan”, 2006. – S. 229 – 230

Na podstawie materiału opracowywanego: Słownik biobibliograficzny twórców literatury związanych z ziemią częstochowską (wraz z okolicą) / wydanie II Władysław Edward Piekarski, Zbigniew Stańczyk. – Częstochowa : Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” – materiał przygotowywany do druku w 2010 w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego.
Koniec rozmowy na czacie

Promocja książki Cezarego Jana Lisa „Kapitan Paweł” , 2 marca, godz. 18.00.

kapitan paweł

 Opis wydarzeń z okresu II Wojny Światowej na terenie regionu częstochowsko-radomszczańskiego.

Autor książki Cezary Jan Lis nie jest zawodowym historykiem. Mieszkający w niemieckim mieście emerytowany chemik, poświecił swój wolny czas poszukiwaniu śladów przeszłości swych rodzinnych stron. Z uznaniem odebrano już jego poprzednia książkę o zapomnianej zbrodni w czasach II wojny światowej w Przyrowie (spaleniu w drewnianym domu 43 osób w styczniu 1945 r.; zbrodni dokonali służący III Rzeszy żołnierze kozaccy). Książka o „Pawle” Kubiku jest równie ciekawą mozaiką faktów, dramatów, losów różnych jednostek ludzkich w bezlitosnym okresie wojny.

Promocja książki Joanny Szymańskiej „W drodze na Golgotę. Rozważania pasyjne”, 16 marca godz. 18.00.

ikonka_NA+GOLGOTE

Joanna Szymańska urodziła się i wychowała w Częstochowie. Ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska oraz Studium Kształcenia Nauczycieli Technicznych na Politechnice Częstochowskiej. Kształciła się również w Studium Życia Rodzinnego przy Wyższym Seminarium Duchownym. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe – zintegrowana edukację przedszkolną i wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Lingwistycznej. Wiersze pisze od dzieciństwa. Uczestniczy w spotkaniach Klubu Literackiego „Złota Jesień” Wiersze publikowała w prasie, w II tomie Antologii Wierszy Poetów Częstochowskich Klubu „Złota Jesień”. Jest laureatką konkursu literackiego Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu.

Promocja książki „MEMY I GRAFFY. DŻENDER, KASA I SEKS” Agnieszki Graff i Marty Frej, 25 marca godz. 18.00.

12795506_1096039377094816_5327909901045322065_n

MEMY I GRAFFY to wybuchowe połączenie błyskotliwych felietonów Agnieszki Graff, kultowych memów Marty Frej i rozmów między autorkami. Celnie, ale i z poczuciem humoru, autorki dotykają spraw zasadniczych dla kobiet, jak i dla całego społeczeństwa: wojna z gender, ekspansja kościoła katolickiego w przestrzeni publicznej i politycznej, bierność w rzeczywistości i agresja w sieci, przemoc ekonomiczna, niepłacenie alimentów i problemy mężczyzn wynikające z tradycyjnej w Polsce pochwały maczyzmu. Książkę dopełniają zapisy rozmów Graff i Frej – o życiu, twórczości, feminizmie, macierzyństwie, popkulturze, kluczowych lekturach i filmach. Agnieszka Graff – pisarka, publicystka, feministka, amerykanistka, wykładowczyni Ośrodka Studiów Amerykańskich i Gender Studies UW, współtwórczyni Kongresu Kobiet, autorka m.in. książek Świat bez kobiet (2001), Rykoszetem (2008), Magma (2010), Matka feministka (2014). Bohaterka wywiadu rzeki Graff. Jestem stąd (2014). Mama Stasia.
Marta Frej – malarka, ilustratorka, animatorka kulturalna, prezeska Fundacji Kulturoholizm, mama Maćka. Ukończyła ASP w Łodzi (dyplom 2004), asystentka w pracowni rysunku i malarstwa prof. M. Czajkowskiego na ASP w Łodzi (2005–2009). Laureatka nagrody Okulary Równości 2015, przyznawanej przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Obecnie pracuje w Centrum Promocji Młodych w Częstochowie. Autorka festiwalu ART.eria, członkini duetu artystycznego FRiKO.

 „Wieczór z Wiesławem Wyszyńskim”, 6 kwietnia godz. 18.00.

wzsyznski

Wiersze będzie czytać Antoni Rot, przy akompaniamencie Andrzeja Młodkowskiego. Wieczór poprowadzą Olga Wiewióra i Bogdan Knop. Dochód ze sprzedaży książek zasili pracownię tyfloinformatyczną przy Ośrodku wychowawczo-rewalidacyjnym dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej PZN w Częstochowie.

Wiesław Wyszyński urodził się w Łyniewie na Lubelszczyźnie . Od 1972 roku mieszka w Częstochowie. W stanie wojennym był kolporterem prasy podziemnej, za co został w lutym 1982 roku skazany wyrokiem sądu. W latach 1989-92 gospodarz Klubu Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w Częstochowie. Był inicjatorem szeregu poczynań literackich, w tym m.in. współuczestniczył w powstaniu „Mini Galerii”. Publikował w prasie regionalnej ; m.in. w „Mini Galerii” i „Alejach 3” oraz ogólnopolskiej; np. „Integracje”. Członek Towarzystwa Galeria Literacka i Związku Literatów Polskich.

Spotkanie z autorem książki Ryszardem Stefaniakiem, 20 kwietnia godz. 18.00.

okladka_chaubon

Ryszard Stefaniak jest absolwentem pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz historii (na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach); jest również doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia. Od 1988 roku pracował jako nauczyciel, od 1997 do 1999 roku był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16, a od 1999 do 2011 – dyrektorem Gimnazjum nr 16. Laureat nagród m.in. częstochowskiego i śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Od 2011 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, obecnie wiceprezydent Częstochowy. Autor licznych publikacji, także książkowych dotyczących m.in. historii harcerstwa, Jasnej Góry, Józefa Piłsudskiego.

Promocja książki Tadeusza Chabrowskiego „Nitka nieskończoności” , 6 maja godz. 18.00.

Nitka Nieskonczonosci

6 maja o godzinie 18.00 zapraszamy na spotkanie z poetą Tadeuszem Chabrowskim i jego nowym tomem poezji „Nitka nieskończoności”.

Tadeusz Chabrowski  (ur. 1934) były paulin, od 1961 roku mieszka i tworzy w Nowym Jorku. Studiował filozofię, teologię i literaturę. Swój pierwszy tomik poezji wydał w 1964 roku w Londynie. Jest autorem dwudziestu książek poetyckich, a także dwukrotnym laureatem Nagrody Kościelskich. Za tom „Poezje wybrane” (LSW, 2009) został uhonorowany przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Wiele jego wierszy ukazało się w języku angielskim.

W Polsce przypisuje się go do nurtu „poezji kapłańskiej”, zbliżonej do twórczości ks. Jana Twardowskiego, jednak jego poezja brzmi własnym, niepowtarzalnym głosem.
W 2010 roku Tadeusz Chabrowski zadebiutował jako prozaik powieścią „Skrawki białego habitu”. W 2014 powieść ta ukazała się w tłumaczeniu na język angielski.

Promocja książeczki dla dzieci „Złoty Potok” Zbisława Janikowskiego, 1 czerwca godz. 18.00.

ikonka_Zbislaw

1 czerwca 2016 godzina 18.00 promocja książeczki dla dzieci „Złoty Potok” autorstwa Zbisława Janikowskiego
Autor jest Częstochowianinem, rocznik 1939, jeszcze „przedwojennym”, dobrym. Absolwent znanego i cenionego częstochowskiego Liceum im. Romualda Traugutta, studia ukończył na Politechnice Łódzkiej. W prasie, nie tylko lokalnej, publikuje felietony głównie o charakterze historyczno-wspomnieniowym, dotyczące Częstochowy. Jest autorem kilku książek, m.in. Moje dni Częstochowy i Nowe baśnie, legendy i opowieści z dziejów Częstochowy i okolicy oraz kilku publikacji satyrycznych. Obecnie pisze i wydaje stale aktualizowane Zeszyty. Corocznie publikuje w „Życiu Częstochowskim” częstochowskie noworoczne szopki satyryczne. Współpracuje z rozgłośniami radiowymi – Radiem Jasna Góra i Katolickim Radiem Fiat. Angażuje się w bieżące wydarzenia kulturalne Częstochowy, uczestniczy w organizowanych przez różne środowiska spotkaniach autorskich.

Promocja książki „Ostry punkt widzenia” prof. Jerzego Szaflika, 8 czerwca godz. 18.00.


Zaprezentujemy Państwu książkę w której prof. Jerzy Szaflik, w wyjątkowo osobistej rozmowie z Arturem Howzanem, opowiada o rodzinnej historii Szaflików i szarej młodości lat 40-tych i 50-tych, o edukacji rozpoczętej w szkole Braci Szkolnych „Lasalian” i w częstochowskim „Traugutcie”, o imperatywie społecznego działania i sercu po „lewej stronie”, o tym jak rodziła się miłość do mikrochirurgii, o pracy z Ariadną Gierkową i mistrzach polskiej oftalmologii, o znajomości z niezwykłym „carem światowej okulistyki” – Światosławem Fiodorowem, darzącym Polskę szczególną życzliwością, o pokonywaniu schodów do „okulistycznego nieba” i sztucznych soczewkach uzyskiwanych w stanie wojennym od proboszcza, o żebraninie na kolejne szpitale i kliniki, o sukcesach, laurach i ostrym konflikcie z ministrem Arłukowiczem, będącym szczególną ilustracją polityki opartej na niszczeniu medycznych autorytetów oraz podważaniu zaufania pacjentów do lekarzy, o codziennej nędzy polskiej służby zdrowia, o tym dlaczego pół miliona ludzi czeka coraz dłużej na operację oczu, o kłamstwach polityków w sprawach ochrony zdrowia Polaków, oszukujących społeczeństwo od lat i ukrywającymi prawdę o tym, dlaczego nieustannie wydłużają się w Polsce kolejki do lekarzy-specjalistów, a także o tym, co należałoby wreszcie zrobić żeby ta sytuacja uległa stopniowej poprawie.

Prof. Jerzy Szafilk – częstochowianin, jeden z najwybitniejszych polskich okulistów, mikrochirurg stosujący z powodzeniem nowatorskie techniki operacyjne w transplantologii rogówki, usuwaniu zaćmy, leczeniu jaskry i skomplikowanych schorzeń gałki ocznej. Spotkanie poprowadzi Joanna Skiba, dziennikarka Gazety Wyborczej w Częstochowie. Gazeta gościa zaprosiła i współorganizuje ten wieczór wraz z OPK.

Co robi rosyjski spadochroniarz, gdy szczęśliwie wyląduje na polu bitwy? Chwyta za kałacha i rusza w bój? Ależ skąd. On sika. Dlaczego?

Czytając tę książkę dowiesz się nie tylko tego. Zrozumiesz, dlaczego Rosja jest jedynym krajem na świecie, który nigdy nie palił kotów na stosach za „diabelstwo”, i w którym przejeżdża się na czerwonym świetle, a na zielonym stoi. No i jedynym, w którym duchowni święcą wodę w wodociągach, zaś Gerard Depardieu jest w stanie przejść na abstynencję. Przynajmniej czasowo.

Wacław Radziwinowicz, wydalony niedawno z Rosji wieloletni korespondent „Gazety Wyborczej”, opisuje współczesnych Rosjan z talentem i wnikliwością godną Gogola, Tołstoja i Sołżenicyna. Pokazuje naród, który podziwiamy, gdy pisze np. o zbuntowanych przeciw Putinowi dziewczynach z Pussy Riot. Albo o Natalii Gorbaniewskiej, która w 1968 r. na placu Czerwonym protestowała przeciw najazdowi ZSRR na Czechosłowację.

Opisuje też jednak państwo, którego się boimy, bo nie szuka przepadających bez wieści samotnych ludzi i nazywa ich „przebiśniegami” – od topniejącego śniegu, spod którego wiosną wyłaniają się ich ciała. I maluje świat, w którym przeglądają się także nasze własne, polskie szaleństwa i obsesje – choćby wówczas, gdy czytamy, jak to rosyjski senator odkrywa, że w słynnym moskiewskim Teatrze na Tagance „w spektaklach propaguje się przemoc, homoseksualizm, samobójstwo” w sztuce, która nawet jeszcze nie powstała.
Trzy lata po świetnym „Gogolu w czasach Google’a” Wacław Radziwinowicz zaprasza na kolejną fascynującą podróż po bezkresie rosyjskiej duszy.

Promocja książki „Mój mały świat” Zygfrydy Coner,  21 września godz. 18.00.

zz-215x125

21 września o godzinie 18.00 zapraszamy na promocję książki Zygfrydy Coner „Mój mały świat”. Urodzona  w 1941 roku w Częstochowie, z wykształcenia położna. Twórczością artystyczną zajęła się dopiero w wieku emerytalnym. Do jej pasji należy pisanie ikon, malowanie na szkle, decoupage, próbuje również swoich sił w malarstwie. Poważne przeżycia zdrowotne stały się inspiracją  do przelania swoich emocji na papier i tak zaczęły powstawać wiersze. Wydała tomik poezji „Okruchy życia”, jest współautorką „Antologii wierszy poetów częstochowskich” i „W kręgu lat, w kręgu przyjaciół Klubu „Złota Jesień”, publikuje w miejscowej prasie.  – Autorka  zmierza po dobrze rozwijającej się ścieżce twórczej. Oznacza to, że wiersze charakteryzuje przemyślana i co ważne wcale nie schematyczna konstrukcja. – napisała we wstępie i recenzji do tomiku Małgorzata Januszewska.

Promocja tomiku poezji Tadeusza Chabrowskiego „Dom w chmurach” , 6 września godz. 18.00.

chabrowski

6 września o godzinie 18.00 zapraszamy na promocję najnowszego tomiku poezji Tadeusza Chabrowskiego  pt. „Dom w chmurach”.

Tadeusz Chabrowski  (ur. 1934) były paulin, od 1961 roku mieszka i tworzy w Nowym Jorku. Studiował filozofię, teologię i literaturę. Swój pierwszy tomik poezji wydał w 1964 roku w Londynie. Jest autorem dwudziestu książek poetyckich, a także dwukrotnym laureatem Nagrody Kościelskich. Za tom „Poezje wybrane” (LSW, 2009) został uhonorowany przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Wiele jego wierszy ukazało się w języku angielskim. W Polsce przypisuje się go do nurtu „poezji kapłańskiej”, zbliżonej do twórczości ks. Jana Twardowskiego, jednak jego poezja brzmi własnym, niepowtarzalnym głosem.  W 2010 roku Tadeusz Chabrowski zadebiutował jako prozaik powieścią „Skrawki białego habitu”. W 2014 powieść ta ukazała się w tłumaczeniu na język angielski. Jest kawalerem orderu „Gloria Artis”.

W serii „Biblioteka Toposu” ukazał się nowy tom wierszy Tadeusza Chabrowskiego pt. Dom w chmurach. Na okładce tomiku czytamy:  Tadeusz Chabrowski wierci się jak urwis na lekcji religii, jest podejrzliwy wobec wszelkich dogmatów, doktryn filozoficznych i gotowych przepisów na szczęście. Nieufnie spogląda także na siebie, na własne postępy i postępki liryczne, dlatego nie grozi mu kaznodziejstwo i patos. Wciąż potrafi osiągnąć czystość widzenia dziecka, ten rodzaj naiwności, którym oddycha dusza – pisze w komentarzu  Tadeusz Dąbrowski.

Promocja albumu Karoliny Ściegienny „Verbis volant Ars manent” , 14 września godz. 18.00.

ks

14 września o godzinie 18.00 zapraszamy na promocje albumu Karoliny Ściegienny „Verbis volant Ars manent” z udziałem bohaterki książki.

Karolina Ściegienny (ur.1923 r.) pracuje twórczo od 65 lat, specjalizując się głównie w rzeźbie. Skończyła Wydział Rzeźby u prof. Xawerego Dunikowskiego i prof. Stanisława Horno-Popławskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zrobiła specjalizację pedagogiczną, obejmującą wszystkie kierunki plastyczne, u prof. Zygmunta Króla. Jako pedagog-plastyk pracowała na WSP i w LO im. Traugutta w Częstochowie, była wizytatorem metodykiem nauczania plastyki. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia rzeźbę, malarstwo, medalierstwo, projektuje witraże (zrealizowane m.in. w częstochowskim Pałacu Ślubów). Wspólnie z mężem Włodzimierzem Ściegiennym opracowała wiele wnętrz kościelnych. Miała wystawy w kraju i za granicą.

Promocja książki Jerzego Hauzińskiego „Asasyni. Legendarni zabójcy w czasach krucjat”, 6 października godz. 18.00.

 

Asasyni siali postrach na dworach władców, a swoimi mackami sięgali najdalszych krańców Europy. Oskarżani o wszelkie skrytobójstwa, niewyjaśnione zgony, zagadkowe zaginięcia, budzili przerażenie, posługując się kindżałem lub trucizną. O ich względy zabiegali zarówno krzyżowcy, jak i kalifowie, śląc poselstwa dla zjednania sobie nieposkromionych morderców. Czasami jednej lub drugiej stronie udawało się zawrzeć z nimi taktyczny sojusz, ale łatwo domyślić się, jak nieobliczalni byli to sprzymierzeńcy.
Asasyni byli odnogą sekty muzułmańskich ismailitów, zamieszkującą niedostępne górzyste rejony bliskowschodnie, głównie na terenach dzisiejszej Syrii i Iranu w XII i XIII w. Ich pierwszy przywódca – Sinan, zwany Starcem z Gór – jako naczelne zasady wprowadził bezgraniczne oddanie i praktykowanie terroru. Wbrew obiegowej opinii nieprawdą jest, że odurzano ich narkotykami – to wpajana od dzieciństwa fanatyczna odwaga i obietnica raju utrzymywały ich w niezwykłym posłuszeństwie. Ostatecznie zostali pokonani przez mongolskich najeźdźców, którzy zniszczyli ich siedziby.

Została legenda nieprzejednanych zabójców, która do dziś rozpala wyobraźnię historyków, miłośników gier, filmu i literatury fantasy.

Promocja zbioru opowiadań Łukasza Suskiewicza pt. „Mikroelementy”, 10 października godz. 19.00.

14600879_1196936800345723_4278133104294824727_n

Mikroelementy zostały napisane w czasie środkowoeuropejskim, a wybrzmiewa w nich i europejski wschód, i trochę reszty świata. To opowieść z krainy, której mieszkańcy zostali obrabowani i sami siebie okradli z wszystkiego: z miłości, z pieniędzy, z przyszłości, z wiary, a przede wszystkim z nadziei. Swoje życie oparli na obojętności i rezygnacji. Przyznaję, niezwykły i niecodzienny opowiadacz z tego Łukasza Suskiewicza! Wprost oderwać się nie mogłem od jego książki, w pogoni za kolejnym opowiadaniem, za kolejną postacią przechadzająca się po piekle samotności. Bo tym razem piekło to nie inni, piekło to my sami. I tylko w piekle czujemy się jak w domu – fragment recenzji.

Promocja nowego tomiku poezji Arkadiusza Frani pt. „Zbieracze lawendy”, 19 października godz. 18.00.

Frania

19 października o godzinie 18.00 zapraszamy na promocję nowej książki Arkadiusza Frani pt. „Zbieracze lawendy”. Autor nowego tomiku poezji to, poeta, prozaik, krytyk literacki. Najnowsza książka „Zbieracze lawendy” to dokonany przez Piotra Sanetrę wybór z dotychczas wydanych tomów wierszy, uzupełniony 20 tekstami, które nie były dotąd drukowane w oddzielnych zbiorach. Publikacja stanowi swoisty przegląd efektów trwającego od 1993 roku (rok debiutu) zmagania się poety z materią słowa oraz odkrywania jego manowców i możliwości. Książka ukazała się nakładem lubelskiego wydawnictwa Norbertinum. W nowym zbiorku autor zawarł m.in. biograficzny poemat „halina poświatowska”. Spotkanie poprowadzi prof. Elżbieta Hurnikowa.

W 2014 roku A. Frania został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich i poetyckich. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi pismami kulturalnymi.

Spotkanie z Arturem Zygmuntowiczem, autorem książki „Ziemia o ludzkiej twarzy”, 9 listopada godz. 18.00.

noname

9 listopada o godzinie 18.00 zapraszamy na spotkanie z autorem książki „Ziemia o ludzkiej twarzy”. W programie pokaz slajdów z podróży rowerowej wzdłuż wschodniej granicy Polski, od Bieszczad po Suwalszczyznę. Oprócz  opisanych trudów podróży autor przedstawia fascynujących, pełnych pasji ludzi. Niespotykane miejsca w Polsce, które trzeba odwiedzić. Wstęp wolny.

Artur Zygmuntowicz jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku
(dziennikarstwo) i laureatem wielu konkursów reporterskich (m.i. podróżnik Roku Radia Zet i magazynu PODRÓŻE). W tym roku zadebiutował  książką „Ziemia o ludzkiej twarzy”.
Książka ta jest reportażem z podróży rowerowej wzdłuż wschodniej granicy Polski. Autor podejmuje temat w sposób oryginalny – koncentruje się bowiem nie na atrakcjach turystycznych, tylko na „pozytywnie zakręconych” ludziach Wschodu. Przedstawieni w książce bohaterowie to postaci niebanalne, oryginalne i inspirujące, jednak nie goszczące na pierwszych stronach gazet.
Na spotkanie autorskie Pana Artura Zygmuntowicza składa się prezentacja slajdów z podróży, fragmenty filmów i dynamiczna, okraszona humorem prezentacja tekstu. Doświadczenie pokazuje, że po 45-minutowym wystąpieniu pojawiają się też pytania gości, które zajmują maksymalnie 15-20 minut czasu.
W tym roku autor występował już w wielu miejscach w Polsce, ale warto podkreślić, że swoim programem otwierał wrocławski festiwal czytelniczo-podróżniczy „Rowerem do biblioteki” w ramach większego projektu – WROCŁAW- EUROPEJSKA STOLICA KULTURY.

Promocja książki Katarzyny Anny Gieracz pt. „Po tamtej stronie tęczy”, 6 listopada godz. 18.00.

16 listopada o godzinie 18.00 odbędzie się promocja książki Katarzyny Anny Gieracz pt. „Po tamtej stronie tęczy”. To barwna opowieść o dojrzewaniu kobiety i jej rosnącej odwadze bycia sobą wbrew obyczajom, rodzinie i religii. Tłem dla tej historii jest XIX-wieczna Nikaragua, w której jak w tyglu mieszają się rasy, narodowości i przekonania polityczne. Egzotyczny klimat, tropikalne potrawy, rum kokosowy, plantacje kawy i urokliwe kolonialne miasta – to przyprawy, które niewątpliwie podnoszą walory smakowe powieści.

Promocja tomiku wierszy Joanny Szymańskiej pt. „Pragnienie”, 23 listopada godz. 18.00.

zaproszenie szymanska

23 listopada o godzinie 18.00 zapraszamy na promocję tomiku wierszy Joanny Szymańskiej pt. „Pragnienie”. Autorka debiutowała tomikiem „Przez okno wiersza” w 2009 roku. W 2012 opublikowała wiersze dla dzieci w tomiku „Bajeczki dla dwóch synków i córeczki”, a dwa lata później erotyki w tomiku „Jak dwie połówki jabłka”.

Promocja tomiku wierszy Leszka Engelkinga pt. „Suplement”, 7 grudnia  godz. 18.00.

 Suplement Zajawka

7 grudnia o godzinie 18.00 zapraszamy na promocje tomiku wierszy Leszka Engelkinga pt. „Suplement”. Spotkanie poprowadzi Michał Kulig.

Leszek Engelking (ur. 1955 w Bytomiu), polski  filolog, literaturoznawca, poeta, nowelista, tłumacz i krytyk literacki, zatrudniony w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zdobywca wielu prestiżowych nagród i wyróżnień w dziedzinie translatoryki zarówno w Polsce jak  i za granicą. W spotkaniu weźmie udział pani Maja Chadryś-Engelking, żona autora, w latach 80.i 90. związana z promocją kultury w Częstochowie, urodzona w Rudnikach, gdzie nadal mieszka ich rodzina.

Promocja  książki pt. „Wiersze ostatnie” wydanej z okazji 5 rocznicy śmierci Waldemara M. Gaińskiego ( 1952-2011), 11 grudnia godz. 16.00.

gainski plakat

11 grudnia o godzinie 16.00 odbędzie się promocja książki „Wiersze ostatnie” – tomiku wydanego z okazji 5. rocznicy śmierci poety Waldemara M. Gaińskiego (1952-2011). Promocja odbędzie się w jego w imieniny. Waldemar M. Gaiński – urodzony 16 sierpnia 1952 roku w Wołominie, poeta, dziennikarz, juror konkursów i mentor literackiej młodzieży. Zmarł w Częstochowie 3 lutego 2011 roku po ciężkiej chorobie. Zdobywał nagrody i wyróżnienia w piętnastu ogólnopolskich konkursach poetyckich. Najwyżej cenił sobie Nagrodę Prezydenta Częstochowy z 1997 roku, zwycięstwo w Konkursie im. Juliana Przybosia oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie im. Marka Hłaski w Wiedniu.

Promocja książki Tadeusza Szymy pt. „Przed Wigilią” z ilustracjami Adama Rokowskiego, 14 grudnia godz. 18.00.

Przed Wigilią

Tadeusz Szyma – urodzony  w 1942 roku w Częstochowie, dziennikarz prasowy i telewizyjny, publicysta, krytyk filmowy, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, poeta i wykładowca akademicki. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Między innymi autor zbioru „Więcej wierszy nie pamiętam” oraz wielu wierszy  dla dzieci. Współpracował przy opracowaniu „Kalendarium życia Karola Wojtyły” oraz przy realizacji filmu A. Trzosa-Rastawieckiego „Pontyfikat”. Współautor wraz z ks. A. Baczyńskim filmów o Janie Pawle II: „Papież Nadziei” i „Cały dla Ciebie” oraz filmu o Kardynale Adamie Stefanie Sapieże „Książę”, z osobistym udziałem Jana Pawła II. Współautor wraz z P. Woldanem: „Tutaj zawsze byliśmy wolni” i „Jasnogórskie orędzie wolności”. Redaktor naczelny Wydawnictwa Polskiej Agencji Informacyjnej „Z Karolem Wojtyłą wędrowanie po Polsce”. Autor tekstu do wydanego na Słowacji albumu fotograficznego „Papez Jan Pavol II”, Praha, Velehread, Bratislava, 1990”.