Promocje książek – 2014

Promocja książki prof. Rafała Stobieckiego „Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku”, 25 listopada godz. 17:00. 
Współorganizują ją: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie oraz Instytut Historii Akademii Jana Długosza. Wstęp wolny.

- Praca jest zbiorem szkiców nawiązujących do formuły klasycznych na gruncie polskim studiów biograficzno-historiograficznych, składających się z rozważań mających charakter biografii intelektualnych, rekonstruujących drogi wybranych bohaterów do historii oraz mniej lub bardziej syntetyzującej próby analizy ich dorobku – napisało o tym dziele Wydawnictwo
Nauka i Innowacje, które wprowadziło książkę na rynek we wrześniu tego roku. – Ujęte w tytule słowo „wyzwania” w intencji autora stanowi swoistą klamrę spinającą
losy wybranych historyków. XX wiek, nazywany niekiedy „stuleciem skrajności” stanowił i stanowi szczególne wyzwanie dla historyków. Zarówno dla tych, których życie było jego częścią, jak i tych, którzy obecnie z niewielkiej jeszcze perspektywy czasowej próbują zinterpretować jego miejsce w historii świata. Książka wpisuje się w toczony od wielu lat spór o postawy inteligencji w XX wieku.

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki jest od 2000 roku kierownikiem Katedry Historii, Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się naukowo dziejami myśli historycznej polskiej i powszechnej w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej historiografii po II wojnie światowej. Od 2007 roku profesor zwyczajny nauk humanistycznych. W 1999 roku otrzymał Nagrodę Oddziału Łódzkiego PAN w dziedzinie nauk humanistycznych dla młodych pracowników naukowych. Był kilkakrotnie nagradzany przez  Rektora UŁ  za osiągnięcia naukowe (indywidualne i zbiorowe) oraz dydaktyczne. Odbywał staże naukowe na uniwersytetach w Utrechcie i Moskwie (trzykrotnie. Był stypendystą Funduszu dla Popierania Niezależnej Nauki i Kultury (Paryż) oraz Polonia Aid Foundation Trust (Londyn, dwukrotnie). Jest członkiem Komisji Metodologii Historii i Historii Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz komitetów redakcyjnych  „Dziejów Najnowszych” , „Historyki” i „Kultury i Historii” (wersja internetowa) .

Jego najważniejsze publikacje książkowe to: „Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce – druga połowa lat czterdziestych – początek lat pięćdziesiątych” (Łódź 1993), „Bolszewizm a  historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów” ( Łódź 1998), „Słownik biograficzny historyków łódzkich” (Łódź 2000), „Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r.” (Poznań 2005), „Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką” (Łódź 2005), „Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna…, ale skomplikowana. Studia i szkice” (Warszawa 2007) oraz „Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów” (Łódź 2008).

Promocja książki Piotra Kobiera „Bajki i opowiadania”,  5 listopada godz. 18:00. 

Piotr Paweł Kobier (ur.1951 r.) jest mieszkańcem Częstochowy, pracownikiem ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie. Studia licencjackie ukończył w zakresie pedagogiki pracy, a magisterskie w dziedzinie etyki i religii. :Podyplomowo studiował też teologię ewangelicką.
– Literaturą zacząłem zajmować się w 2000 roku, łącząc kilku dziedzin naukowych i beletrystycznych w całość – mówi autor. – Inspiracją były dla mnie wnuki, Wnuki i pisanie okazały się wypełniać mi życie. Piotr Paweł Kobier ma w dorobku książki:
– „Modlitwa” (opisującą modlitwę w aspektach judaizmu, islamu, buddyzmu oraz chrześcijaństwa – w szczególności „Ojcze nasz”).
– „Rola Kościoła katolickiego w zapobieganiu zagrożenia traumą we współczesnej rodzinie w okresie III Rzeczypospolitej”. (traktującą o problemach współczesnych rodzin i ich skrajnych patologiach w wynik przemian ekonomiczno–społecznych).
– „Bajki, opowiadania i legendy Jurajskie” (opisującą piękno krajobrazu Jury Krakowsko–Częstochowskie oraz umiejscawianych w tym krajobrazie ludzkich historii).
– „Bajki i opowiadania” – tom obecnie promowany, będący już czystą autorską kreacją.
– W druku jest pozycja najnowsza: „Dawid a siła grzechu”. Piotr Paweł Kobier napisał również wiele felietonów, artykułów do periodyków i recenzji do prac naukowych. O
jego książce „Bajki, opowiadania i legendy Jurajskie” – pokrewnej wobec tomu promowanego 5 listopada –  pisano w 2008 roku: Charakterystyczny dla tego typu form literackich język i dynamiczna, choć zasadniczo krótka, fabuła powodują, że czytanie zawartych w zbiorze opowiadań może być atrakcyjne zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych.

Promocja książki  Lamy Olego Nydahla „Być pożytecznym”, 14 listopada godz. 18:00. 
OPK zaprasza wspólnie z Buddyjskim Ośrodkiem Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu w Częstochowie. Spotkanie poprowadzi Marek Witek, uczeń Olego Nydhala.  Marek Witek jest jednym z pierwszych nauczycieli dharmy w Polsce. Przyczynił się do powstania i szybkiego rozwoju wielu ośrodków południowej Polski oraz w Czechach i na Słowacji. Wraz z przyjaciółmi prowadzi ośrodek buddyjski w Opolu.

 - Wywiad rzeka z Lamą Ole Nydahlem, pierwszym Europejczykiem, który otrzymał pełen przekaz nauk buddyzmu tybetańskiego i jako Lama przeniósł je na Zachód – pisze o książce „Być pożytecznym” wydawca: Czarna Owca. – To jednocześnie fascynująca opowieść o naszym umyśle, jego ogromnym potencjale, a w szczególności doskonałych właściwościach: nieustraszonej mądrości, spontanicznej radości i aktywnym współczuciu. Lama Ole mówi o tym, jak nauki buddy pomagają nam zobaczyć nieograniczone możliwości świata i nadać naszemu życiu sens i znaczenie.  Jak znaleźć się w punkcie, w którym nie musimy się już niczego obawiać, ponieważ doświadczyliśmy umysłu jako przestrzeni.  Ta książka zabierze nas na wycieczkę w rejony gdzie można poczuć prawdziwy sens słów Wyzwolenie i
Oświecenie, a jednocześnie jest pasjonującą rozmową o życiu, filozofii, religii, fizyce kwantowej, kulturze, wolności, polityce i wielu innych rzeczach, które nas w życiu interesują i pociągają. Lama Ole dzieli się z nami ogromnym życiowym doświadczeniem, które wspiera medytacja i błogosławieństwo oświeconych mistrzów szkoły Karma Kagyu. W pełen humoru  sposób opowiada po prostu o tym, jak być
szczęśliwym i wolnym człowiekiem.

Po spotkaniu książkę Olego Nydhala sprzedawać będzie księgarnia Matras.

Promocja książki Zbisława Janikowskiego „Remanent”, 15 listopada godz. 17:00. 
Choć znającym Zbisława Janikowskiego trudno w to uwierzyć – świętuje on w tym roku 75-lecie. Spotkanie z autorem przy jubileuszowej okazji odbędzie się w sali OPK. Prowadzenie Janusz Pawlikowski.  Przewidziane liczne niespodzianki.

Zbisław Janikowski – co łatwo policzyć – urodził się w Częstochowie w  1939 roku. Jak sam pisze o sobie: mieszkaniec śródmieścia: Racławicka, Jasnogórska, Dąbrowskiego, Waszyngtona. Inżynier włókiennik, praca: P.Cz. Wełnopol, ZJD Poraj, własna firma. Działacz społeczny- a było tych organizacji niemało. Od kilkunastu lat zajmuje się publicystyką prasową, ma w dorobku kilkuletnią współpracę z „Życiem Częstochowskim”, częstochowskim periodykiem kulturalnym „Aleje 3”, z rozgłośniami radiowymi: Radio Jasna Góra i Radio Fiat, ponadto szereg publikacji w „Almanachu Częstochowskim”. Autor kilkunastu satyrycznych „Szopek Noworocznych”. Napisał i wydał szereg książek dla dorosłych i dzieci. I tak: dla dorosłych

– „Pieska książka kucharska”, „Moje dni Częstochowy”, „Nowe baśnie, legendy i opowieści z dziejów i okolicy”, „Częstochowa między wojnami 1918 – 1939” (nagroda Miasta Częstochowy  2012), „Z pamiętnika rozwodnika”, „Sztandar”; dla dzieci – „Święty Mikołaj”, „Boże Narodzenie”, „Święta Wielkanocne”, „Jasna Góra”, „Z pielgrzymką na Jasną Górę”, „Bobolice”, „Olsztyn”, „Leśniów”. Od czasu do czasu ukazują się „Zeszyty – Organ JTPTZJ (Jednoosobowe Towarzystwo Popierania Twórczości Zbisława Janikowskiego), periodyk satyryczny – ukazało się 11 numerów.

- Teksty – z różnych lat – zebrane w całość tworzą konglomerat złożony z różnych nastrojów, czasem łagodne, czasem trochę metafizyczne, czasem poprzetykane ukrytymi znaczeniami. Teksty, które w wielu z nas również przywołują skojarzenia, wzruszenia, wspomnienia… „(…) tej wiejsko-miejskiej ciszy”. „(…) Co zachowało się w pamięci, a co się pokręciło?” 

Beata Grzanka

- Dwa opowiadania pochodzą sprzed lat. Już nie pamiętam, czy pisałem je dla siebie, czy dla wnuczki, koniomanki, wtedy jeszcze dziesięcioletniej dziewczynki. W moje ręce.  tych opowiadań więcej, ale gdzieś się zapodziały, jest jednak nadzieja, że jeszcze kiedyś wpadną w moje ręce. Kilka innych „leżało” niewykończonych w komputerze, no to je w ramach tych remanentowych porządków dokończyłem, przy tym – bo tak zawsze bywa ze starymi tekstami – częściowo zmieniłem.  Kilka to „ostatnia produkcja”, pospieszna, może i niestaranna, ale podyktowana wymogami chwili lub potrzebą zapisania – niby do późniejszego rozwinięcia pomysłu. Te, jako najłatwiejsze do znalezienia, znalazły się na początku remanentowej listy.

Zbisław Janikowski

Promocja tomiku wierszy  Leszka Engelkinga„Komu kibicują umarli?”, 20 października godz. 18:00. 
Wieczór ubarwią muzyką: Paweł Łowicki – gitara, śpiew i Jacek Stawiarski – fortepian. Wstęp wolny. Częstochowianie znają autora doskonale jako jednego z jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Promocja jego najnowszego poetyckiego wydawnictwa miała towarzyszyć ubiegłorocznej edycji Konkursu. Niestety nie została zorganizowana, podobnie jak tegoroczna, której wieczór autorski Engelkinga miał być jednym z elementów programu towarzyszącego. Potraktujmy więc możliwość rozmowy z poetą jako zapowiedź już ogłoszonego XXXVI Konkursu – z finałem na przyszłoroczne, 80. urodziny Poświatowskiej. Choć urodził się w Bytomiu, mieszka w Brwinowie pod Warszawą,

pracuje jako adiunkt w Łodzi na tamtejszy Uniwersytecie, Leszek Engelking jest w Częstochowie częstym gościem. Drugi dom znalazł bowiem w pobliskich Rędzinach, skąd pochodzi jego żona, Maja Chadryś Engelking.

Poprzez „Poświatowską” i nowy tomik wierszy eksponujemy poetycką twórczość autora. Posada on jedna o wiele więc oblicz. Może bardziej niż z własnych poezji jest on znany z przekładów z języka czeskiego, angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Za działalność translatorską otrzymał dwukrotnie nagrody Literatury na świecie oraz polskiego PEN Clubu. Ale zajmuje się również nowelistyką, krytyką literacką i działalnością pedagogiczną.

Jego  najnowszy tom wierszy „Komu kibicują umarli?” ukazał się nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w serii „Biblioteki Poezji Współczesnej”. Podobnie jak tom poprzedni -„Muzeum dzieciństwa” (nominowany do Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz” i do Nagrody Literackiej m. st. Warszawy), jest refleksją nad przemijaniem.

Promocja książki dla dzieci Małgorzaty Plucińskiej-Sętowskiej „Bajkowe
podróże”,  29 października godz. 18:00.

Małgorzata Plucińska-Sętowska  jest rodowitą częstochowianką. Absolwentka Liceum Plastycznego i częstochowskiej WSP (obecnie AJD). Nauczyciel dyplomowany z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem pedagogicznym w zakresie edukacji plastycznej. Pracując  zawodowo cały czas była aktywna na różnych pozaszkolnych polach: wciąż  działa społecznie na rzecz dzieci, w fundacjach, stowarzyszeniach, maluje, pisze bajki, wiersze. Wspiera działania charytatywne przekazując na nie prace malarskie i książeczki.

Maluje obrazy inspirowane zabawkami dziecięcymi, portrety, pejzaże, martwe natury. Preferuje technikę pasteli. Ma w dorobku wystawy indywidualne, uczestniczy chętnie w prezentacjach zbiorowych i plenerach. Jej prace znalazły się w zbiorach prywatnych w kraju oraz m.in. w: Niemczech, Szwecji, Francji, USA, Australii. Jest członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Dudy-Gracza, Klubu „Koloryt” przy Oddziale ZNP, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej PSEP w Warszawie oraz Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa w Opolu.

Jest autorką „Bajek z szuflady” z ilustracjami Agnieszki Żmudzińskiej, Mariana Michalika, Jacka Pałuchy i Tomka Sętowskiego, „Bajek do poduszki” oraz „Bajek z
rękawa”. Obecnie czytelnicy otrzymują „Bajkowe podróże” z ilustracjami syna autorki, Jasia Sętowskiego.

Małgorzata Sętowska w 2011 roku wyróżniona została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Promocja książki Prof. dr hab. Andrzeja Chwalby „Samobójstwo Europy”, 15 października godz. 16:00.
Spotkanie współorganizowane przez Instytut Historii AJD oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie. Wstęp wolny. Autor to absolwent VIII LO w Częstochowie. Po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972 r. podjął pracę nauczyciela historii w IV LO im. Sienkiewicza. Wrócił jednak do pracy w macierzystej uczelni. Tytuł  profesora otrzymał w 1995 roku.

- Należy do najbardziej cenionych historyków polskich- czytamy na histmag.org. 

- Jest nie tylko profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, pomysłodawcą kongresów zagranicznych badaczy dziejów Polski oraz laureatem wielu prestiżowych nagród z KLIO i Paszportem „Polityki” na czele. Jego dorobek obejmuje przeszło dwadzieścia książek poświęconych przeważnie historii XIX i XX wieku.

- W Polsce nie było od lat tak nowoczesnej, wnikliwej, a przy tym tak elektryzującej książki o I wojnie światowe – rekomenduje Wydawnictwo Literackie, które wydało książkę. „Samobójstwo Europy…” to coś znacznie więcej niż rozprawa o przyczynach, przebiegu i skutkach Wielkiej Wojny. To rzecz, która przenosi czytelnika w epokę schyłku dawnych obyczajów, pozwala poczuć atmosferę przedwojennego, wielokulturowego Sarajewa i niemal zatańczyć na Trafalgar Square po podpisaniu rozejmu.

Promocja książek Joanny Szymańskiej -„Pytania (d)o Boga” oraz Agnieszki Złotej – „Częstochowskie szkice krytycznoliterackie 2011-2013”, 15 października  godz. 18.30. 
Joanna Szymańska urodziła się i wychowała w Częstochowie. Ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska oraz Studium Kształcenia Nauczycieli Technicznych na Politechnice Częstochowskiej. Kształciła się również w Studium Życia Rodzinnego przy Wyższym Seminarium Duchownym. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe – zintegrowana edukację przedszkolną i wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Lingwistycznej. Wiersze pisze od dzieciństwa. Uczestniczy w spotkaniach

Klubu Literackiego „Złota Jesień” Wiersze publikowała w prasie, w II tomie Antologii Wierszy Poetów Częstochowskich Klubu „Złota Jesień”. Jest laureatka konkursu literackiego Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu.

Debiutowała tomikiem „Przez okno wiersza” w 2009 roku. W roku 2012 opublikowała wiersze dla dzieci w tomiku „Bajeczki dla dwóch synków i córeczki”., a dwa lata później erotyki w tomiku „Jak dwie połówki jabłka”. Obecnie przygotowuje kołysanki dla dzieci i kolędy.

Agnieszka Złota ma w dorobku tomiki poetyckie: „Rachunek skupienia” (Częstochowa 2011), „Studium filozofii upadku” (Częstochowa 2012), „Raport o zieleni” (Częstochowa 2013) oraz „Częstochowskich szkiców historyczno-literackich 2011-2013”. Publikowała m.in. w „Medycynie Nowożytnej.  Stdiach na kulturą medyczną”, Pracach Naukowych AJD w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i teoria literatury; Kwartalniku Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zeszytach Prasoznawczych,. Otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Częstochowy w dziedzinie literatury (2012). Obecnie realizuje studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa.

Promocja książki Katarzyny Bodziachowskiej „Księżna Izabela Czartoryska”, 3 września godz. 18:00. 

Spotkanie poprowadzi Janusz Strojec, oprawa muzyczna – Paweł Łowicki. Wstęp wolny. Pisarka urodziła się i wychowała w Częstochowie. Obecnie mieszka na wsi, w Lgocie pod Częstochową. Z wykształcenia jest nauczycielem polonistą i logopedą. Od 21 lat uczy w IX LO.
– Moim skarbem i sukcesem jest moja rodzina – mówi – mąż Przemek i córki: Blanka i Zuzia. Kocham muzykę, literaturę i piękną polszczyznę. Pewnie stąd zrodził się pomysł organizowania Regionalnego Konkursu Językoznawczego dla gimnazjalistów Ziemi Częstochowskiej, który organizuję już 12 raz i który wpisał się w mapę naukowo-kulturalną naszego miasta. Ostatnio zaczęłam próbować swoich sił pisarskich i – ku mojemu zdziwieniu – zyskałam aplauz, największy, rzecz jasna, wśród przyjaciół. Jej teksty mają charakter epicki i są to: opowiadania: „Fortepianowa podróż Fryderyka Chopina” i „Marynka”, rzecz o Marii Leszczyńskiej. Katarzyna Bodziachowska twierdzi, że jej duma i swoiste spełnienie to właśnie promowana powieść „Księżna Izabela Czartoryska”, w której pokusiła się o przybliżenie Rzeczypospolitej XVIII wieku z Izabelą Czartoryską w roli głównej. W ostatnim tygodniu wysłała do warszawskiej Redakcji Rytm kolejną powieść – tym razem o Henryku Wieniawskim – pod roboczym tytułem „Droga do gwiazd”.
– Pisanie jest moją pasją, historia – odkrytym żywiołem, który uwielbiam zgłębiać -dodaje. –  Na co dzień borykam się z polską oświatą.

Prezentacja najnowszych wydawnictw książkowych Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie z udziałem autorów,  26 czerwca godz. 18:00. 

Zaprezentowane zostaną trzy tytuły: „Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim i w województwie kaliskim (1863 – 1864)”, pod redakcją: Macieja Trąbskiego, Norberta Morawca i Roberta W. Szweda, Częstochowa 2014; „Częstochowskie teki historyczne”, tom 4, pod redakcją: Norberta Morawca i Macieja
Trąbskiego, Częstochowa 2014 oraz „Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny w Częstochowie”, pod redakcją: Rafała Dymczyka, Igora Krywoszeji
i Norberta Morawca, Częstochowa 2014.

Promocja książki dra Ryszarda Stefaniaka „Jan Paweł II Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy”. 

- Z wdzięcznością przyjąłem książkę Szanownego Pana dr Ryszarda Stefaniaka poświęconą osobie i posłudze apostolskiej bł. Jana Pawła II jako Honorowego Obywatela naszego miasta Częstochowy –  napisał abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski w liście do twórcy promowanej przez OPK książki. – Na kanwie tej pozycji można postawić pytanie, na ile Papież Jana Paweł II jest nadal „obecny” w
społeczeństwie polskim, zwłaszcza w jego myśli? Sam dr Ryszard Stefaniak we wstępie do swojej publikacji zwraca uwagę, że Jan Paweł II – już święty – przez swoje zawołanie „Totus Tuus” zawierzał Maryi, w sposób szczególny wiążąc się z Jasną Górą. Przywołuje kolejne pobyty Papieża w Częstochowie, łącznie ze Światowym Dniem Młodzieży sprzed 25 lat, kiedy przyjął on Honorowe Obywatelstwo Miasta.
– Niniejsza książka jest próbą ukazania życiowej drogi oraz kapłańskiej posługi Ojca
Świętego, w kontekście Jego związków z Częstochową- napisał autor we wstępie. – Poza licznymi ilustracjami i dokumentami źródłowymi, które niewątpliwie ubogacają tę publikację i czynią ją bardziej wymowną – w przekonaniu autora – zasługują niepublikowane dotychczas wpisy młodzieży Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie, zawarte na kartach kondolencyjnych po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II w kwietniu 2005 roku. Dodajmy, że historyk dr Stefaniak był wiele lat nauczycielem i dyrektorem Gimnazjum nr 16, aż do powołania go na naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania UM. Obecnie jest wiceprezydentem Miasta. Młodzież jego dawnej szkoły urozmaici wieczór promocyjny występami artystycznymi.

Prezentacja zbiorowego tomiku „To… co ważne”  członków Klubu Literackiego „Metafora”, 14 maja godz. 18:00.

Prowadzenie: Elżbieta Gola i Maciej Rudlicki. Klub Literacki „Metafora” działa od kilkudziesięciu już lat przy Zarządzie Oddziału ZNP w Częstochowie. Tworzą go w większości emerytowani nauczyciele, pedagog specjalny, psycholog, ekonomistka oraz biochemik. Są to bardzo płodni twórczo autorzy. Wśród nich wielu bywało laureatami konkursów literackich. Dotychczas przy wsparciu finansowym Oddziału ZNP w Częstochowie Metafora wydała już pięć tomików: „Wiersze”, „Za niejednym progiem”, „Codzienność w liryce”, „Od wiosny do wiosny” oraz W przestrzeni myśli”.
Nowa publikacja zawiera utwory dziesięciu autorów: Krystyny Biskup, Elżbiety J. Goli, Bożeny Kownackiej, Teresy Nengo-Tomzik, Wiesławy Owczarek, Haliny Pałki, Macieja Rudlickiego, Ireny Węgrzynowskiej, Stefana Wolaka oraz Miry Woroniec. Tematyka prezentowanych w najnowszym wydaniu wierszy, opowiadań i piosenek dotyka problematyki dnia codziennego, relacji międzyludzkich. Nie zabraknie w niej wspomnień, odniesień do niedawnej przeszłości oraz ważnej dla każdego z nas sfery uczuć.
O „To… co ważne” doświadczona polonistka z Zespołu Szkół im. Norwida, Katarzyna Maria Bodziachowska napisała: „To wszystko – humanizm w pigułce – mieści się w poetyckim tomiku zacnej grupy poetów  częstochowskiej „Metafory”. Teksty autorów urzekają głębią przemyśleń połączonych z nierzadko figlarnym i lekkim humorem, ujmują wielością barw i smaków słowa, zachęcają różnorodnością form”. Honorowy prezes Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” Władysław E. Piekarski dodaje: Wśród tekstów znaleźć można dobrze skonstruowane wiersze dobrze napisane opowiadania, znaleźć głębię intelektualna oraz pasję pisania wierszy czy prozy”.


Promocja tomików wierszy Ryszarda Sidorkiewicza: „Pamięć żywa” oraz „Zwierzęcenie”, 9 kwietnia godz. 18:00.

Prowadzenie: Aleksandra Keller.

 

Ryszard Sidorkiewicz

urodził się 22 lipca 1959 r. w Częstochowie. Poeta, tłumacz, pisuje też recenzje literackie. Z wykształcenia filolog – polonista i rusycysta, pedagog; ukończył także studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej dwukrotnie otrzymał Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Animator uczniowskiej i nieprofesjonalnej twórczości literackiej, współzałożyciel i prezes Janowskiego Klubu Literackiego, pomysłodawca cyklicznych Jurajskich Jesieni Poetyckich. Jest członkiem Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” w Częstochowie.
Debiutował wierszem w 1978 r. na łamach miesięcznika „Nurt”. Wiersze, tłumaczenia, recenzje, szkice publikował w prasie literackiej i kulturalnej (m.in. na łamach „Akantu”, „Aspektów Filozoficzno-Prozatorskich”, „Dekady Literackiej”, „Forum Myśli Wolnej”, „Galerii”, „Gazety Kulturalnej”, „Nurtu”, „Poezji dzisiaj”) oraz w kilkudziesięciu almanachach, antologiach i wydawnictwach zbiorowych. Jego utwory były nagradzane w ogólnopolskich konkursach poetyckich (m.in.: O Nagrodę Milowego Słupa – Konin, O Laur Miedzianego Amora – Lubin, OKP im. H. Poświatowskiej – Częstochowa, OKL im E. Szymańskiego – Szczecin, O Statuę Piastowskiego Rycerza – Wrocław, O Laur Tarnowskiej Starówki – Tarnów, O Laur Opina –  Ciechanów, Dać Świadectwo – Kraków, OKL im.  M. Stryjewskiego – Lębork).
Wyróżniony m.in.: Nagrodą Starosty Częstochowskiego (2001), tytułem Regionalny Mistrz Mowy Polskiej (2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy (2004). W 2008 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Opublikował: Piosenki z miasteczka Sidorów (1992), Jeszcze (1993), Księgę ( 1994, wyd. 2. 1996; wyd. 3. 2012), Sidorów (1996), Wiersze z rymami i bez (2001), Legendę znad Gopła [dla dzieci] (2002), Światełko (2003), Poezje wybrane (2008), Syberiadę. Wiersze poetów znad Bajkału [przekłady z j. rosyjskiego] (2010), Tryptyk polski (2012), Serce [wolny przekład rosyjskiego tekstu na motywach baśni A. Dimarowa] (2012), Pamięć żywą (2013),  Zwierzęcenie (2013).

Promocja dwóch tomików wierszy: „Raport o zieleni” Agnieszki Złotej
oraz „Rozmyślania o zmierzchu” Małgorzaty Franc, 
12 lutego godz. 17:00.

Prowadzenie Aleksandra Keller.

 

Agnieszka Złota
autorka tomików poetyckich „Rachunek skupienia” (Częstochowa 2011), „Studium filozofii upadku” (Częstochowa 2012) oraz „Częstochowskich Szkiców Krytycznoliterackich 2011-2013″ (Częstochowa 2013). Otrzymała stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie literatury w 2012 roku.

Małgorzata Franc
ur. 26 stycznia 1968 roku w Częstochowie.  Absolwentka Wydziału Pedagogicznego WSP w Częstochowie (obecnie AJD). Działa w grupach poetyckich i literackich Złota Jesień, Fraszka, Li-TWA. Debiutowała tomikiem wierszy „Barwy uczuć”(2006). Kolejne tomiki poetyckie Małgorzaty Franc to: „Ja, Margott” (2007 r.), „Las westchnień” (2010 r.). Tomik poetycki „Rozmyślania o zmierzchu” (2014 r.) to kolejna książka wydana w Literackim Towarzystwie Li-TWA i próba podsumowania oraz zamknięcia pewnego rozdziału w życiu autorki.