Promocje książek – 2012

Wigilia u św. Mikołaja”
Spotkanie ze Zbisławem Janikowski, 5 grudnia godz. 18:00.Fragmenty książek dla dzieci czyta Agata Ochota-Hutyra  Promocja tomiku wierszy Jacka Gierasińskiego pt. „Przypowieści stracha na wróble”, 21 listopada godz. 18:00.

Wiesław Wyszyński o Jacku Gierasińskim:
– Poeta intuicyjny Jacek Gierasiński, rocznik 1961, jest poetą znanym i cenionym od lat. Poznałem Go jeszcze w latach osiemdziesiątych, gdy był członkiem częstochowskiej grupy poetyckiej „Lit-Ars”, działającej w ramach Stowarzyszenia Środowisk Twórczych. Ma za sobą wiele publikacji prasowych w pismach lokalnych, ale i prestiżowych „Integracjach” czy „Okolicach”. Zamieszczał też swoje wiersze w okolicznościowych almanachach. Był swego czasu w prezydium krakowskiej „Sceny Ludowej”. Nagradzany wielokrotnie w konkursach poetyckich, m.in. właśnie o nagrodę CARA.
Życie spowodowało, że na dobrą dekadę zawiesił pióro, udając się na tzw. emigrację wewnętrzną. Na szczęście po latach powrócił do pisania z korzyścią dla czytelnika i środowiska.
W 21 numerze „Galerii” zamieścił kilka nowych wierszy, które są charakterystyczne dla Jego oszczędnej w środki wyrazu formy. Jednakowoż dostrzegam jej modyfikację i warsztatowy rozwój.
Gierasiński nigdy nie zabiegał o publikację swoich wierszy w zwartym wydawnictwie.
Szkoda! Tym bardziej czas jest najwyższy, aby Jego dorobek zawarł się w zbiorze indywidualnym. Choć materiału ma na kilka tomików.
Polecam Państwa uwadze i rozwadze wiersze poety, który na książkę zasługuje wartością swoich wersów i skromnością swej osoby.

Promocja książki Tadeusza Chabrowskiego pt. „Białe nieszpory”,  7 listopada godz. 18:00.

Tadeusz Chabrowski urodził się 11 listopada 1934 r. w Złotym Potoku koło Częstochowy. Studiował w Instytucie św. Pawła w Krakowie, na Katolickim Uniwersytecie w Dublinie, Fordham University w Nowym Jorku i Temple University w Filadelfii. Od roku 1961 mieszka w USA.
Jako poeta debiutował w 1960 r. w „Tygodniku Powszechnym”, później jego wiersze ukazywały się w paryskiej „Kulturze”, londyńskich „Wiadomościach” i warszawskiej „Więzi”. Opublikował około 15 tomików poezji w różnych wydawnictwach w kraju i za granicą (wiele jego utworów zostało przetłumaczonych na język angielski, hiszpański, niemiecki i węgierski).
Dwa lata temu zadebiutował jako prozaik powieścią „Skrawki białego habitu”, która spotkała się z życzliwym przyjęciem w Polsce. Ostatnio ukazała się jego druga powieść – „Białe nieszpory”. Pisze o niej w posłowiu prof. Zbigniew Mikołejko:Czytam opowieści klasztorne Tadeusza Chabrowskiego – teraz to już drugi ich tom – z nieskrywaną fascynacją, z przejęciem.To jasne, że chodzi najpierw w tym najgłębszym zainteresowaniu o „tajemnicę”, jakiej głodny jest zawsze człowiek świecki, nieprzynależny siłą rzeczy do żadnego zakonu, zanurzony w powszedniość swego życia. O pytanie zatem „co naprawdę jest za tym murem?” (…) Tadeusz Chabrowski znakomicie prowadzi nas w to bolesne i ciemne miejsce. Nie – w miejsca raczej. Gdyż nie kryje on ani kryzysów zakonnej wiary, ani klasztornych konfliktów, ani intelektualnych kłopotów czy też dylematów polskiej kultury religijnej, mocno przecież kolektywnej i nasyconej ludowym obyczajem, cokolwiek przaśnej, peryferyjnej i poddanej ciśnieniu dość zgrzebnej lokalności, a zmuszonej do asymilacji rozmaitych doniosłych tradycji umysłowych chrześcijaństwa, do wikłania się tedy w nieodrodne napięcia między mistyką a racjonalnością, między prawowiernością a pokusą herezji, między trwaniem a zmianą, między wymogami instytucji a żywym dramatem wiary.

Promocja tomików wierszy Olgi Bąkowskiej, Krystyny Biskup i Alicji Nowak, 24 października godz. 16:30.

    

  

Olga Maria Bąkowska urodziła się pod znakiem Wodnika w 1940. w Rumi na Kaszubach. Mieszka w Częstochowie. Z wykształcenia doktor nauk ekonomicznych. Pracowała jako nauczyciel akademicki na Politechnice Częstochowskiej. Wiersze zaczęła pisać po przejściu na emeryturę. Związana jest z klubami literackimi:
– przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach,
– „Metafora” przy Zarządzie Okręgu Śląskiego w Częstochowie,
– „Fraszka” przy UTW w Częstochowie.
Publikowała swoje utwory w prasie lokalnej, w czasopismach  środowiskowych, kulturalnych.
Wiersze jej zamieszczone są w kilku tomikach pokonkursowych i w kilkunastu edycjach zbiorowych (również dla dzieci). Prowadzi spotkania literackie z młodzieżą i dorosłymi w domach kultury, w szkołach, bibliotekach w różnych miastach Polski.
Jej autorskie wydania:
„Pisane szeptem” – 2003 r.
„Uroda Czasu” – 2004 r.
„Samotna brzoza” – 2007 r.
„Grzybowe rymy” – 2009 r.Krystyna Biskup
wywodzi się z rodziny nauczycielskiej z okolic Częstochowy. Studia w zakresie filologii polskiej odbyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polonistka w średnim szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym. Przez ponad dwadzieścia lat dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego, a następnie Zespołu Szkół Medycznych w Częstochowie z dwiema filiami w Lublińcu i Oleśnie. Swoje utwory literackie zamieszczała w prasie lokalnej w Częstochowie, w „Dodatku” do „Głosu Nauczycielskiego”, w wydawnictwach zbiorowych i tomikach wierszy Klubów Literackich – „Słowem i Barwą”, „Metafora” w Częstochowie oraz Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Katowicach. Od wielu lat prowadzi Klub Literacki „Metafora” przy Zarządzie Oddziału ZNP w Częstochowie. Jej notka biograficzna zamieszczona jest w książce „Słownik biograficzny twórców literatury związanych z Ziemią Częstochowską” – W.E. Piekarski i Z.Stańczyk, 2006 r.Alicja Nowak
urodzona w Częstochowie w 1943 r. Z tym miastem związała całe swoje życie i twórczość literacką oraz plastyczną. Legitymuje się przynależnością do Klubów Literackich: „Złota Jesień” przy Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie, Nauczycielski Klub Literacki w Katowicach, „Metafora” przy Oddziale Częstochowskim ZNP, „Fraszka” na UTW przy Politechnice Częstochowskiej oraz „Literackie Towarzystwo Li-Twa” w Częstochowie.
Założyła „Koło Literacko-Plastyczne Vena” w Częstochowie. Jej wiersze – również dla dzieci – oraz utwory prozatorskie, publikowane są w prasie, w czasopismach literackich i w licznych Tomikach zbiorowych wymienionych Klubów Literackich.
W NKL w Katowicach wiersze zamieściła w książkach: „Myśli serdeczne”, „Szukanie brzegów. Zamyślenia”.
Utwory swoje prezentuje na spotkaniach autorskich i na wernisażach malarstwa w wielu miastach Polski.
Była wyróżniona w konkursach poetyckich. Należy do: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa przyjaciół Gaude Mater, Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy i innych stowarzyszeń.
W 2010 r. wydała autorski tomik pt. „Byłeś”.

Promocja tomiku wierszy Lecha Grochulskiego pt. „Powiedzieć kobiecie…”, 17 października godz. 18:00.

Lech (Leszek) Grochulski urodził się w 1948 roku w Kamieńcu Wrocławskim. Jest oficerem Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Jego zainteresowania to: współczesna sztuka, poezja, opera, szachy. Uprawia międzynarodową turystykę rowerową. Jest ojcem synów: Radosława i Piotra. Każdą wolną chwilę spędza z ukochanymi wnuczętami: Hanną, Dawidem, Natalią i Haliną.
Wiersze pisze od 17 roku życia.
Tomik wierszy pt. „Powiedzieć kobiecie…” jest Jego poetyckim debiutem.
Jego wcześniejsze publikacje miały miejsce w czasopismach:
„Fakty – Wydarzenia” w latach 1981-1986,
„Żołnierz ludu” w latach 1979-1980,
„Nike” – miesięcznik literacki w 1987r.,
„Palium” – w Częstochowskim Biuletynie Hospicyjnym w 2009 r.,
Zdobył wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Wieluniu w 2011 r.
Jest zaprzyjaźniony z dwoma środowiskami literackimi:
– Klubem Literackim „Złota Jesień”, działającym przy OPK „Gaude Mater” w Częstochowie;
– Towarzystwem Literackim „Li-Twa” w Częstochowie.

 

Promocja książki Lecha Mastalskiego pt. „7. Dywizja Piechoty 1918-1939″, 10 października godz. 18:00.

Lech Mastalski urodzony w Częstochowie, w dzielnicy Raków. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego oraz historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania wojskiem i historią wojskowości pogłębiał praktycznie w jednostkach artylerii i piechoty. Zasadniczą służbę wojskową odbywał przed studiami (dwa lata) i po studiach (rok). Łącznie z późniejszymi powołaniami było tej przygody prawie cztery lata. Jego stopień wojskowy to porucznik rezerwy.
„Służyłem ochotniczo, co u przeciętnego wykształconego i wychowanego pobieżnie wzbudzało podejrzliwość. Po zakończeniu „kariery” wojskowej ściągnąłem z Krakowa do Częstochowy modny styl wschodniej sztuki walki – karate-do-kyokushinkai. Prowadziłem społecznie zajęcia w TKKF Ognisko jako rekreację trzy razy w tygodniu po 2-3 godziny (1 II 1976-1981). Przez kilkanaście lat (1989-2002) dowodziłem też oddziałem Związku Strzeleckiego Strzelec OSW w mieście. Za rządów premiera Jana Olszewskiego otrzymaliśmy wówczas z wojska 100 par kompletów umundurowania i wyposażenia. Okręg częstochowski Strzelca był jednym z najliczniejszych w całym kraju. Od 1996 roku badam dzieje regionalnej historii wojskowości lat 1905-1939. Dotychczas wydałem książki: Oficerowie częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty zamordowani na Wschodzie w 1940 roku (2005 r.) oraz Częstochowscy Podchorążowie, Dywizyjne Kursy Podchorążych Rezerwy Piechoty w 27 pp w latach 1932-39 (2008 r.). Jesienią bieżącego roku wydam książkę Dowódcy 7 Dywizji Piechoty w latach 1918-1939, która jest gotowa lecz wymaga jeszcze niewielkich poprawek. Obecnie pracuję nad Dziejami Okręgu Va POW w latach 1915-1918.”

 

Promocja książki Jana Czekajewskiego pt. „Do sukcesu pod wiatr. Wspomnienia krnąbrnego emigranta”, 19 września godz. 18:00.

Prowadzenie Andrzej Kalinin.

Jan Czekajewski urodził się w 1934 r. w Częstochowie. W latach 1952-1958 studiował na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Łączności (dzisiaj Wydział Elektroniki), równocześnie pracując jako asystent w Katedrze Urządzeń Radiofonicznych. W latach 60. ubiegłego wieku pracował – z przerwami – w Instytucie Fizyki oraz w Instytucie Farmakologii Uniwersytetu w Uppsali. Po pewnym czasie sytuacja zmusza go do desperackiego kroku: zakłada swą pierwszą firmę „Uppsala Instruments”.
3 marca 1968 emigruje na zaproszenie uniwersytetu na Alasce do Stanów Zjednoczonych, gdzie po wielu perypetiach, włączając w to bezrobocie, tworzy następną firmę, którą tym razem nazwał „Columbus Instruments”.
Jan Czekajewski, pomimo swych 75 lat, wcale nie czuje się emerytem! Ciągle zarządza swą firmą produkującą i eksportującą około 70 różnych przyrządów naukowych do ponad 50 krajów świata, m.in. do Polski.Dla tych, którzy chcą się oderwać od biedy i przeciętności, Janek Czekajewski ma następującą radę: „Nie dajcie się przekonać, że coś jest niemożliwe”, a na pytanie o element własnej osobowości, który najmocniej w nim tkwi, odpowiada: „Nie pamięć, nie dokładność, nie wytrwałość, ale wyobraźnia!”. Pisząc te wspomnienia, chciałem zobrazować przeciwności losu, z jakimi się zmagałem w trzech różnych krajach: Polsce, Szwecji i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Promocja połączona z prezentacją „Pamiętnika z Lat Okupacji Hitlerowskiej” Franciszka Czekajewskiego.

(…) Pamiętnik mojego ojca, Franciszka Czekajewskiego, jest inny niż podobne wspomnienia z okresu II wojny światowej. Zwykle takie pamiętniki pisane są przez ludzi, którzy z uwagi na pozycję czy rangę, mogli się pochwalić bohaterstwem względnie znajomością tajemnic państwowych czy wojskowych. (…) Mój ojciec był jedynie technikiem w Urzędzie Telefonów w Częstochowie; samoukiem, bez pełnego wykształcenia licealnego, który w okresie II wojny miał już ponad 50 lat.
(…) Przeczytacie tu o zmaganiach człowieka i jego najbliższej rodziny w walce o przeżycie koszmarnego okresu wojny, kiedy największym, poza hitlerowcami, wrogiem był głód.
(…) W ostatnich latach obserwujemy w Polsce, a szczególnie w USA, rewizję historii II wojny światowej. Rewidenci historii szkalują Polaków, utrzymując, że współpracowali z hitlerowcami, że sympatyzowali, a nawet czynnie uczestniczyli w mordowaniu Żydów. Autor tego Pamiętnika opisuje wywózkę Żydów z częstochowskiego getta, a jego zapis z 4 X 1942 roku jest pełen smutku i współczucia dla niewinnych częstochowskich Żydów, których hitlerowcy skazali na zagładę. (…)Jan Czekajewski (fragment wstępu).
Promocja książki Barbary Furs pt. „Jasnogórski Park Klasztorny. Dzieje – kształt – znaczenie”, 27 czerwca godz. 18:00.
Prowadzenie dr hab. Jerzy Piwowarski.
„Książka ta jest pierwszym, nowatorskim opracowaniem na temat historycznych założeń ogrodowych klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Dotyczy w szczególności największego i najpiękniejszego z tych założeń – parku klasztornego, powstałego w pierwszych dziesięcioleciach XX w., wraz z monumentalnymi stacjami Drogi Krzyżowej, na miejscu dawnych fortyfikacji ziemnych twierdzy jasnogórskiej. Oprócz dużej porcji informacji, w znacznej części zupełnie dotychczas nieznanych, w książce znajduje się niezwykle atrakcyjny materiał ilustracyjny, tak archiwalny jak i współczesny. Obejmuje on plany i przedstawienia Jasnej Góry oraz bogatą dokumentację fotograficzną parku i stacji Drogi Krzyżowej, dzieła wybitnych pilskich twórców Piusa Welońskiego i Stefana Szyllera.
Atutem książki, oprócz walorów poznawczych jest też język – wychodzący poza suchą, naukową narrację, przystępny i miejscami barwny, dzięki czemu mogą z niej korzystać nie tylko specjaliści, ale również zwykli czytelnicy zainteresowani tematyką jasnogórską.”
Zofia Rozanow Barbara Furs ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obok problematyki jasnogórskiej i ogrodów historycznych, interesuje się genealogią.
Promocja tomiku wierszy Arkadiusza Frani pt. „zacząć nic od początku”, 20 czerwca, godz. 18:00. 
Prowadzenie prof. dr hab. Elżbieta Hurnik.
Arkadiusz Frania – poeta, prozaik, krytyk literacki. Urodził się 4 maja 1973 roku w Przechlewie (obecnie woj. pomorskie).
W 1993 r. ukończył Technikum Hutnicze w Zespole Szkół Elektroniczno-Mechanicznych w Częstochowie (technik-elektronik o specjalności: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa). W latach 1993-1994 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej.
W latach 1994-1999 studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Pracę magisterską nt. „Zygmunta Szweykowskiego badania nad twórczością Prusa” obronił pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Przybyły.
W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski) na podstawie rozprawy „Powojenne dyskusje nad pozytywizmem. 1944/45-1948/49″, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Kłosińskiego.
Wiersze, szkice i recenzje zamieszczał m.in. w „Odrze”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Opcjach”, „Pograniczach”, „Frazie”, „Tyglu Kultury”, „Frondzie”, „Magazynie Literackim”, „Akancie”, „Arkuszu”, „Poezji dzisiaj”, „Zeszytach Poetyckich”, „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Aspektach Filozoficzno-Prozatorskich”, „Gazecie Kulturalnej”, „Znaj”.
Wiersze tłumaczone przez Olgę Lalić-Krowicką na język serbski ukazały się w pismach serbskich: „Etna”, „Tvorac Grada” oraz na stronie www.poezija.com.pl.
Opublikował pięć zbiorów wierszy: „na przykład mnie nie ma” (1994, 1996), „powiedz mi siebie” (1995, 1996), „na zimnym uczynku” (1999), „ale się nie budzę” (2004), „zacząć nic od początku” (2012), jedną książkę prozatorską „Jestem pomysłem Pana Boga na człowieka” (2010) oraz cztery tomy krytycznoliterackie: „Solidne niefarbowane retro. O poezji Tadeusza Gierymskiego” (2004), „Strażnicy i najeźdźcy. Zjawiska we współczesnej poezji regionu częstochowskiego” (2005), „Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska. Trzy szkice typu ziemia-ziemia-ziemia” (2007), „Lipton story. Esencje krytyczne o sztuce pisarskiej Jacka Durskiego” (2009).
Mieszka w Częstochowie.
Promocja książki Włodzimierza Kłaczyńskiego pt. „Zasiek Polski”,  20 maja godz. 16:00.
Na promocję zapraszają Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” Stowarzyszenie ETOH i Centrum Terapii w Częstochowie
„Ad Futuram Rei Memoriam na przyszłą rzeczy pamiątkę Włodzimierz Ściegienny 1921-1990″, 16 maja godz. 18:00. 
Prowadzenie Tadeusz Piersiak. Na promocję książki zapraszają Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” i Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater
Promocja książki Anny Królicy pt. „Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu”, 4 kwietnia 2012 godz. 18:00.
Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu jest zaproszeniem czytelników do wspólnej podróży w czasie, której celem jest poznanie specyfiki i najnowszej historii polskiego tańca oraz jego choreografów i tancerzy. Podróż ta zaczyna się jeszcze w latach 70., od poplątanych korzeni tańca współczesnego – wyrastających z awangardy teatralnej oraz baletu. Przemierzamy burzliwą dekadę lat 90. – okres powstawania do dziś ważnych i czynnych zespołów, takich jak Śląski Teatr Tańca czy Polski Teatr Tańca, by wreszcie poznać najmłodsze pokolenie tancerzy i choreografów.
W toku narracji pojawiają się wypowiedzi samych artystów – uczestników i twórców tej historii. Nieprzywoływane dotąd niemal nigdzie źródła i fakty przeplatają się z rozważaniami sytuującymi polski taniec współczesny w szerszym, europejskim kontekście. Sztuka do odkrycia to nie tylko pasjonująca historia, pełna wiadomości nie do przeczytania gdzie indziej, ale też solidna dawka wiedzy teoretycznej, podanej w przystępny sposób.
Książka wypełnia ważną lukę na rynku wydawniczym. Między innymi z powodu dotychczasowego braku literatury o tańcu, często jawi się on jako sztuka, którą trudno się odkrywa i poznaje. Te szkice mają być swoistym przewodnikiem po jej świecie.Fragment książkiRecenzje:
Karolina Wycisk, PTT czyli Próba Twórczej TeoriiIzabela Szymańska, Taniec się odkrywa

Anna Królica krytyczka, historyczka i teoretyczka tańca. Ukończyła teatrologię oraz rusycystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie w Katedrze Dramatu UJ przygotowuje doktorat na temat pamięci i ciała w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora i Tanztheater Wuppertal Piny Bausch.Prezeska Fundacji PERFORMA, współzałożycielka i redaktorka portalu nowytaniec.pl – opiniotwórczego serwisu o tańcu współczesnym, funkcjonującego od 2006 roku. Była członkinią Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca 2008. Od 2011 roku jest przewodniczącą Rady Programowej ds. Tańca Instytutu Muzyki i Tańca. Sprawowała także funkcję koordynatorki ds. merytorycznych I Kongresu Tańca w 2011 roku.

Prowadzi autorskie zajęcia o tańcu teatralnym na Uniwersytecie Jagiellońskim – wcześniej w Katedrze Teatru i Katedrze Dramatu, obecnie w Instytucie Kultury. Publikuje w „Teatrze”, „Didaskaliach”, „Kontekstach” oraz portalach www.dwutygodnik.com, www.kulturaenter.pl. Prowadzi również działalność popularyzatorską: autorka licznych tekstów towarzyszących wydanej przez Agorę kolekcji DVD „Balet i Taniec”; organizatorka warsztatów krytycznych, wykładów, a także – dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pierwszego konkursu na pracę dyplomową o tańcu teatralnym.

W swojej pracy skupia się przede wszystkim na polskim tańcu współczesnym – zarówno jego najnowszych przejawach, jak i zapoznanej historii z przełomu lat 80. i 90. Dlatego opublikowała między innymi szkic o Teatrze Ekspresji Wojciecha Misiuro czy obszerną rozmowę z Iwoną Olszowską. Ponadto interesują ją związki polskiego tańca z tradycją teatralną – przede wszystkim Kantorem, ale także choćby Teatrem Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Równie dobrze czuje się w niemieckiej tradycji taneczno-teatralnej – pisała i pisze o Pinie Bausch, Sashy Waltz, ale też o Oskarze Schlemmerze i przedstawicielach przedwojennej awangardy.

Jest autorką pierwszej książki o najnowszej historii tańca współczesnego w Polsce – „Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu” (Tarnów, 2011). Pochodzi z Częstochowy, choć aktualnie mieszka w Krakowie.

Promocja książki prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby pt. „Historia Powszechna 1989 2011″,  21 marca 2012 godz. 17:00. 

Prowadzenie dr Robert Szwed, moderatorzy: prof. dr hab Tadeusz Srogosz i dr hab Marceli Antoniewicz, prezentacja tekstów: Adam Hutyra, oprawa muzyczna: Michał Rorat

Prof. Andrzej Chwalba historyk i eseista. Urodził się w Częstochowie 11 grudnia 1949 r. Jest absolwentem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie studiował historię. W 1972 r. po ukończeniu studiów, podjął pracę nauczyciela historii w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. W 1982 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, osiem lat później obronił tam kolokwium habilitacyjne. Jego praca habilitacyjna nosiła tytuł: Socjaliści polscy wobec kultu religijnego (do roku 1914). Tytuł profesora otrzymał w 1995 roku, profesurę zwyczajną w 2001 r. Aktualnie jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, prezesem oddziału krakowskiego PTH, wiceprezesem Stowarzyszenia Kopca Kościuszki oraz członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych.W swojej karierze zawodowej prof. Chwalba pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1991–1992), Dziekana Wydziału Historycznego UJ (1996–1999), a wreszcie prorektora UJ ds. dydaktyki (1999–2005). Aktualnie kieruje Zakładem Antropologii Historycznej w Instytucie Historii UJ. Pracuje także w Instytucie Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

W bogatym dorobku naukowym prof. Chwalby wyróżniają się prace poświęcone historii XIX w., zwłaszcza podręczniki akademickie: Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000 i 2005 orazHistoria powszechna wiek XIX, Warszawa 2008; prace poświęcone Rosji i relacjom polsko-rosyjskim: Imperium korupcji, Kraków 1995, Warszawa 2001; Polacy w służbie Moskali, Kraków 1999, jak również dziejom Krakowa: Nie ufam własnej pamięci: o tajemnicach Krakowa, carskiej i sowieckiej Rosji i nie tylko…, Kraków 2006; Okupacyjny Kraków w latach 1939–1945, wyd. II, Kraków 2011; Dzieje Krakowa, t. 5 i 6, Kraków 2002, 2004.

Osobne miejsce zajmują prace z dziejów najnowszych: Czasy „Solidarności”. Francuscy związkowcy i NZSS „Solidarność” 1980–1990, Kraków 1997; III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005; Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989 bis 2005, Wiesbaden 2010. W 2006 r. książkę III Rzeczpospolita. Raport specjalny uhonorowano Nagrodą Historyczną przyznawaną przez redakcję „Polityki”.

Promocja książki Seweryna Lewandowskiego pt. „Kartoteka wspomnień”, 15 lutego 2012 godz. 18:00.

Prowadzenie: Andrzej Kalinin

Partnerem imprezy jest Związek Sybiraków Oddział w Częstochowie. Seweryn Lewandowski – autor jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i emerytowanym nauczycielem akademickim, z zawodu konstruktorem i specjalistą w zakresie Podstaw Niezawodności Urządzeń Technicznych oraz Inżynierii Systemów. Posiada ponad 45 letni staż pracy i duży dorobek zawodowy i naukowy w przemyśle i szkolnictwie wyższym. Pełnił szereg poważnych funkcji, w kraju i zagranicą, w tym między innymi: konstruktora w Stoczni Gdańskiej, projektanta w Biurze Proj. Bud. Morskiego w Gdańsku, kierownika biura konstrukcyjnego, w Hucie Częstochowa, doradcy i specjalisty w Biurze Projektów „Promat” i PIMB-BUMAR, kierownika zakładu i Dziekana Wydziału Budowy Maszyn, Politechniki Częstochowskiej i wykładowcy na Uniwersytecie Bagdadzkim w Iraku oraz Eksperta UNIDO i UNESCO w Indiach ds. wdrażania nowoczesnych programów nauczania i planów
studiów oraz reformy wyższego szkolnictwa technicznego. Był ponadto  promotorem i recenzentem szeregu prac doktorskich w kraju i na Uniwersytecie w Madrasie, Indie. Po przejściu na emeryturę stworzył wraz z synami od podstaw nowoczesną, jedyną tego rodzaju funkcjonującą aktualnie w kraju, pracownię konwisarską PWA PoliArt, kontynuującą tradycje konwisarstwa polskiego. Następnie w wieku 80 lat zaczął pisać i do chwili obecnej przygotował dwa tomiki wierszowanej tradycyjnie satyry, zawierające w sumie ponad 2000 humorystycznych aforyzmów, fraszek i definicji pewnych terminów. Napisał też część I „Kartoteki Wspomnień” przypadającą na ten okres jego bogatej, barwnej i burzliwej autobiografii kresowiaka pochodzącego z Pińska, Polesie, która obejmuje pobyt na kresach w latach 1926-1940, deportację do Kazachstanu 1940-1943 r., udział w wojnie 1943-1945 r. oraz intensywną edukację i studia w latach 1945-1952.