Promocje książek – 2011

Promocja książki prof. dr hab. Andrzeja Chwalby pt. „Historia Powszechna 1989-2011″, 14 grudnia 2011 godz. 18:00. 

Promocja tomiku wierszy Barbary Strzelbickiej pt. „Dojrzewanie,  9 listopada 2011 godz. 18:00.

Barbara Strzelbicka urodziła się w Białej Podlaskiej, do Częstochowy przybyła 34 lata temu. Polonistka – uwielbia muzykę klasyczną, pasjonuje się literaturą i wszelakimi sztukami pięknymi, oprócz tego psychologią i filozofią. Lubi słońce i długie spacery po mieście, nie używa telefonu komórkowego. Z międzyludzkich relacji najbardziej ceni sobie przyjaźń, przyjaźni się z córką Agatą. Jest związana z Klubem Literackim „Złota Jesień” oraz z Literackim Towarzystwem Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”. Dojrzewanie jest tomem debiutanckim, zamieszczone w nim wiersze powstały w latach 2008-2011.

 

Promocja tomiku wierszy Bartłomieja Jejdy pt. „Wiersz jest jeszcze świeży”, 12 października 2011 godz. 18:00. 

Promocja książki Seweryna Lewandowskiego pt. „Humor wierszowany niecenzurowany w koalicyjnej edycji aforyzmów, fraszek i definicji”, 5 października 2011 godz. 18:00.

Prowadzenie Andrzej Kalinin.

Andrzej Kalinin o autorze: …Seweryn Lewandowski z niezwykłym darem potrafi obserwować rzeczywistość, że można mu tylko pogratulować spostrzegawczości, pomysłowości i krytycznego oka. Jego fraszki i aforyzmy dotyczą nas wszystkich, są w samym centrum codziennego życia. Rozweselają, skrzą się humorem i dowcipem, a jednocześnie przekazują myśli i refleksje
zastanawiające…
I choć to wszystko napisane jest w bardzo oszczędnej formie, ot w paru zaledwie słowach , to czytelnik i tak wie, że
obcuje z gatunkiem literackim wysokiego lotu w całej polskiej aforystyce…Seweryn Lewandowski
Autor jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i emerytowanym nauczycielem akademickim, z zawodu konstruktorem
i specjalistą w zakresie  Podstaw Niezawodności Urządzeń Technicznych oraz Inżynierii Systemów. Posiada ponad 45 letni
staż pracy i duży dorobek zawodowy i naukowy w przemyśle i szkolnictwie wyższym. Pełnił szereg poważnych funkcji, w kraju
i zagranicą,  w tym między innymi: konstruktora w Stoczni Gdańskiej, projektanta w Biurze Proj. Bud. Morskiego w Gdańsku,
kierownika biura konstrukcyjnego, w Hucie Częstochowa, doradcy i specjalisty w Biurze Projektów „Promat” i PIMB – BUMAR,
kierownika zakładu i Dziekana Wydziału Budowy Maszyn, Politechniki Częstochowskiej i wykładowcy na Uniwersytecie Bagdadzkim w Iraku oraz Eksperta UNIDO i UNESCO w Indiach ds. wdrażania nowoczesnych programów nauczania i planów
studiów oraz reformy wyższego szkolnictwa technicznego. Był ponadto  promotorem i recenzentem szeregu prac doktorskich w kraju  i na Uniwersytecie w Madrasie, Indie. Po przejściu na emeryturę stworzył od podstaw, wraz z synami nowoczesną, jedyną  tego rodzaju, funkcjonującą aktualnie w kraju, pracownię konwisarską PWA PoliArt, kontynuującą tradycje konwisarstwa polskiego. Następnie w wieku 80lat zaczął pisać i do chwili obecnej  przygotował  dwa tomiki niepublikowanej dotąd nigdzie wierszowanej tradycyjnie satyry, zawierające w sumie ponad 2000 humorystycznych aforyzmów, fraszek i definicji  pewnych terminów. Napisał też część I „Kartoteki Wspomnień” przypadającą na ten okres jego bogatej, barwnej i burzliwej autobiografii
kresowiaka pochodzącego z Pińska, Polesie, która obejmuje pobyt na kresach w latach 1926-1940, deportację do Kazachstanu
1940-1943r., udział w wojnie 1943-1945r. oraz intensywną edukację i studia w latach 1945-1952. Zapowiada też napisanie części II i III tej kartoteki.

Promocja zbiorowego tomiku poezji Klubu Literackiego „Metafora” pt.
„W przestrzeni myśli”, 21 września godz. 17:00.

Promocja monografii twórczości artystycznej Adama Fołtarza „Rzeczywiste – nierzeczywiste. Powrót do znaku”, 1 czerwca 2011 godz. 18:00.

Spotkanie autorskie ze Zbisławem Janikowskim „Czy tylko trzy oblicza?”, 18 maja 2011 godz. 18:00. 

Prowadzenie: Janusz Pawlikowski
Oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie. Wstęp wolny.

 

Festiwal im. Kaliny Jędrusik

Promocja książki „Kalina Jędrusik” Dariusza Michalskiego, 25 marca 2011 godz. 20:00.

Napisałem tę książkę żeby przypomnieć, pokazać, udowodnić. Oczyścić z kłamstw, pomówień i zawiści obraz artystki piekielnie zdolnej, zdumiewająco wyrazistej, programowo kontrowersyjnej. Przede wszystkim niebanalnej, nietuzinkowej, niezwyczajnej. Wielowymiarowej, wielotwarzowej i wielostylowej Kaliny Jędrusik-Dygatowej. Po prostu Kaliny.

Dariusz Michalski, dziennikarz, publicysta muzyczny, prezenter radiowy, dawniej – telewizyjny. Miłośnik, znawca i dokumentalista rock & rolla, historyk muzyki rozrywkowej. Przez ponad ćwierć wieku autor najstarszej w Polsce rubryki muzycznej „Metronom” w dzienniku Sztandar Młodych. W latach 80-tych wspólnie z Ryszardem Wolańskim stworzył dla telewizji wieloodcinkowy „Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej”. Przez wiele lat współpracował z radiową Trójką, prowadząc m.in. magazyn muzyczny „Interradio”, współpracował również z Radiem Bis (m.in. cykliczna audycja Klub czarnej płyty). W Iskrach wydał: „Starszy Pan A. Opowieść o Jerzym Wasowskim” (2005), „Powróćmy jak za dawnych lat” (2007) – pierwszy tom historii polskiej muzyki rozrywkowej. a tym roku ukazał się tom drugi „Piosenka przypomni Ci … czyli Historia polskiej muzyki rozrywkowej (lata 1945-1958)”. Autor wielu książek poświęconych muzyce, m.in. pięciotomowej „Lekkiej muzy” – pierwszego w Europie kompendium muzyki rozrywkowej i show-businessu, książek o charakterze biograficznym: „Lennon”, „Niemen o sobie”, „Jam jest Alina czyli Janowska story”, „Dookoła Wojtek”, „Czesław Niemen. Czy go jeszcze pamiętasz”.

Promocja książki Ryszarda Niemca pt. „Na barykadach wojen futbolowych – zbiór felietonów z lat 2000-2010”, 24 lutego 2011 godz. 18:00. 

Promocje książek: prof. Tadeusz Srogosz „Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku”; dr Marceli Antoniewicz „Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii”; dr Maciej Trąbski; „Kawaleria Królestwa Polskiego 1815-1830″. 

    

wtorek, 22 lutego 2011, o godz. 17:00, sala OPK

Promocja książki „Pędzlem i piórem” Romana Pluty, 19 stycznia godz. 18:00.