Miłosz. Tutejszy – wystawa fotografii 2011

„Miłosz. Tutejszy”

Wystawa fotografii Wojciecha Prażmowskiego

pod honorowym patronatem
Bogdana Zdrojewskiego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Czyj jest Miłosz: Polaków czy Litwinów?” pyta Wojciech Prażmowski. I od razu znajduje odpowiedź: „Miłosz. Tutejszy” – związany był z dwoma krajami jednakowo silnie, i po obu stronach granicy jest „swoim”. Potwierdzenia tej śmiałej tezy wybitny częstochowski fotografik szukać będzie podczas podróży szlakiem poety. Wilno i jego okolice oraz Suwalszczyzna: Krasnogruda, Szypliszki, Trakiszki, Gulbieniszki, Ejszeryszki to miejsca, które odwiedzi i sfotografuje Prażmowski. Cały materiał fotograficzny będzie stanowił swoisty zapis podróży, jakie Miłosz odbywał ze stolicy Litwy do Suwałk.

Wystawę stworzy 50 kolorowych oraz czarno-białych zdjęć, a towarzyszyć im będzie katalog z komentarzem Małgorzaty Maliborskiej, dziennikarki Polskiego Radia. Wydawnictwo przygotowane będzie w trzech językach: polskim, litewskim i angielskim.

Wojciech Prażmowski 
artysta fotografik, urodzony w 1949 w Częstochowie.
Doktor habilitowany w dziedzinie sztuki, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Członek ZPAF.
Działalność w zakresie fotografii rozpoczął w latach 70. od fotografii metaforycznej, ale z wpływami konceptualnymi. Przełomem w jego podejściu do fotografii stała się wystawa „Pierwsza światowa wystawa zdjęć zepsutych” (Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa 1989), w której w nowatorski sposób odwołał się do pojęcia inscenizacyjności, sięgając do koncepcji zdjęć rodzinnych i anonimowych Jerzego Lewczyńskiego i sakralności, która istnieje także w fotografii Andrzeja Różyckiego. Od tego momentu tworzył fotografię, której koncepcja wyrażała tradycję najnowszej historii Polski, jej symboli i mitów. Kolejny etap jego twórczości, polegający na tworzeniu foto-obiektów, przypada na połowę lat 90-tych. Od samego początku swej twórczości chętnie stosował zabieg fotomontażu, a także interwencje w obraz pozytywowy. W 1995 roku rozpoczął wykonywanie serii „Hommage à…” poświęconej wybitnym twórcom XX wieku. W końcu lat 90. artysta sięgnął do dokumentu fotograficznego, czego podsumowaniem jest książka „Biało-czerwono-czarna” (1999) opowiadająca o Polsce lat 90. Stosował także wielkoformatowe kompozycje kolorowe „Bardzo martwe natury” o fowistycznym i nowoczesnym rozumieniu koloru, a od początku XXI wieku stosuje połączenie fotografii barwnej z koncepcją dokumentu fotograficznego, co świadczy o tym, że artysta poszukuje nowych znaczeń nie tylko w formule „fotografii inscenizowanej”, ale i w dokumencie. Jego najnowsza wystawa „Ogrody polskie. Varia śląskie” prezentowana była w Galerii Piętro Wyżej w ramach promocji Katowic jako kandydata na Europejską Stolicę Kultury 2016.
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, MOMA (Museum of Modern Art) w Nowym Jorku.
W roku 2009 odznaczony Srebrnym Medalem Gloria Artis.

Terminy i miejsca ekspozycji:
Warszawa: Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1
Wernisaż wystawy: 3 sierpnia 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 3-28 sierpnia 2011.

Wilno: Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, ul. Universiteto 3
Wernisaż wystawy: 7 września 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 7-28 września 2011.

Kłajpeda: Biblioteka Publiczna im. I. Simonaitytes, ul. H. Manto 25
Wernisaż wystawy: 4 października 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 4-31 października 2011.

Kiejdany: Centrum Wielokulturowe, pl. Senoji rinka 12
Wernisaż wystawy: 9 listopada 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 9-30 listopada 2011.

Tarnów: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1
Wernisaż wystawy: 4 grudnia 2012
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 4-13 grudnia 2011.

Częstochowa: Galeria Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1
Wernisaż wystawy: 16 grudnia 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 16 grudnia 2011-10 stycznia 2012 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00.

Projekt realizowany jest w ramach Roku Czesława Miłosza.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Miasta Częstochowy.

   

Organizator:

Współorganizatorzy:

Patronat medialny: