Seminarium muzykologiczne

Ośrodek Promocji Kultury w Częstochowie serdecznie zaprasza na

seminarium dla dyrygentów chórów, muzyków i muzykologów.

Termin: 2-4  maja 2012
Miejsce: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 1

Wykładowcy i tematyka seminarium:

2 maja
Michał Sławecki : „Współczesne spojrzenie na interpretację gregoriańską w semiologicznej optyce”

3 maja
Marek Dyżewski: „Czy muzyka złagodzi obyczaje? (o wychowawczej roli muzyki, o tej idei od starożytności do dnia dzisiejszego i o jej praktycznych implikacjach dziś – na świecie)”

4 maja
Wacław Panek: „Hymny polskie – pieśni zapomniane”

Słuchacze seminarium uczestniczą bezpłatnie w koncertach festiwalowych i imprezach towarzyszących.
Pełna opłata za udział w seminarium wynosi:
– 330 zł. w pokoju dwuosobowym z wyżywieniem /zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma/
– 390 zł. pokój 1 osobowy z wyżywieniem /zakwaterowanie j.w./
Zapewniamy wyżywienie od kolacji 1 maja do obiadu 4 maja 20012 r.
Opłata dla osób niekorzystających z noclegów i wyżywienia wynosi 100 zł.
Koszty udziału w seminarium pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub zainteresowani indywidualnie.

Pisemne zgłoszenia z dowodem wpłaty, podaniem terminu, godziny przyjazdu, odjazdu, ewentualnej rezygnacji z wyżywienia i zakwaterowania (karta zgłoszenia do pobrania poniżej) prosimy przesłać do OPK „Gaude Mater” ul. Dąbrowskiego 1, 42-200 Częstochowa oraz wpłacić akredytację na nasze konto, do 10 kwietnia 2009 r.

ING  Bank Śląski  II Oddział Częstochowa
Nr  68 1050 1142 1000 0005 0165 5435

Oczekujemy Państwa 1 maja br. w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”
ul. Dąbrowskiego 1. Wszelkich informacji w tej sprawie udziela:
Pani Wiesława Krodkiewska, tel. (022)  673 64 74, kom. 0 605 064 194
Pani Danuta Morawska, tel. (034) 365 17 60, 324 36 38, e-mail: danuta@gaudemater.pl

DO POBRANIA:
Karta zgłoszenia