Fotorelacja z Festiwalu, 2011

Sesja muzykologiczna
Franciszek Perneckher – XVIII-wieczny dyrygent kapeli jasnogórskiej
Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze, 5 maja 2011 r.
Aula Domu Pielgrzyma, godz. 9.00

Kierownictwo naukowe: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr i UO
Kierownictwo organizacyjne: O. mgr-lic. Nikodem Kilnar OSPPE

Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki PAN)

O. mgr-lic. Dariusz Cichor OSPPE (Jasna Góra): Działalność Franciszka Perneckhera na Jasnej Górze w świetle źródeł klasztornych zachowanych w archiwum na Jasnej Górze.

dr hab. Aleksandra Patalas (UJ Kraków): Przegląd źródeł do twórczości Franciszka Perneckhera.

dr Wojciech Marchwica (UJ Kraków): Syndrom pastorellowy w wybranych kompozycjach Franciszka Perneckhera.

dr Marcin Konik (UJ Kraków): „Aria de passione” Franciszka Perneckhera w kontekście jasnogórskiej muzyki pasyjnej.

mgr Justyna Szombara (UJ Kraków): Charakterystyka warsztatu kompozytorskiego Franciszka Perneckhera na przykładzie zachowanych cykli nieszpornych.

mgr Maciej Jochymczyk (UJ Kraków): Twórczość mszalna Franciszka Perneckhera w kontekście przemian gatunku w I połowie XVIII w.

dr Alina Mądry (UAM Poznań), mgr Patryk Frankowski (Muzeum Instrumentów Poznań): Partie instrumentów dętych w twórczości Franciszka Perneckhera.

dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr i UO (Wrocław, Opole): Franz Bernecker vel Franciscus Pernecker z Opavy.