XX Międzynarodowy Festiwal Muztki Sakralnej – relacja

Ars Sarca – Dialog Kultur

30 kwietnia 2010

Relacja Radia FIAT

Koncert Inauguracyjny:

Bobby McFerrin i Morphing Vienna Chamber Orchestra

 

Poezja Perskich Mistyków:

Rozaneh

1 maja 2010

Relacja Radia FIAT

J. F. Haendel Mesjasz:

Retrospect Ensemble

 

Chopin

2 maja 2010

Relacja Radia FIAT

Inauguracja Liturgiczna Festiwalu

Europejska Muzyka Chóralna

Mistyczna Muzyka Średniowiecza

3 maja 2010

Relacja Radia FIAT

Muzyka Czarnego Lądu

LOGOS

4 maja 2010

Relacja Radia FIAT

Muzyka Synagogalna

Muzyka Cerkiewna

5 maja 2010

Relacja Radia FIAT

Najwybitniejsi przedstawiciele muzyki jasnogórskiej

Muzyka Muzułmańska: Al Kindi i Wirujący Derwisze

6 maja 2010

Relacja Radia FIAT

Koncert Finałowy: Krzysztof Penderecki Siedem Bram Jerozolimy