Podsumowanie Festiwalu

dla dyrygentów, muzyków i muzykologów

Ośrodek Promocji Kultury zaprasza na seminarium dla dyrygentów chórów, muzyków i muzykologów, towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.
Termin: 1-3  maja 2010
Miejsce: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 1

Wykładowcy i tematyka seminarium:

1 maja
Jan Węcowski: „Chopin wielki a nieznany”
O. prof. Witold Kawecki: „Potrzeba edukacji kulturowej”
2 maja
Marek Dyżewski: „Epizod z Jerozolimy wyzwolonej w muzyce Monteverdiego”
3 maja
Ks. prof. dr hab. Andrzej Zając: „Ruch Pueri Cantores spadkobiercą i kontynuatorem kulturowej i liturgicznej tradycji Kościoła”

Słuchacze seminarium uczestniczą bezpłatnie w koncertach festiwalowych i imprezach towarzyszących.
Opłata za udział w seminarium wynosi:
– 280 zł w pokoju 2 osobowym z wyżywieniem /zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma/
– 350 zł pokój 1 osobowy z wyżywieniem /zakwaterowanie j.w./
Podane kwoty nie pokrywają pełnych kosztów noclegów i wyżywienia, które zostaną dofinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Zapewniamy wyżywienie od kolacji 30 kwietnia do obiadu 3 maja 2010 r.
Opłata dla osób nie korzystających z noclegów i wyżywienia wynosi 100 zł.
Koszty udziału w seminarium pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub uczestnicy indywidualnie.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość wzięcia udziału w Sesji naukowej „Życie i twórczość Filipa Gotchalka i Filipa Fertnera”, która odbędzie się 4 maja 2010 r. na Jasnej Górze oraz w III Międzynarodowej Konferencji „Człowiek – Wiara – Kultura”, która odbędzie się w dniach 5 i 6 maja 2010 r. w Instytucie Teologicznym, ul. św. Barbary 41.
/szczegółowy program na stronie www.gaudemater.pl od 15 lutego 2010 r./.

Pisemne zgłoszenia z dowodem wpłaty, podaniem terminu, godziny przyjazdu, odjazdu, ewentualnej rezygnacji z wyżywienia i zakwaterowania (karta zgłoszenia w załączeniu) prosimy przesłać do OPK „Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1, 42-200 Częstochowa)  oraz wpłacić akredytację na nasze konto do 10 kwietnia 2010 r.

ING  Bank Śląski  II Oddział Częstochowa
Nr  68 1050 1142 1000 0005 0165 5435

Oczekujemy Państwa 1 maja br. w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1.
Wszelkich informacji w tej sprawie udziela :
Pani Wiesława Krodkiewska, tel. 22 673 64 74, kom. 0 605 064 194
Pani Danuta Morawska, tel. 34 365 17 60, 34 324 36 38, e-mail: danuta@gaudemater.

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia