Konferencja ‚Człowiek – Wiara – Kultura’

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu CZŁOWIEK – WIARA – KULTURA

temat roku 2010:

„W poszukiwaniu prawdy.
Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką”

Częstochowa, 4-6 maja 2010 r.

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”, która w roku 2010 będzie nosić tytuł: „W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką”. Wzorem lat ubiegłych, także w trakcie tej konferencji, pragniemy nawiązać do nauczania Jana Pawła II, którego 5. rocznicę śmierci obchodzić będziemy w roku 2010, a którego myśli towarzyszyły nam w obu poprzednich spotkaniach w Częstochowie.

Papież-Polak był człowiekiem, który aktywnie włączał się w dyskusję nad politycznym obliczem świata, a zwłaszcza Europy po upadku w niej systemów totalitarnych. W latach 2009-2011 mija dwadzieścia lat od ważnych dla Starego Kontynentu wydarzeń politycznych takich jak: koniec ery komunizmu w Polsce, upadek muru berlińskiego, rozpad ZSRR. W październiku 2009 roku Polacy przeżywali 25 rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, polskiego kapłana, który został zamordowany za bezkompromisowe głoszenie prawdy o zniewoleniu człowieka przez system wrogi wartościom chrześcijańskim, zaś w maju 2011 roku minie 30 lat od zamachu na Jana Pawła II. Te rocznice przypominają o powiązaniu wiary z polityką.

W przemówieniu w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszonym w Warszawie 11 czerwca 1999 roku papież przestrzegał przed groźbą zanegowania praw osoby ludzkiej w imię interesów politycznych, przed uprawianiem polityki bez uwzględniania moralnego punktu odniesienia, jakim jest wiara i odbierania w ten sposób człowiekowi zdolności rozpoznawania prawdy. Jan Paweł II nauczał, że jeśli „nie istnieje żadna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza” oraz o tym, iż „historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.

W roku 2010 konferencję adresujemy do historyków, teologów, kulturoznawców, filologów, filozofów, politologów, socjologów, historyków sztuki oraz wszystkich, którym bliskie są rozmaite drogi europejskich poszukiwań prawdy. Chcemy zastanowić się nad przestrzeniami dialogu wiary i polityki, kwestiami ekumenicznymi, zagadnieniem heroizmu człowieka wiary w konfrontacji z polityką oraz fundamentalizmu religijnego i jego skutków politycznych. Interesować nas będzie również polityczność religii i religijność polityki oraz polityków, problemy totalitaryzmu, nacjonalizmu, a także ideologii hegemonicznych. Mamy również zamiar podjąć dyskusję nad rolą sztuki i artysty w poszukiwaniu źródeł poznania prawd wiary, a w końcu nad uwikłaniem sztuki w politykę.

Częstochowa była zawsze miejscem, gdzie ludzie polityki dawali świadectwo  wiary i tą przestrzenią, gdzie człowiek wierzący, niezależnie od wiodącej ideologii państwowej, mógł czuć się wolny. Mamy nadzieję, że spotkanie w „duchowej stolicy Polski”, potwierdzi raz jeszcze wyjątkową rolę, jaką nasze miasto odegrało w koegzystencji wiary i polityki.
Konferencja nasza tradycyjnie towarzyszy Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” www.gaudemater.pl/gaudemater/strona,226.html. O charakterze i wyjątkowości tego przedsięwzięcia kulturalnego wiedzą dobrze wszyscy uczestnicy poprzednich konferencji z cyklu „Człowiek-Wiara- Kultura”.  W roku 2010 Festiwal odbywa się po raz dwudziesty, a rocznicowe spotkanie zapowiada wystąpienia na wysokim poziomie artystycznym oraz obiecuje niezapomniane wrażenia estetyczne. Na czas trwania konferencji organizatorzy tradycyjnie zapewniają jej uczestnikom karnety wstępu na wszystkie imprezy Festiwalu.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematami referatów prosimy nadsyłać do dnia 15 stycznia 2010 r. wraz z krótkimi tezami wystąpienia (0,5 strony), na adres wskazany w załączonym formularzu lub na adres e-mail organizatorów: ifokonferencja@ajd.czest.pl . Przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. (ok. 70 euro). Formularz zgłoszenia można będzie znaleźć od grudnia 2010 roku  również na stronie internetowej Konferencji: www.wfh.ajd.czest.pl/konferencja2010  lub www.kik.pcz.pl/KonfCWK2010/. Szczegóły organizacyjne będą na bieżąco zamieszczane na wyżej wymienionej stronie. Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów telefonicznie na numery:

+48 502 788 698 (ks. dr Jarosław Grabowski – j. włoski),
+48 507 073 340 (dr Urszula Cierniak – j. rosyjski),
+48 509 629 836.  (dr Anna Szyndler – j. niemiecki)

Mamy nadzieję, iż tematyka tegorocznej konferencji spotka się z dużym zainteresowaniem krajowych i zagranicznych środowisk naukowych.

Organizatorzy konferencji:
Dr Urszula Cierniak
Ks. Dr Jarosław Grabowski
Dr Anna Szyndler

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia