Sesja muzykologiczna

Sesja muzykologiczna

Filip Gotschalk – jasnogórski muzyk ze Śląska

4 maja, wtorek, godz. 9.00
Sala konferencyjna Domu Pielgrzyma, ul. Wyszyńskiego 1/31

Program:

Sesja I –  godz. 9.00

O. Sebastian Matecki OSPPE, Podprzeor Jasnej Góry – Powitanie

O. Nikodem Kilnar OSPPE (Jasna Góra, Uniwersytet Opolski) – Wprowadzenie

Remigiusz Pośpiech (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski)
Tradycje muzyczne Górnego Śląska w XVIII wieku

O. Dariusz Cichor OSPPE (Jasna Góra, Uniwersytet Opolski)
Rodzina Gotschalków na Jasnej Górze

Alina Mądry (Uniwersytet Poznański), Patryk Frankowski (Poznań, Muzeum Instrumentów)
Instrumentarium kapeli jasnogórskiej w kontekście zachowanej twórczości Filipa Gotschalka – ogólna charakterystyka

Sesja II –  godz. 11.00

Maciej Jochymczyk (Uniwersytet Jagielloński)
„Requiem”  Filipa Gotschalka w kontekście tradycji gatunku

Marcin Konik (Uniwersytet Jagielloński)
Idiom pastoralny w utworach Filipa Gotschalka

Justyna Szombara (Uniwersytet Jagielloński)
Vesperae Filipa Gotschalka na tle nieszpornego repertuaru jasnogórskiego

Dawid Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński)
Związki słowno – muzyczne na przykładzie arii i duetów Filipa Gotschalka

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska; Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie; Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze; Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Patronat medialny: Radio JASNA GÓRA; Biuro Prasowe Jasnej Góry.