Seminarium naukowe i Konferencja Muzykologiczna

 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

Imprezy towarzyszące

SEMINARIUM NAUKOWE

Sala Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”

Sobota, 2 maja, godz. 9:00
„Śpiew gregoriański i jego interpretacja”
prof. Antonio Nino Albarosa (Włochy)

Niedziela, 3 maja, godz. 10:00
„Dialog chorału i Ewangelii w Pasjach Jana Sebastiana Bacha”
Marek Dyżewski (Wrocław)

Poniedziałek, 4 maja, godz. 10:00
„Józef Haydn w Polsce”
Jan Węcowski (Warszawa)
„Ustna tradycja śpiewu kozaków-niekrasowców”
Nikołaj Denisow (Rosja)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MUZYKOLOGICZNA
poświęcona życiu i twórczości Józefa Elsnera (1769-1854)

Poniedziałek, 4 maja, godz. 10:00
Sala Urzędu Miejskiego w Grodkowie

Sesja I, godz. 10.00
przewodniczy: o. Dariusz Cichor OSPPE, Definitor Generalny (Jasna Góra)

 • Marek Antoniewicz, Burmistrz Grodkowa – Powitanie
 • o. Nikodem Kilnar OSPPE (Jasna Góra) – Wprowadzenie
 • mgr Joanna Dzidowska (Łódź, Warszawa) – Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego Józefa Elsnera jako źródło do badań nad polską muzyką wokalno-instrumentalną przełomu XVIII i XIX wieku
 • mgr Paulina Halamska (Warszawa) – „Passio Domini Nostri Jesu Christi” Józefa Elsnera w świetle badań źródłowych i studiów nad tekstem łacińskim
 • mgr Marcin Konik – Rękopiśmienne a drukowane przekazy dzieł J. Elsnera

Sesja II, godz. 14.30
przewodniczy: ks. dr Joachim Waloszek (Opole)

 • dr Beata Stróżyńska (Łódź) – Twórczość symfoniczna J. Elsnera
 • dr Alina Mądry (Poznań) – Twórczość kameralna J. Elsnera
 • ks. dr Grzegorz Poźniak (Opole) – Utwory J. Elsnera na chór męski
 • mgr Maciej Jochymczyk (Kraków) – J. Elsner i o. C. Gieczyński OSPPE – porównanie warsztatu kompozytorskiego na podstawie wybranych kompozycji

Wtorek, 5 maja, godz. 9:00
Sala Urzędu Miasta w Częstochowie

Sesja III, godz. 9.00
przewodniczy: prof. dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa)

 • Tadeusz Wrona, Prezydent Miasta Częstochowy – Powitanie
 • prof. dr Maria Zduniak (Wrocław) – Znaczenie twórczości religijnej Elsnera
 • prof. dr Peter Andraschke (Wiedeń/Austria) – J. Elsner a życie muzyczne Wiednia na przełomie XVIII i XIX w.
 • dr Petr Koukal (Opava/Czechy) – Rękopisy i druki J. Elsnera w Czechach i na Morawach
 • prof. dr Luba Kijanowska-Kamińska (Lwów/Ukraina) – Józef Elsner a kultura muzyczna Lwowa

Sesja IV, godz. 14.30
przewodniczy:
dr Aleksandra Patalas (Kraków)

 • dr Lucian Schiwietz (Bonn/Niemcy) – J. Elsner jako korespondent „Allgemeine Musikalische Zeitung”
 • prof. dr Helmut Loos (Lipsk/Niemcy) – Msze łacińskie Elsnera na tle tradycji gatunku
 • prof. UO dr hab. Remigiusz Pośpiech – Te Deum w twórczości Elsnera na tle tradycji gatunku
 • o. mgr Leander Tadeusz Pietras OSPPE (Vranow/Słowacja) – Związki J. Elsnera z Jasną Górą