3. Kongres Częstochowian – zaproszenie

Z prawdziwą radością pragnę Państwa poinformować, iż w dniach od 11 do 13 września 2009 r. odbędzie się w naszym mieście 3. Światowy Kongres Częstochowian. Doświadczenia poprzednich Kongresów, jako przepełnionych nostalgią i wzruszeniem spotkań ludzi przybywających z różnych zakątków Polski i wielu krajów całego świata, ale wciąż emocjonalnie związanych z Częstochową, pozwalają wyrazić przekonanie o potrzebie organizowania podobnych „powrotów po latach”.
Kolejny Kongres stworzy zapewne możliwość zaprezentowania Państwu znaczących, podnoszących prestiż Częstochowy wydarzeń, w które obfitował w sferach życia społecznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego trzyletni okres dzielący nas od poprzedniego spotkania kongresowego. W czasie tym kontynuowano ważne przedsięwzięcia, wzbogacając kalendarz działań o nowe, wartościowe i ważne dla dynamicznego rozwoju miasta inicjatywy.
Warto nadmienić, iż uczestnicy tegorocznego Kongresu nie tylko ujrzą piękniejące wciąż miasto, ale będą również mogli zagłębić się w jego historię, oglądając szczególną ekspozycję, przygotowaną z okazji setnej rocznicy zorganizowania w Częstochowie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa. Warto przypomnieć, że Wielka Wystawa 1909 roku była imprezą o europejskiej skali; jej wielkość, forma, ilość specjalnie na ten cel zbudowanych obiektów sprawiła, że można ją porównać ze światowymi EXPO.
Mam zatem zaszczyt już teraz zaprosić Państwa na 3. Światowy Kongres Częstochowian.
Pragnę zapewnić, że organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki integracji przybyłych gości, umacniania dawnych więzi oraz dialogu i wspólnej realizacji różnorodnych idei.
Niech wolno mi będzie wyrazić nadzieję, że udział w 3. Kongresie, jako wielkim święcie Częstochowy pozostanie na długo w Państwa sercach i pamięci, stając się jednocześnie impulsem do kolejnych powrotów do rodzinnego miasta.
Oczekując miłego spotkania, przesyłam serdeczne pozdrowienia i wyrazy głębokiego szacunku.

Prezydent Miasta Częstochowy


dr inż. Tadeusz Wrona