Promocje książek ‚2009

Promocja tomiku wierszy Moniki Jędrzejewskiej
pt. „Przystań dla moich snów”
środa, 16 grudnia 2009, godz. 18:00
Promocja tomiku wierszy Rafała Salamuchy
pt. „Pod światło”
środa, 18 listopada, godz. 18:00

Rafał Salamucha
ur. 18. 02. 1979 r. w Częstochowie. Kilkakrotny laureat Turnieju Jednego Wiersza o Nagrodę Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Częstochowie, oraz zdobywca II miejsca w Turnieju Jednego Wiersza w ramach XXXI Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich im. Haliny Poświatowskiej. W latach 1998-2000 związany artystycznie z Teatrem Wojtka Kołsuta. W latach 2000-2002 prowadził działalność w Grupie Poetyckiej Meneris, z którą współorganizował kilka wieczorów poetyckich prezentujących dorobek literacki grupy. Debiutował w 2001 roku na łamach pisma „Kreativa”, ponadto publikował w „Alejach 3″ i w Częstochowskim Magazynie Sportowo Akademickim CMSA, z którym współpracował także jako dziennikarz muzyczny, a także miał liczne publikacje w „Subiektywnym Magazynie Literackim – Black&White” oraz Ogólnopolskim Piśmie RUCHU (Pacyfistycznego) – Różne Drogi. Publikował na łamach portalu internetowego e-czytelnia prowadzonego przez wydawnictwo E-Media oraz w internetowym Miesięczniku Ludzi Wolnych – Libertas (www.libertas.pl). W latach 2001-2002 prezentował cyklicznie swoje wiersze w ramach spotkań Scena Błazen. Ma na koncie kilka indywidualnych wieczorów autorskich prezentujących jego twórczość poetycką. Jego teksty znalazły się w tomiku poetyckim laureatów Turnieju Jednego Wiersza „By widzieć za siebie – spojrzenie 2″. Jest ubiegłorocznym stypendystą Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie literatury. Wydał swoją debiutancką książkę poetycką pod tytułem „Pod światło”.

Promocja tomiku wierszy „Od wiosny do wiosny”
Klubu Literackiego Metafory
środa, 21 października, godz. 16:30

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater”
Klub Uczelniany AZS AJD w Częstochowie
zapraszają na

promocję książki dr Wiesława Pięty
„Tenis stołowy  wśród Żydów w Polsce w latach 1924-1949″
środa, 14 października, godz. 18:00

Gościem specjalnym będzie Fima Borys,
reprezentant Polski i Izraela w tenisie stołowym w latach 1956-1976.

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
i Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy
zapraszają na

benefis 30-lecia pracy twórczej
częstochowskiej poetki i pisarki
Elżbiety Jeziorowskiej-Wróbel

środa, 7 października, godz. 18:00

W programie koncert zespołu Liarman.

 

Spotkanie autorskie z ks. Stanisławem Barszczakiem
środa, 23 września, godz. 18:00

Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater
i Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
serdecznie zapraszają na promocję książki

„Powrót do Matki”
środa, 24 czerwca, godz. 18:00 w Miejskim Ratuszu

Książka to wspomnienie Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny – Częstochowa 1979.

Autor projektu publikacji: Jan Szyma
Autorzy tekstów: Adam Banaszkiewicz, Jarosław Kapsa, Ireneusz Leśnikowski, Tadeusz Szyma, Tadeusz Wrona.

Wieczór autorski Yusefa Komunyaki, autora tomiku wierszy
pt. „Pochwała miejsc ciemnych” oraz tłumaczki Katarzyny Jakubiak
środa, 10 czerwca 2009, godz. 18:00

Yusef Komunyakaa (ur. 1947) – wybitny poeta i dramaturg amerykański, autor czternastu tomów poetyckich, w tym wyróżnionego Nagrodą Pulitzera Neon Vernacular (1993). Duże uznanie przyniósł mu zbiór Dien Cai Dau (1988), który powstał w oparciu o jego doświadczenia wojenne w Wietnamie. Najnowsza książka poety, Warhorses (2008) kontynuuje tematykę wojenną, nawiązując między innymi do obecnej wojny w Iraku. Poezja Komunyaki pozostaje pod silnym wpływem muzyki (szczególnie jazzu i bluesa) oraz sztuk plastycznych; on sam współpracuje z muzykami i plastykami, pisze teksty piosenek i libretta do współczesnych oper. Wraz z Saschą Feinsteinem w 1991 roku współredagował The Jazz Poetry Anthology. Jego sztuki teatralne, „Gilgamesh” i „The Deacons”, prezentowano na scenach w Nowym Jorku, Chicago, Trenton i New Jersey. Komunyakaa wykładał creative writing na wielu uniwersytetach, min. Stanford, Berkeley i Princeton. Od 2006 roku jest profesorem New York University. W Polsce przekłady jego wierszy ukazały się w zbiorze „Pochwała miejsc ciemnych” (Znak, 2005) oraz w pismach „Literatura na świecie”, „Odra” i „Studium”.

Katarzyna Jakubiak (ur. 1973 w Częstochowie) – absolwentka IV L.O. im. H. Sienkiewicza. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz krakowskie Studium literacko-artystyczne, gdzie uczyła się sztuki przekładu pod okiem Macieja Słomczyńskiego. W 2006 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Illinois State University w USA. Obecnie wykłada współczesną literaturę amerykańską, brytyjską i postkolonialną na Millersville University w Pensylwanii. Przekłady z języka angielskiego publikuje od 1995 roku. Przetłumaczyła cztery powieści, w tym „Amerykański czyściec” Johna Haskella (Znak, 2004), oraz zbiór wierszy Yusefa Komunyaki, „Pochwała miejsc ciemnych”, za który w 2006 roku otrzymała nagrodę „Literatury na świecie”. Tłumaczy również współczesną poezję polską na język angielski. Jej przekłady wierszy Ewy Sonnenberg, Dariusza Sośnickiego i Romana Honeta ukazały się w licznych pismach literackich w USA i Wielkiej Brytanii (min. w „Poetry Wales”) oraz w dwóch anglojęzycznych antologiach, „Carnivorous Boy, Carnivorous Bird” (Zephyr Press, 2002) i „New European Poets” (Graywolf Press, 2008).  W 2007 roku wydawnictwo Ha-art opublikowało dwujęzyczny zbiór poezji Ewy Sonnenberg „Pisane na piasku/Written on Sand” z jej tłumaczeniami. Pisze także prozę. Jej opowiadania drukowane były w pismach „Studium”, „Fa-art.”, „Topos” i „Portret”.

Współorganizator:

Konsulat Generalny USA w Krakowie

Promocja tomiku wierszy laureatów Turnieju Jednego Wiersza
pt. „by widzieć za siebie…”
środa, 22 kwietnia 2009, godz. 18:00

Blisko dwanaście lat liczy już sobie Turniej Jednego Wiersza o Nagrodę Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Częstochowie. Decyzja o jego powołaniu wynikała z przeświadczenia o kulturotwórczej funkcji, jaką powinien odegrać poprzez popularyzację i prezentację najmłodszej twórczości poetyckiej środowiska częstochowskiego. Pierwszy Turniej odbył się 30 października 1996 roku i od tej daty trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Nie zmienił się także jego regulamin: adresatami Turnieju pozostali poeci nieprofesjonalni, mający w dorobku najwyżej jedną opublikowaną książkę poetycką. Kwota nagrody również nie uległa zmianie – 100 zł otrzymuje autor, którego wiersz wyróżni trzyosobowe jury, każdorazowo powoływane przez organizatorów. Regulamin Turnieju dopuszcza jednak podział rzeczonej kwoty, lub jej nieprzyznanie.
Edycją tej książki organizatorzy zamykają lata 2000 – 2004 istnienia Turnieju. Do laureatów głównej nagrody z lat 1996 – 1999, których wiersze opublikowano w wydanej w roku 2000 antologii „by widzieć za siebie…” dołączyli: Agnieszka Bugara, Lena Głowacka, Szymon Grzegorzewski, Marcin Janocha, Stanisław Kałkus, Kamil Kamiński, Krystyna Kolompar, Mariusz Kołodziejski, Agnieszka Korn, Ireneusz Korpyś, Justyna Kowalik, Rafał Kowalski, Janina Łotach, Małgorzata Matera, Bartosz Mazur, Artur Mika, Teresa Nengo-Tomzik, Rafał Salamucha, Marta Smoleń, Henryk Stępień i Zuzanna Tkaczyńska. Natomiast pięcioro poetów: Marian Florek, Wioletta Grzegorzewska, Mateusz Szkop, Marcin Tarkowski i Renata Zarychta było współautorami także pierwszego tomu antologii.
Niestety, nie wszystkich laureatów omawianego okresu funkcjonowania Turnieju  możemy uhonorować drukiem ze względu na brak dokumentacji. Dotyczy to autorów wierszy nagrodzonych: w maju 2001 r., w kwietniu, w czerwcu i w grudniu 2002 r. oraz w czerwcu 2003 r. Z podobnych powodów nie drukujemy wierszy Magdaleny Stefańskiej, Katarzyny Siwek i Rafała Kowalskiego, którzy wygrywali Turniej odpowiednio: w styczniu i we wrześniu 2000 r. oraz w styczniu 2002 r. Natomiast we wrześniu 2003 r. i w czerwcu 2004 r. jury nie przyznało nagrody. Należałoby także wspomnieć, że kilkakrotnie komisja konkursowa przyznawała dalsze nagrody i wyróżnienia, a ich laureatami byli: Mariusz Bochnacki, Wioletta Grzegorzewska, Ewa Piwowarska, Rafał Salamucha, Marta Smoleń i Agata Wrońska. Wydawcy, ze względu na konieczność ograniczenia objętości tomu i podkreślenia wagi Głównej Nagrody, wynikającej z nazwy Turnieju, przyjęli zasadę niepublikowania dalszych nagród i wyróżnień.
W omawianym pięcioleciu wiersze uczestników Turnieju były oceniane przez jurorów, wśród których byli: Andrzej Błaszczyk, Beata Brodowicz-Szymanek, Sławomir Burszewski, Mariola Florek, Arkadiusz Frania, Waldemar M. Gaiński, Tadeusz Gierymski, Elżbieta Hurnikowa, Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Rafał Kasprzak, Wiesław Leszczyński, Piotr Macierzyński, Leszek Nowara, Krystian Piwowarski, Stanisław Podobiński, Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Krzysztof Seweryn Wroński i Elżbieta Wróbel.
Życzę Czytelnikom przyjemnej lektury i skonfrontowania osobistych wrażeń z osądem jurorów.

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz

Promocja książki Czesława Ryszki pt. „Powrót do Lourdes”
oraz spotkanie z autorem
środa, 11 marca 2009, godz. 18:00

„Powrót do Lourdes”, chociaż ukazuje się z okazji 150-lecia objawień Matki Bożej, jest książką z kluczem, ponieważ oprócz refleksji z miejscaobjawień zawiera pytania o los dzisiejszej Europy, o zagrożone wartości chrześcijańskie, atakowane przez współczesne ideologie i parlamenty, o człowieka, poddanego nieznanym dawniej pokusom.
Ta książka przybliża czytelnikom tajemnice wiary, analizuje znaki Boga w świecie, ukazuje tajemnicze przemiany i nawrócenia, nadprzyrodzone wydarzenia i charyzmatyczne osoby.

Czesław Ryszka
pisarz i polityk, poseł na Sejm w latach 1997-2001, a od 2005 roku senator RP, wydał ponad 50 książek, związany z tygodnikiem katolickim „Niedziela”. W swojej twórczości łączy zainteresowania historią Kościoła, teologią i literaturą. Autor trylogii” „Jasnogórska opowieść”, „Przeor Kordecki” oraz „Blizny”. Napisał sześć książek o Papieżu-Polaku, w tym pierwszą na świecie zatytułowaną „Jan Paweł II Wielki” (Edycja św. Pawła 2003).

 Promocja książki „W Europie. Podróże przez XX wiek”
Geerta Maka w przekładzie Małgorzaty Woźniak-Diederen
środa, 18 lutego 2009, godz. 18:00

Książka holenderskiego pisarza Geerta Maka pt. „W Europie. Podróże przez XX wiek” została przetłumaczona przez częstochowiankę Małgorzatę Woźniak-Diederen.

Czwartego stycznia 1999 roku holenderski dziennikarz Geert Mak wyruszył w podróż po Europie. Odwiedził Wiedeń, Londyn, Moskwę, Warszawę, Czarnobyl, Budapeszt, Srebrenicę i wiele innych miejsc. Rozmawiał z ludźmi, którzy byli świadkami najważniejszych wydarzeń historii dwudziestowiecznej Europy, doświadczyli wojen, wypędzeń, reżimów, przełomów i rewolucji. Książkę – owoc tych rozmów – trudno zdefiniować: jest to po równi książka historyczna, podróżnicza i wspomnieniowa.
Mak łączy w niej relację historyczną z reportażem, pokazuje przemiany polityczne i społeczne na przykładzie losów konkretnych ludzi. Oddając głos naocznym świadkom wydarzeń, odkrywa cierpienie i radość, o których nie dowiemy się z podręczników historii. Jego książka to niepowtarzalne świadectwo dziejów Europy XX wieku.

Geert Mak (ur. 1946) – jeden z najbardziej znanych pisarzy holenderskich. Studiował prawo i socjologię, pracował jako wykładowca uniwersytecki, dziennikarz prasowy i zagraniczny korespondent radiowy. Jest autorem wielu książek, m.in.: „De engel van Amsterdam” („Anioł z Amsterdamu”, 1992), „Hoe God verdween uit Jorwerd” („Jorwerd. Śmierć wsi w XX wieku”, 1996), „De eeuw van mijn vader” („Stulecie mojego ojca”, 1999), „W Europie” (wyd. oryg. 2004). Ta ostatnia stała się bestsellerem w Holandii, a jej przekłady ukazały się w dziesięciu językach.

Małgorzata Woźniak-Diederen (ur. 03.03.1960)
– 1966-1974 szkoła podstawowa nr 25 w Częstochowie
– 1974-1978 – II LO im. R Traugutta w Częstochowie
– 1978- 1983 SGPiS
– lata osiemdziesiąte – praca w rozmaitych przedsiębiorstwach polonijnych, potem w banku PKO BP
– 1990 – wyjazd do Holandii, małżeństwo, 2 dzieci
– 2006 – początek tłumaczenia ksiązki G. Maka „W Europie”‚
– 2008 – tlumaczenie książki T. Wieringa „Joe Speedboat”

Informacje dotyczące promocji książek w poprzednich latach można znaleźć TUTAJ.