Kwesta

„Gdy gaśnie pamięć ludzka
dalej mówią Kamienie…”
Ks. Stefan Kardynał Wyszyński

XI k w e s t a
na rzecz ratowania
zabytkowych nagrobków na częstochowskich cmentarzach

1 listopada 2007 r.

Organizatorzy:
Liga Miejska w Częstochowie
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

Dbanie o groby naszych przodków jest hołdem składanym ich pamięci. Każdy odwiedzający we Wszystkich Świętych miejsca pochówku swoich bliskich na Cmentarzu św. Rocha lub na Cmentarzu Kule może wspomóc nas finansowo w nieustającym wysiłku przywracania pełnego blasku zabytkowym grobowcom, które stanowią o niezwykłym charakterze Cmentarzy.

Jedenasty już raz częstochowscy artyści, twórcy, dziennikarze oraz młodzież kwestować będą 1 listopada na największych nekropoliach.

Podczas tegorocznej akcji zbieramy pieniądze na rzecz renowacji dwóch XIX-wiecznych nagrobków na Cmentarzu św. Rocha, zajmujące kwaterę 20:
nagrobka rodziny Mężnickich (z tej rodziny wywodzi się wybitna Częstochowianka – poetka, pisarka i tłumaczka – Ludmiła Marjańska)
oraz nagrobka Urbana i Konstancji z Toloczków Mączyńskich (najstarszy nagrobek na cmentarzu).
Z dotychczas zebranych środków odrestaurowano już 8 zabytkowych nagrobków:

   • Jana i Rozalii Górskich z ok. 1910r.,
   • Agnieszki Mazalewskiej z 1913r.,
   • grobowiec rodziny Maszkich z ok.1890r.,
   • grobowiec rodziny Gryczmańskich z II poł. XIX w.,
   • wszystkie usytuowane w głównej Alei Cmentarza Kule,
    oraz cztery na Cmentarzu św. Rocha:
   • Stanisławy Milewskiej z 1923r.,
   • Cecylii Zawady z 1918r.
   • Stanisława Policińskiego z ok. 1906r.
   • Hugo Szpigla z ok. 1904r.

W ciągu 10 lat, dzięki hojności wszystkich ofiarodawców (z kwesty i od sponsorów),
zebraliśmy 103.174,50 zł.
Pomogły nam:
PKO Bank Polski S.A. Oddział Regionalny w Katowicach,
Bank PKO BP S.A. II Oddział w Częstochowie,
Bank Częstochowa S.A.
oraz Fundacja Samorządna Częstochowa.

Jeszcze wiele zabytkowych grobów czeka na odnowienie… Liczymy na Państwa ofiarność w czasie tegorocznej kwesty. Datki można również przekazywać przez cały rok na konto:
Liga Miejska, Bank PKO BP II Oddział Częstochowa 56 1020 1664 0000 3702 0164 6165 – z dopiskiem „Częstochowskie Cmentarze”.

Nie bądźmy obojętni,wspieramy przecież nasze narodowe dziedzictwo, by najpiękniejsze i najbardziej zniszczone nagrobki odzyskały blask.

XI Kwesta rekordowa!

1 listopada br. kwestarze zebrali na częstochowskich cmentarzach dokładnie:

15 285, 48 zł, 3,80 euro i 5 funtów.

Cała kwota zostanie przeznaczona na renowację dwóch XIX-wiecznych nagrobków z Cmentarza św. Rocha: nagrobka rodziny Mężnickich (z tej rodziny wywodzi się wybitna Częstochowianka – poetka, pisarka i tłumaczka – Ludmiła Marjańska) oraz nagrobka Urbana i Konstancji z Toloczków Mączyńskich.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i wsparcie naszej inicjatywy.