Kwesta – 1 listopada 2011

 „Gdy gaśnie pamięć ludzka
dalej mówią Kamienie…”

Ks. Stefan Kardynał Wyszyński

XV k w e s t a
1  listopada  2011

na  rzecz  ratowania zabytkowych nagrobków
na częstochowskich cmentarzach

Organizatorzy: Liga Miejska w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

Już po raz piętnasty częstochowscy artyści, twórcy, dziennikarze,
społecznicy oraz  młodzież
kwestować będą 1 listopada na częstochowskich cmentarzach Kule i św. Rocha.

Dzięki ofiarności Częstochowian efekty naszej kilkunastoletniej kwesty to
14 odrestaurowanych grobów za kwotę 172.000 zł.

6 na Cmentarzu św. Rocha:
Stanisławy Milewskiej z 1923 r. (przy kościele)
Cecylii Zawady z 1918 r. (kw. 27)
Stanisława Policińskiego z ok. 1906 r. (kw. 3)
Hugo Szpigla z ok. 1904 r. (kw. 30)
Urbana i Konstancji z Toloczków Mączyńskich z ok. 1841 r. (przy kościele)
Rodziny Mężnickich z ok. 1871 r. (kw. 20)

7 na Cmentarzu Kule:
Jana i Rozalii Górskich z ok. 1910 r. (kw. 5)
Agnieszki Mazalewskiej z 1913 r. (kw. 17)
Rodziny Maszkich z ok. 1890 r. (kw. 7)
Rodziny Gryczmańskich z II poł. XIX w. (kw.13)
Jerzego von Kienitza z ok. 1917 r. (kw. 3)
Elisabeth Proumen z ok. 1909 r. (kw. 5)
Edity Allert  z ok. 1903 r. (kw.7)

1 na Cmentarzu na Rakowie:
Anieli Trofimowskiej z ok. 1920 r. (kw.1)

Środki z tegorocznej akcji
przeznaczymy na rozpoczęcie prac konserwatorskich
nagrobka Rodziny Rudzkich na Cmentarzu Kule

Liczymy na Państwa ofiarność w czasie tegorocznej kwesty.
Datki można również przekazywać przez cały rok na konto:
Liga Miejska, Bank PKO BP II Oddział Częstochowa 56 1020 1664 0000 3702 0164 6165
– z dopiskiem „Częstochowskie Cmentarze”.