Kwesta – 1 listopada 2009

„Gdy gaśnie pamięć ludzka
dalej mówią Kamienie…”
Ks. Stefan Kardynał Wyszyński

XIII kwesta
na rzecz ratowania
zabytkowych nagrobków na częstochowskich cmentarzach
1 listopada 2009 r.

Organizatorzy:
Liga Miejska w Częstochowie
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

Dzień Wszystkich Świętych w sposób szczególny skłania nas do wspominania osób, których wśród nas już nie ma. Pamięć o nich sprawia, że nie zapominamy również o miejscach ich spoczynku. Częstochowskie nekropolie, z wieloma starymi, pięknymi nagrobkami, niejednokrotnie nadszarpniętymi zębem czasu, potrzebują naszej pomocy, aby nadal trwać i przypominać o osobach i wydarzeniach sprzed lat.

Trzynasty już raz częstochowscy artyści, twórcy, dziennikarze oraz  młodzież kwestować będą 1 listopada na częstochowskich cmentarzach. W tym roku kwestujących spotkamy nie tylko na Cmentarzu Kule i św. Rocha, ale również na Cmentarzu na Rakowie, który jest miejscem spoczynku wielu osób wyróżniających się działalnością społeczną, gospodarczą czy samorządową. Tutaj spoczywają również prochy ludzi walczących o Niepodległą Polskę.

W ciągu 12 lat, dzięki hojności wszystkich ofiarodawców (z kwesty i od sponsorów),
zebraliśmy ponad 136.000 zł i odrestaurowaliśmy 12 zabytkowych nagrobków:

6 na Cmentarzu św. Rocha:
Stanisławy Milewskiej z 1923r., (przy kościele)
Cecylii Zawady z 1918r. (kw. 27)
Stanisława Policińskiego z ok. 1906r. (kw. 3)
Hugo Szpigla z ok. 1904r. (kw. 30)
Urbana i Konstancji z Toloczków Mączyńskich z ok. 1841r. (przy kościele)
Rodziny Mężnickich z ok. 1871r. (kw. 20)

i 6 na Cmentarzu Kule:
Jana i Rozalii Górskich z ok. 1910r., (kw. 5)
Agnieszki Mazalewskiej z 1913r., (kw. 17)
Rodziny Maszkich z ok.1890r., (kw. 7)
Rodziny Gryczmańskich z II poł. XIX w., (kw.13)
Jerzego Kienitza z ok.1917 r. ( kw. 3)
Elizabeth Proumen z ok. 1909 r. ( kw. 5)

Środki z tegorocznej akcji przeznaczymy na renowację kolejnego nagrobka na Cmentarzu Kule, wybranego w porozumieniu z Biurem Konserwatora Zabytków oraz jednego z nagrobków na Cmentarzu na Rakowie.

Liczymy na Państwa ofiarność w czasie tegorocznej kwesty.
Datki można również przekazywać przez cały rok na konto:
Liga Miejska, Bank PKO BP II Oddział Częstochowa 56 1020 1664 0000 3702 0164 6165  –  z dopiskiem „Częstochowskie Cmentarze”.