Konkurs Dobrej Piosenki, 2013 – regulamin

Kalinowe Noce, Kalinowe Dni
6. Festiwal im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie
22-23 marca 2013 r.

REGULAMIN KONKURSU DOBREJ PIOSENKI

I. Organizator

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

II. Cele Konkursu

1.    Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Włodzimierza Korcza.
2.    Promocja utalentowanych wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.

III. Warunki udziału

1. Do konkursu może przystąpić każdy wokalista przed debiutem płytowym, bez limitu wieku.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja 2 piosenek, z których jedna powinna być autorstwa Włodzimierza Korcza. Druga piosenka – z repertuaru innego wykonawcy lub nowa (mile widziane piosenki Kaliny Jędrusik) powinna spełniać następujące kryteria:
– czas jej wykonania nie powinien przekraczać 4 minut,
– dobrze napisany tekst w języku polskim.
3. Demo – na płycie CD – należy nadesłać na adres:
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa, z dopiskiem „Festiwal Dobrej Piosenki”, do dnia 27 lutego 2013 r. Do płyty należy dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia.
4. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione do dnia 11 marca 2013 r.
5. Festiwal (przesłuchania konkursowe i koncert finałowy) odbędzie się w dniach 22-23 marca 2013 r.
6. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator (jedna osoba, instrument dowolny), półplaybecki są zabronione.

IV. Kryteria oceny i nagrody

1. Jury oceniać będzie walory głosowe, własną interpretację, muzykalność i indywidualność artystyczną.
2. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
– I nagroda – Grand Prix – w wysokości 5.000 zł
– II nagroda w wysokości 4.000 zł
– III nagroda w wysokości 3.000 zł
3. Zdobywca Grand Prix ma prawo do recitalu w kolejnej edycji Festiwalu, w 2014 roku.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
5. Werdykt jury jest ostateczny.

V. Przepisy ogólne

1. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie dla wykonawcy i akompaniatora.
2. Wykonawcy za występ nie otrzymują honorarium.
3. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Festiwalu informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia