Konkurs dla wokalistów, 2011 – wyniki

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY
KONKURSU DLA WOKALISTÓWw ramach Festiwalu im. Kaliny Jędrusik

Częstochowa, 2011

W dniu 26 marca 2011 w Częstochowie odbyło się posiedzenie Jury Konkursu im. Kaliny Jędrusik dla wokalistów przed debiutem płytowym. Do przesłuchań konkursowych zakwalifikowano 17 osób.

Jury w składzie:
Piotr Baron – przewodniczący
Zbigniew Krzywański
Wojciech Waglewski

zadecydowało o następującym podziale nagród:

I NAGRODA Prezydenta Miasta Częstochowy
dla Jakuba Bugały
5.000 zł oraz prawo do recitalu w kolejnej edycji Konkursu, w 2012 r.

II NAGRODA Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”
dla Małgorzaty Janek
4.000 zł.

III NAGRODA Oczyszczalni Ścieków WARTA
dla Moniki Besteckiej
3.000 zł.

Jury postanowiło przyznać wyróżnienia honorowe następującym osobom: Katarzyna Jakóbczyk, Karolina Micor, Małgorzata Nakonieczna.