Konkurs dla młodych wokalistów, 2011 – regulamin

Festiwal im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie
25-27 marca 2011 r.

REGULAMIN KONKURSU MŁODYCH WOKALISTÓW

I. Organizator

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

II. Cele Konkursu

1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Grzegorza Ciechowskiego.
2. Promocja utalentowanych wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.

III. Warunki udziału

1. Do konkursu może przystąpić każdy wokalista przed debiutem płytowym, bez limitu wieku.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja 2 piosenek, z których jedna powinna być autorstwa Grzegorza Ciechowskiego. Druga piosenka – z repertuaru innego wykonawcy lub nowa (mile widziane piosenki Kaliny Jędrusik) powinna spełniać następujące kryteria:
– czas jej wykonania nie powinien przekraczać 4 minut,
– dobrze napisany tekst w języku polskim.
3. Demo – na płycie CD – należy nadesłać na adres:
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „Festiwal im. Kaliny Jędrusik”, do dnia 4 marca 2011 r. Do płyty należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie www.gaudemater.pl).
4. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione do dnia 14 marca 2011 r.
5. Festiwal (przesłuchania konkursowe i koncert finałowy) odbędzie się w dniach 25-27 marca 2011 r.
6. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator (jedna osoba, instrument dowolny), półplaybecki są zabronione.

IV. Kryteria oceny i nagrody

1. Jury oceniać będzie walory głosowe, własną interpretację, muzykalność i indywidualność artystyczną.
2. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
– I nagroda – Grand Prix – w wysokości 5.000 zł
– II nagroda w wysokości 4.000 zł
– III nagroda w wysokości 3.000 zł
3. Zdobywca Grand Prix ma prawo do recitalu w kolejnej edycji Festiwalu, w 2012 roku.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
5. Werdykt jury jest ostateczny.

V. Przepisy ogólne

1. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie dla wykonawcy i akompaniatora.
2. Wykonawcy za występ nie otrzymują honorarium.
3. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych
Festiwalu informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia